Klik hier indien de mail niet goed wordt weergegeven. Pour la version FR, cliquez ici.
 
  Kanaal ecologische corridor | Newsletter 10 | juni 2023
   
 
  Braakliggende terreinen:
groene zones onder druk

Tot begin jaren 2000 lagen er her en der langs het kanaal nog grote terreinen braak. Op al die achtergelaten gronden won de natuur stap voor stap opnieuw terrein. Maar de voorbije 20 jaar zijn heel wat van die atypische groene zones helaas verdwenen door de vele bouwprojecten op de kanaaloevers. Op braakliggende terreinen komt vaak een heel diverse fauna en flora voor, met zeldzame soorten die men elders in het Brussels gewest niet aantreft. Dankzij de samenwerking met verschillende partners kon een klein verwilderd stuk grond langs het kanaal behouden blijven. De voorbije winter werden er tweemaal beheerswerken uitgevoerd, om de natuur weer alle kansen te geven.
Lees meer>

 
 
  Sabali: ontmoetingen met mensen
op en rond het water

Exact een jaar geleden vertrok de zeilboot Sabali uit Brussel om de wereldzeeën te bevaren. Bedoeling van de expeditie is om mensen bewust te maken van het belang van mariene ecosystemen en van de bescherming van de oceanen. Daarnaast doet het team wetenschappelijk onderzoek naar mangroven. Voor het vertrek ontmoette en filmde de bemanning mensen die zich hier bij ons inzetten voor een betere kwaliteit van het kanaalwater en voor het behoud van de flora en fauna op en rond het kanaal. Die formule herhaalt het team overal tijdens hun reis, wat een schat aan ontmoetingen oplevert.
Video (FR) >
Het project Sabali (FR) >

 
 

© Wikipedia - Chr. Fischer
  De Chinese wolhandkrab:
een invasieve soort in het kanaal

Sinds enkele jaren hebben verschillende invasieve exoten voet aan de grond gekregen in het kanaal in Brussel. Een van die soorten is de Chinese wolhandkrab. Deze migrerende krab komt oorspronkelijk uit Oost-Azië en is via het ballastwater van schepen in de Europese havens terechtgekomen. Al sinds de jaren 1930 wordt de soort waargenomen in het Scheldebekken maar vooral sinds de jaren 1990 kende de populatie een enorme groei. In Azië wordt de krab gebruikt voor menselijke consumptie maar bij ons is de soort vooral gevreesd vanwege zijn negatieve impact op de biodiversiteit.
Lees meer >

 
 
  Campagne ‘Afval in mijn kanaal?
Doe effe normaal!’

In maart van dit jaar lanceerde de Haven van Brussel een bewustmakingscampagne over de properheid van het kanaal, onder het motto "Afval in mijn kanaal? Doe effe normaal!”. De campagneposter werd verspreid in de wijken rond het kanaal en was ook te zien op sociale media. De Haven heeft tegenwoordig drie schoonmaakboten in dienst die drijvend afval opruimen over de volledige 14 km van het kanaal binnen het Brussels gewest. Helaas volstaat dat niet en is er nog vaak afval te zien op het kanaal. Heel wat zwerfvuil waait het kanaal in, vanop de kaaien, voetpaden en straten rond het kanaal.
Lees meer >
Video >

 
 

Vallei van de Vogelzangbeek © A. Stein
  De Mijlemeers en het Moeras van Wiels:
twee bedreigde gebieden

De Mijlemeers site in Anderlecht draagt bij tot de versterking van een ecologische corridor die verbonden is met het kanaal: de Vogelzangbeekvallei. De Mijlemeers bestaat uit verschillende biotopen (bos, poel, weilanden, enz.) die een gevarieerde fauna aantrekken. Het Moeras van Wiels is dan weer een groot moeras dat in 2007 is ontstaan vlak bij de Zenne, in een dichtbebouwde wijk in Vorst. Er ontstond een prachtig rietveld en het gebied is uitgegroeid tot veilige haven voor heel wat watervogels. Beide gebieden worden echter bedreigd door bouwprojecten. Ontdek deze stukjes natuur in de twee mini-documentaires die La Minute Sauvage er ging draaien.
De Mijlemeers >
Het Moeras van Wiels >

 
 

© Y. Coatanéa
  Het ballet van kokmeeuwen op het kanaal

Heel wat van de verschillende soorten meeuwen op het kanaal zijn kokmeeuwen. In de winter gebruiken ze het kanaal om zowel ’s ochtends als ’s avonds te pendelen van noord naar zuid en omgekeerd. In het zuiden, in Anderlecht, komen ze aan het einde van de dag soms wel met honderden of zelfs duizenden samen in het Schippersdok en het Biestebroekdok. Daar verzamelen ze om hun dag af te sluiten, om dan vervolgens terug uit te vliegen - langs het kanaal - om hun eigenlijke slaapplek op te zoeken (vaak op het dak van een groot gebouw).
Video >

 
 
  De Waterbus: het kanaal anders bekeken

De Waterbus is een aangename en comfortabele vorm van openbaar vervoer om je zonder stress te verplaatsen in de drukke kanaalzone tussen Brussel en Vilvoorde. Fietsers zijn welkom aan boord en voor voetgangers en wandelaars kan een boottocht een handige ‘binnenweg’ op hun parcours betekenen. Een tochtje op de Waterbus is ook een ideale gelegenheid om andere aspecten van het kanaal te ontdekken, zoals de biodiversiteit op en rond het water. Vanop het dek zijn er heel wat soorten watervogels te zien: eenden, verschillende meeuwensoorten, zwaluwen, aalscholvers, enz.
Lees meer >

 
 
 
 

‘Het kanaal - een ecologische corridor in hartje Brussel’ is een project geleid door Grenzeloze Schelde en zijn werkgroep ‘Water in de Stad’, gesteund door Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit en georganiseerd met de expertise en medewerking van Natagora, Natagora Bruxelles, Natuurpunt Brussel, Brussel Natuur, Bral, Coördinatie Zenne, De Groene Wandeling van Neder-over-Heembeek, het collectief ‘t Rad, de LRBPO, de GT Hirondelles, la Ferme Nos Pilifs, het Brussels collectief de Bûûmplanters, de Haven van Brussel, Écorce en 21 Solutions.

 


U ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief en/of omdat de inhoud van deze uitnodiging u rechtstreeks
kan aanbelangen. Als organisatie geven we u volledige openheid over welke gegevens we verzamelen en wat we met die data doen.
Klik door naar ons privacybeleid. Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.