Grenzeloze Schelde Nieuws is de driemaandelijkse nieuwsbrief van Grenzeloze Schelde - Escaut sans Frontières,
een internationaal samenwerkingsverband voor de verbetering en het herstel van het ecosysteem in en om de water-lopen van het Scheldebekken. De nieuwsbrief verschijnt in 2 talen.
 

  Grenzeloze Schelde Nieuws 48

INHOUD

SPECIAL SEINE-SCHELDE
 • Inleiding: de internationale binnenvaartverbinding Seine-Schelde >>
 • Europees kader >>
 • Vlaanderen
  • Luik binnenvaart >>
  • Luik rivierherstel
   - Rivierherstel vraagt geïntegreerde aanpak >>
   - Leieoevers: naar natuurvriendelijke oevers met plasberm >>
  • Waterkwaliteit in het Leiebekken boekt vooruitgang >>
  • Visbestand in de Leie herstelt zich >>
  • Toerisme en recreatie in de Leiestreek >>
  • Waterbeheersing en baggerspecieproblematiek in het bekken van de Leie >>
 • Frankrijk - Wallonië
  • Het kanaal Seine-Nord Europe >>
  • Seine-Schelde Oost >>
 • Nederland
  • Binnenvaartsnelweg als troef voor Zeelandse haven >>
Deze 'Special Seine-Schelde' wil een samenvatting zijn van de onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de studietweedaagse over de Seine-Scheldeverbinding op Vlaamse bodem op 2 en 3 september 2009.
Een impressie van deze activiteiten (teksten, foto's) vindt u op onze site.
SCHELDEBEKKEN
 • Brussel
  • de wateractoren in Brussel >>
  • Coördinatie Zenne ontvangt de Paul Duvigneaud prijs >>
 • Activiteiten in het Scheldebekken >>

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>

 
 
Grenzeloze Schelde Nieuws
 
 
Redactie:
Dolores Baita, Christine Braet, Mieke De Leeuw,
Karin Huffer, David Kuborn

Vormgeving:
Angélique Corthals, Els Vanhaeght
ICT consultancy:
Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret
Secretariaat:
v.z.w. Grenzeloze Schelde - Escaut sans Frontières a.s.b.l. - Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel
Tel.: + 32 (0)2 201 08 08 - Fax: + 32 (0)2 203 07 09 - e-mail - www.grenzelozeschelde.org
Openingsuren secretariaat: ma - vr: 9u - 17u
Steun ons:
U kan een bijdrage storten op het rekeningnr. 001-2195556-37 (Fortis, België) met de mededeling 'Steun GS-ESF'. Voor een internationale overschrijving, gelieve gebruik te maken van de BIC-code GEBABEBB en de IBAN-code BE35 0012 1955 5637.

Deze nieuwsbrief wordt verspreid met de steun van o.a. de Vlaamse overheid (Departement LNE en WenZ),
het Brussels Gewest, het Waalse Gewest (DGARNE) en l'Agence de l'Eau Artois Picardie (Frankrijk).