In de kijker

Blijf op de hoogte

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten en ontvang je graag de nieuwsbrief, meld je dan aan voor onze mailinglijst. Inschrijven >

Foto van de maand

foto van de week

De scheepslift van Strépy-Thieu
© Vservice

Bezorg ons jouw foto en misschien wordt jouw foto bekroond als foto van de maand!

fb-volg-ons.png (5,374 bytes)

Actualiteit

Kom het Sigmagebied Dijlemonding ontdekken!

Waterwegen en Zeekanaal NV en het Agentschap voor Natuur en Bos nodigen u op vrijdag 7 oktober 2016 graag uit voor hun Sigmaplan-in-actiedag in Rumst. Midden in het Mechelse Rivierenland kunt u het Sigmaproject Dijlemonding en het Sigmaplan vanop de eerste rij ontdekken. Kom wandelen, fietsen of klinken!

Meer weten >

Info- en vormingsnamiddag:
'Droge voeten in Antwerpen - Sigmawerken aan de Antwerpse Scheldekaaien'

Om Antwerpen ook in de toekomst tegen hoge waterpeilen op de Schelde te beschermen, worden de Antwerpse Scheldekaaien gerenoveerd. Eerst moeten de kaaimuren per zone verstevigd worden. Daarna volgt de verhoging van de waterkering. Tenslotte krijgen de kaaien een heuse facelift met volle aandacht voor het publieke karakter van deze unieke plek die de stad met de Schelde moet verbinden. Om dat project te realiseren werken de stad Antwerpen en Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) nauw samen. Bezoek de infokeet en neem deel aan een boottocht langs de Scheldekaaien op zondag 16 oktober 2016!

Meer weten >

Grenzeloze Schelde Nieuwsbrief nr. 74 - editie september 2016

Grenzeloos Scheldenieuws voor de nazomer!

Lees de nieuwsbrief nr. 74 >

Gidsenopleiding Sigmaplan Durmevallei

In het voorjaar 2016 organiseerde Grenzeloze Schelde in opdracht van en in samenwerking met Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een gidsenopleiding ‘Sigmaplan Durmevallei’. Later in 2016 staat nog een laatste excursiedag op het programma.

- Meer weten >>
- Download de folder met het volledige programma >>
- Presentaties en foto's >>

Zennekrant nr. 20 - editie Waterbeheerplannen

De Zennekrant wil het Zennebekken op een gewestoverschrijdende en integrale manier benaderen, met oog voor de veelheid aan thema's die hiermee verband houden.

Lees de Zennekrant nr. 20 >

Eurometropolitane Blauwe Ruimte: een grensoverschrijdende en participatief initiatief rond water

Naar aanleiding van Wereldwaterdag lanceerde de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai samen met haar partners in maart 2016 in Kortrijk de dynamiek Blauwe Ruimte. Hun ambitie? Dit territoriale project dat zich richt op water, omvormen tot een collaboratief burgerinitiatief. De Blauwe Ruimte heeft betrekking op een veelheid aan thema’s: vervoer, ruimtelijke planning, bescherming van de hulpbronnen, energie, toerisme, alsook het belang van het water, een grensoverschrijdend element bij uitstek.

Meer weten >

Op donderdag 25 februari 2016 organiseerde Waterwegen en Zeekanaal NV
in Antwerpen het symposium 'De Schelde door de getijden heen'

Heel wat vakspecialisten deelden er hun opvallende vaststellingen over verschillende facetten van de wetenschappelijke monitoring van de Schelde. Als je er niet bij kon zijn of als je alles nog eens wil nalezen, kan je het programmaboekje en de presentaties van de gastsprekers raadplegen op de website van WenZ.

Je kan ook de filmpjes herbekijken die tijdens het symposium werden getoond:
- Inleiding >>
- Het water neemt een vaart >>
- Zorgt de Schelde voor zichzelf? En wij voor de Schelde? >>
- Wat bloeit, doet leven >>
- Wat leeft, doet beleven >>
- Van experiment tot groot event >>

De belangrijkste resultaten van de monitoringprogramma’s werden bovendien vastgelegd in een nieuwe brochure ‘Meten voor een gezondere Schelde’. Je kan de brochure hier raadplegen.

MIRA Klimaatrapport 2015, over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen

In welke mate is de klimaatverandering nu al zichtbaar Vlaanderen en België? Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Welke gevolgen heeft dit? En hoe kunnen we ons tijdig aanpassen om de effecten van klimaatverandering op te vangen? De Vlaamse Milieumaatschappij geeft je een antwoord op al deze vragen in het MIRA Klimaatrapport 2015. In dit filmpje zetten ze alvast de belangrijkste conclusies op een rijtje. Het rapport vind je op www.milieurapport.be.

1  2  >