Naar jaarlijkse gewoonte, bieden wij u graag de Zennekrant aan.
Zoals u kan zien, zit deze zesde editie van onze nieuwsbrief in een nieuw jasje.

De Zenne is de enige 'typisch Belgische' rivier die door de drie gewesten stroomt: ze ontspringt in WalloniŽ, stroomt door Vlaanderen, doorkruist Brussel alvorens in Vlaanderen uit te monden in de Dijle en stroomt via de Rupel en de Schelde naar de Noordzee. Deze Zennekrant beoogt een 'integrale' berichtgeving over het Zennebekken, met de verschillende gelinkte thema's: waterkwaliteit, waterbeheersing, natuur, milieueducatieve activiteiten, .

Wij wensen u veel leesplezier toe!
Inhoud
 • Zennebekken: Een schone Zenne in zicht? >>
 • Zennebekken: Witboek over de waterkwaliteit van de Zenne >>
 • Zennebekken: De Europese kaderrichtlijn Water in de 3 gewesten >>
 • Vlaams Gewest: Project Watersite: reconversie industriezone tussen Zenne & kanaal in Vilvoorde >>
 • Vlaanderen-Brussel: De natte Molenbeekvallei als groen lint >>
 • Wallonië: Riviercontract Zenne: een stand van zaken >>
 • Brussel: Een fietsroute langs het kanaal >>
Activiteiten in het Zennebekken
 
 • Integratie van het kanaal in de stad op 5 april 2006 >>
 • Het kanaal in Brussel: hoofdas van recreatie en zachte mobiliteit >>
 • Zoektocht naar onze rivieren in het Zennebekken >>
 • De oude haven in Brussel-centrum tijdens de Gulden Ontsporing >>
 • Anderlecht aan Zenne en kanaal >>
 • Milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken'
  van 5 tot 25 oktober >>
 • Dinsdag van de Zenne over 'het beheer van water in de stad’ >>
Secretariaat
Coördinatie Zenne, Akenkaai 2bis, 1000 Brussel
Tel: 02 206 12 03 - Fax: 02 203 07 09
E-mail: info@coordinatiezenne.be - www.coordinatiezenne.be
Openingsuren secretariaat: ma.-vr.: 9.30u - 17.30u

Met de steun van: Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
Waals Gewest (DGRNE), Provincie Waals-Brabant

Redactie en vertaling:

Dolores Baita, Christine Braet, Mieke De Leeuw, Elisabeth Taupinart,
Jessica Minten, Sylvie Posel, Vanessa Van Liedekerke, David Kuborn

Vormgeving:

Els Vanhaeght
& Angélique Corthals


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op info@coordinatiezenne.be

U wil de Zennekrant digitaal ontvangen?
U wil de Zennekrant niet meer ontvangen?