Klik hier indien de mail niet goed wordt weergegeven. Pour la version FR, cliquez ici.
 
  Kanaal ecologische corridor | Newsletter 05 | maart 2021
   
 

© Leefmilieu Brussel
  Een groene link tussen het kanaal
en Vogelzang

De Zuun-site, tussen het kanaal en het natuurreservaat Vogelzang in Anderlecht, wordt binnenkort opgewaardeerd door Leefmilieu Brussel. Het ecologische potentieel van deze groenzone langs de Zuunbeek, als corridor tussen het reservaat en de waterweg, zal worden verbeterd. Ook de verbinding voor voetgangers, waarvan de Groene Wandeling overigens gebruik maakt, wordt onder handen genomen. Lees meer >

 
 

© Natagora
  Duurzaam waterbeheer en biodiversiteit
bij Elia

Stroomnetbeheerder Elia aan de Monnoyerkaai vangt regenwater op in regenwaterputten en een lagune, om het deels te gebruiken voor zijn sanitaire voorzieningen. Het afvalwater van het bedrijf wordt naar een rietveld geleid om gezuiverd te worden en stroomt daarna door naar een met planten omzoomde lagune. Uiteindelijk wordt het dan in de Zenne geloosd. Op het bedrijfsterrein liggen ook interessante groenzones, met onder andere meer dan 60 recent aangeplante bomen en struiken.
Lees meer >

 
 
  Groendaken

Groendaken aanleggen is een oplossing om het verdwijnen van groene ruimte enigszins te compenseren en om de natuur voet aan de grond te geven in sterk verstedelijkte gebieden. De daken dragen bij tot de biodiversiteit, verkleinen het hitte-eilandeffect in de zomer en houden regenwater vast. Er bestaan verschillende soorten groendaken, afhankelijk van de dikte van het substraat waarop de gekozen vegetatie wordt aangebracht: extensieve daken (5 tot 20 cm), semi-intensieve (20 tot 30 cm) en intensieve (meer dan 30 cm). Het Brussels Gewest stimuleert de installatie van nieuwe groendaken met premies.
Extensief groendak >
Intensief groendak >
EFB green roofs >

 
 

© Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
  Ruimte voor (nieuwe) natuur
op de kanaaloevers

Stroomopwaarts en stroomafwaarts van Brussel, in Lot en Grimbergen, is het Vlaams Gewest begonnen om bepaalde kanaaloevers opnieuw te vergroenen zodat er ruimte komt voor fauna (vogels, vissen,...) en oevervegetatie (iris, riet, wilg,...). Er werden verschillende soorten oevers aangelegd, waarbij langs de oever telkens een smalle, rustige strook werd voorzien die niet verstoord wordt door de deining van de scheepvaart. Wie weet zijn zulke ingrepen ook in Brussel mogelijk? Lees meer >

 
 

© E. Etienne
  De huismus, dichterbij dan je denkt

De huismus is een bekende zangvogel in onze steden en dorpen. Maar de laatste decennia heeft de populatie in het Brusselse Gewest en daarbuiten om verschillende redenen een flinke knauw gekregen. Het lot van de mus is sterk verbonden met dat van de mens en het zijn nu juist burgerinitiatieven, zoals de Mussenwerkgroepen, in onze hoofdstad die sinds een aantal jaar de mus willen beschermen en een duwtje in de rug geven. Een gesprek met Erik Etienne, verantwoordelijk voor de gewestelijke koepel van de Mussengroepen.
Lees meer >

 
 
  Projectoproep 'Vooruit met de wijk'

De projectoproep 'Vooruit met de wijk' van Leefmilieu Brussel richt zich op burgerinitiatieven die werken aan een betere levenskwaliteit in de wijk, vooral dan op het vlak van natuur en biodiversiteit. De geselecteerde projecten kunnen rekenen op financiële steun tot 15.000 euro, begeleiding en vorming. Projectvoorstellen kunnen nog tot 28 maart worden ingediend.
Lees meer >

 
 
  Ontdek het kanaal tijdens de Brusselse Waterdagen

Kom meer te weten over de ecologische functie en de biodiversiteit van het kanaal (en van de Zenne), alsook over de oorsprong en de kwaliteit van het water ter gelegenheid van de Brusselse Waterdagen die plaatsvinden van 21 tot 28 maart.
Hoe? Dankzij een fietsroute over de hele lengte van het kanaal (via een downloadbare applicatie), een voetgangerswandeling in Anderlecht (via een downloadbaar pdf-document),... en kleine kajaktochten in het centrum van Brussel!
Met de fiets >
Te voet >
Op het water >

 
 
 
 

‘Het kanaal - een ecologische corridor in hartje Brussel’ is een project geleid door Grenzeloze Schelde en zijn werkgroep ‘Water in de Stad’, gesteund door Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit en georganiseerd met de expertise en medewerking van Natagora, Natagora Bruxelles, Natuurpunt Brussel, Brussel Natuur, Bral, Coördinatie Zenne, De Groene Wandeling van Neder-over-Heembeek, het collectief ‘t Rad, de LRBPO, de GT Hirondelles, la Ferme Nos Pilifs, het Brussels collectief de Bûûmplanters, de Haven van Brussel, Écorce en 21 Solutions.

 


U ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief en/of omdat de inhoud van deze uitnodiging u rechtstreeks
kan aanbelangen. Als organisatie geven we u volledige openheid over welke gegevens we verzamelen en wat we met die data doen.
Klik door naar ons privacybeleid. Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.