header-left
Klik hier indien de mail niet goed wordt weergegeven. Pour la version FR, cliquez ici.
header-right facebook
  Nieuws nr. 75 - december 2016  
  Activiteiten van en met Grenzeloze Schelde
 • Van maandag 20 tot zondag 26 maart 2017 zullen de Brusselse Waterdagen het blauwe patrimonium van de hoofdstad een week lang in de bloemetjes zetten. >>
 • (Her)Ontdek de Durmevallei tijdens een bezoek aan Sigma Durme. Combineer vanaf het voorjaar 2017 een wandeling, fietstocht of boottocht met een bezoek aan de tentoonstelling over de Durmevallei en het Sigmaplan in het Infopunt Durmevallei aan Driegoten (Hamme). >>
 • Woensdag 21 december in Aalst: filmvertoning van de documentaire Demain (Mélanie Laurent en Cyril Dion), een zoektocht naar oplossingen voor de ecologische, sociale en economische problemen waarmee we geconfronteerd worden. Welkom om 19.30u in het centrum De Waterkant, De Gheeststraat 16, 9300 Aalst. Inkomgeld: € 5.

  img
Alvast onze beste wensen voor 2017!
  img
Waterkwaliteit in Vlaanderen gaat er licht op vooruit
In september 2016 publiceerde de Vlaamse Milieumaatschappij het Jaarverslag Water voor 2015. De waterkwaliteit in Vlaanderen is verbeterd in 2015. Toch zijn er nog geen waterlichamen waar de goede toestand voor alle parameters wordt behaald.
Lees meer >
  img
De metamorfose van de Woluwevallei in Vlaanderen
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werkt samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en vele andere partners aan een meer natuurlijke inrichting van de Woluwevallei. Het gaat om een cluster van projecten die op korte en iets langere termijn kunnen gerealiseerd worden.
Lees meer >
  img
Computermodellen in de strijd tegen wateroverlast
in Vlaanderen
Om problemen van wateroverlast aan te pakken heeft ook de provincie Oost-Vlaanderen geïnvesteerd in bufferbekkens, natuurlijke overstromingsgebieden, pompstations en bypasses,... Met computermodellen wil de provincie de overblijvende knelpunten en hun oorzaken opzoeken én achterhalen hoe ze best aangepakt worden.
Lees meer >
  img
De herinrichting van de Woluwelaan in Brussel
Het project voor de verlenging van tramlijn 94 is interessant voor de zachte weggebruiker, komt de infiltratie van regenwater ten goede en betekent dat de Woluwe beter beschermd zal zijn.
Lees meer >
  img
Acties om de waterkwaliteit in de bijrivieren van
de Schelde te herstellen in Frankrijk
In Frankrijk lijken de verschillende inrichtings- en beheerplannen voor waterlopen (SAGE’s - Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux) niet direct van belang voor de Schelde. Toch gaat het over een algehele verbetering van het Scheldebekken.
Lees meer >
  Nieuws uit het Scheldebekken
 • Digitale brochures informeren over de bekkenspecifieke delen van de stroomgebiedbeheer-
  plannen 2016-2021.
  Lees meer >
 • Natuurindicatoren 2016: het INBO rapporteert in hoeverre de biodiversiteitsdoelen in
  het Milieu- en Natuurbeleidsplan (MINA-plan 4) gehaald worden.
  Lees meer >
 • Het openleggen van de Nederschelde in Gent is gestart.
  Lees meer >
 • Bij zware stormen zal een stormvloedkering Nieuwpoort en achterland moeten beschermen
  tegen hoge waterstanden.
  Lees meer >
 • De moerassen van Jette en Ganshoren in Brussel opnieuw met elkaar verbonden.
  Lees meer (FR) >
 • 21 gezamenlijke maatregelen door Kris Peeters en Marie Christine Marghem om de circulaire economie in België een duwtje in de rug te geven.
  Lees meer >
 • Nog een stukje Zenne openleggen in Brussel?
  Lees meer >
 • Rapport over de evolutie van het leefmilieu in Brussel van 2011 tot 2014.
  Lees meer >
 • Op de website ‘Luchtkwaliteit’ is de evolutie van de concentratie verontreinigende stoffen
  in de Brusselse omgevingslucht permanent en in real time te volgen.
  Lees meer >
 • Contrat de Rivière Senne (Riviercontract Zenne) heeft haar actieplan voor drie jaar (2017-2019) voorgesteld om zowel de Zenne als de Sennette, de Samme en de Hain te beschermen, te herstellen en te valoriseren.
  Lees meer (FR) >
 • Modderstromen: hoe kunnen Waalse gemeenten de erosieproblematiek aanpakken?
  Lees meer (FR) >
 • In Nederland is het Deltaprogramma 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden waarin
  centraal de uitwerking en uitvoering van de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën.
  Lees meer >

 

vzw Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières asbl
Secretariaat: Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel - e-mail - www.grenzelozeschelde.org

Met de steun van de Vlaamse overheid, het Brussels Gewest en Waals-Brabant.

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>