Klik hier indien de mail niet goed wordt weergegeven. Pour la version FR, cliquez cliquez ici.
 
  Kanaal ecologische corridor | Newsletter 01 | februari 2020
   
 
  Pleidooi om het ecologisch potentieel
van het kanaal in Brussel te ontwikkelen

Meer groen op en rond het kanaal, dat is wat de Brusselaars verwachten en wat de leefbaarheid van de omgeving, het klimaat en de biodiversiteit ten goede zou komen. De huidige transformatie van de kanaalzone is een kans om tegemoet te komen aan de verwachtingen van burgers die een groenere en duurzamere stad willen. Lees meer >

 
 © Greenbizz
  Bedrijven en buurtgemeenschappen van
het kanaal zetten zich in voor biodiversiteit

Al enkele jaren nemen bedrijven en gemeenschappen initiatieven om de biodiversiteit op hun terreinen en rond de gebouwen te verbeteren. Langs het kanaal hebben twee van hen - Aquiris in het noorden en de CERIA-campus in het zuiden - in 2019 in het kader van het project 'Kanaal, ecologische corridor' bepaalde zones omgevormd tot bloemrijk grasland en zones waar laattijdig wordt gemaaid. Hierdoor kunnen veel planten bloeien en vruchten dragen, wat niet alleen bijen en vlinders aantrekt, maar ook andere insecten die op hun beurt door vogels worden opgegeten. Bij het Vergotedok installeerde de firma Greenbizz deze zomer een twaalftal nestkasten om de gierzwaluw de kans te geven om op zijn gebouwen te komen broeden. Aquiris, de CERIA en Greenbizz sluiten zich hiermee aan bij het integratieproces van het Natuurnetwerk van Natagora. Fotoalbum >

 
 
  Het Beeldkwaliteitsplan (BKP),
een opportuniteit voor de natuur

Op 26 maart 2019 werd het Beeldkwaliteitsplan (BKP), dat aangestuurd wordt door perspective.brussels, goedgekeurd door de Brusselse Gewestregering. Dit plan heeft als doel om, via een reeks ambities en aanbevelingen, de lopende en komende projecten voor publieke en open ruimtes (een aantal waarvan privé) te oriënteren. Op die manier kan het kanaalgebied in de toekomst zowel op landschappelijk als op stedenbouwkundig vlak een samenhang en eigen identiteit ontwikkelen.
Lees meer >

 
 

© Luc Boon
  De zwaluwen langs het kanaal

In Haren, op de rechteroever van het kanaal, worden de gebouwen van de CERES-maalderij bewoond door de grootste kolonie Huiszwaluwen van het Brussels Gewest. De Oeverzwaluw daarentegen, die voornamelijk langs waterlopen wordt getroffen, broedt al meer dan dertig jaar niet meer bij ons. Zou ze kunnen terugkeren?
Lees meer >

 
 

© Maison Wallonne de la Pêche


© Maison Wallonne de la Pêche
  Planteneilanden en oeverbeplantingen
voor een groener kanaal

Aangezien de oevers vaak met een laag stenen of beton zijn bedekt, is in de onmiddellijke nabijheid van het kanaalwater maar weinig begroeiing te vinden. Waar het de scheepvaart niet stoort, kunnen planteneilanden of begroeide zinkstukken vastgemaakt aan de oevers worden aangebracht. Daarop zullen dan moerasplanten groeien (gele lis,...). Die nieuwe ecosystemen zullen watervogels aantrekken, maar ook veel vissoorten zoals de snoek of de voorn, die er kunnen komen paaien. De planten helpen daarenboven om bepaalde soorten vervuiling uit het water te verwijderen... en om de waterwegen in de stad een mooi groen kleurtje te geven. Ontdek deze ongeziene oplossingen!
Living Water Cities (video EN) >
Begroeide zinkstukken in Luik (video FR) >
Planteneilanden in Antwerpen (artikel) >
Kanaal Saint-Martin in Parijs (video FR) >

 
 
  Een website over het onderwerp

Op deze website ontdek je de biodiversiteit van het kanaal, voorbeeldacties in Brussel, initiatieven in andere steden die doorkruist worden door een waterweg en actoren die je helpen acties te voeren ten voordele van de natuur.
www.zennekanaal.be >

 
 
 
 

‘Het kanaal - een ecologische corridor in hartje Brussel’ is een project geleid door Grenzeloze Schelde en zijn werkgroep ‘Water in de Stad’, gesteund door Leefmilieu Brussel in het kader van de oproep ‘Natuur in de Stad’ en georganiseerd met de expertise en medewerking van Natagora, Natagora Bruxelles, Natuurpunt Brussel, Brussel Natuur, Bral, Coördinatie Zenne, De Groene Wandeling van Neder-over-Heembeek, het collectief ‘t Rad, de LRBPO, la Ferme Nos Pilifs, het Brussels collectief de Bûûmplanters, Écorce en 21 Solutions.

 


U ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief en/of omdat de inhoud van deze uitnodiging u rechtstreeks
kan aanbelangen. Als organisatie geven we u volledige openheid over welke gegevens we verzamelen en wat we met die data doen.
Klik door naar ons privacybeleid. Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.