Klik hier indien de mail niet goed wordt weergegeven. Pour la version FR, cliquez ici.
 
  Kanaal ecologische corridor | Newsletter 11 | april 2024
   
 

© E. Etienne
  Nieuws over de zwaluwen aan het kanaal

In maart 2021 kregen twee zwaluwprojecten vorm op de oevers van het kanaal. Een dubbele nestkast met plaats voor bijna 70 koppels oeverzwaluwen werd op een kanaaloever geplaatst, in de hoop dat de soort opnieuw zou komen broeden in Brussel. Bovendien werden 60 kunstmatige nesten voor huiszwaluwen op de voormalige brouwerij Meudon geplaatst, met de bedoeling om zo de kolonie huiszwaluwen op de gebouwen van de Ceres-molens uit te breiden. We zijn nu drie jaar verder: hebben beide ambitieuze projecten de zwaluw intussen kunnen overtuigen?
Lees meer >

 
 
  De paling, een mysterieuze migrerende vis die elk gevaar trotseert

De Europese aal is een van de ongeveer vijftien vissoorten die in het kanaal in Brussel voorkomen. De levenscyclus van deze slangvormige vis fascineert en intrigeert de mens al eeuwenlang: hij wordt geboren in de Sargassozee, maakt dan een reis van meer dan 7.000 km om de Europese rivieren te bereiken en uiteindelijk steekt hij de Atlantische Oceaan opnieuw over. Helaas moet de paling opboksen tegen heel wat bedreigingen van menselijke oorsprong (visserij, fysieke drempels op zijn migratieparcours, watervervuiling, enz.) waardoor zijn populatie drastisch gekrompen is.
Lees meer >

 
 

© Nature for Society future
  Natuur in de stad: relaas en stof tot verder nadenken

Eind november 2023 organiseerde Perspective.Brussels een conferentie over natuur in de stad. Het was een gelegenheid om na te denken over de plaats die we de natuur willen geven in dichtbebouwde steden zoals Brussel. De auteurs van deze bijdrage hebben geen mirakeloplossing in pacht maar willen vooral aan het denken zetten en het debat op gang brengen. Ze betogen dat we het eerst en vooral eens moeten worden over wat we onder natuur verstaan, en hoe we de relatie tussen mens en natuur zien, voordat we kunnen bepalen hoe natuur in de stad eruitziet of zou kunnen zien.
Lees meer >

 
 
  14.000 bomen voor de kanaalzone

In de kanaalzone ontbreekt het aan natuur en groen, vooral in de centrumwijken. Dat heeft natuurlijk niet alleen gevolgen voor de rol van het kanaal als ecologische corridor, maar ook voor de levenskwaliteit van de buurtbewoners, en het gebied is ook gevoeliger voor het hitte-eilandeffect. Daarom heeft het Brussels Gewest besloten om de vergroening van de wijken langs het kanaal te versnellen. Tussen vorig jaar en 2026 zullen 14.000 bomen en struiken worden geplant. Grote bodemoppervlakken zullen ook onthard worden om de infiltratie van regenwater te bevorderen.
Lees meer >

 
 

© W. Poelman
  De grote gele kwikstaart, een vaste gast
op de waterwegen

Deze kleine (18 cm) insectenetende vogel met zijn prachtige gele kleur en lange zwarte staart komt tegenwoordig het hele jaar door langs het kanaal voor, zelfs in de meest verstedelijkte delen. De waargenomen individuen zijn ofwel sedentair of afkomstig uit Scandinavië. De vele kanaalbruggen zijn potentiële nestplaatsen voor de grote gele kwikstaart: hij vindt er een stevige basis voor een nest en heeft daar weinig last van verstoring. De kwikstaart nestelt in holtes, op metalen balken of op bruggenhoofden.
Lees meer >

 
 
  Hier begint de zee - niets ingooien!

Als je de afgelopen weken door Brussel hebt gewandeld, heb je misschien de boodschap 'Hier begint de zee - niets ingooien!' opgemerkt op de grond bij veel rioolputjes. Coördinatie Zenne heeft, samen met 18 Brusselse gemeenten en AquaBru, een campagne georganiseerd om aandacht te vestigen op hoe we allemaal met ons afvalwater omgaan. Maar waarom zou de zee ‘beginnen’ in Brussel? Omdat alles wat in de riolering terecht komt, ook via de waterlopen en het kanaal in de zee kan belanden!
Lees meer >

 
 
 
 

‘Het kanaal - een ecologische corridor in hartje Brussel’ is een project geleid door Grenzeloze Schelde en zijn werkgroep ‘Water in de Stad’, gesteund door Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit en georganiseerd met de expertise en medewerking van Natagora, Natagora Bruxelles, Natuurpunt Brussel, Brussel Natuur, Bral, Coördinatie Zenne, De Groene Wandeling van Neder-over-Heembeek, het collectief ‘t Rad, de LRBPO, de GT Hirondelles, la Ferme Nos Pilifs, het Brussels collectief de Bûûmplanters, de Haven van Brussel, Écorce en 21 Solutions.

 


U ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief en/of omdat de inhoud van deze uitnodiging u rechtstreeks
kan aanbelangen. Als organisatie geven we u volledige openheid over welke gegevens we verzamelen en wat we met die data doen.
Klik door naar ons privacybeleid. Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.