In de kijker

Blijf op de hoogte

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten en ontvang je graag de nieuwsbrief, meld je dan aan voor onze mailinglijst. Inschrijven >

Foto van de maand

foto van de week

Zennegat - Mechelen
© Waterwegen en Zeekanaal NV

Bezorg ons jouw foto en misschien wordt jouw foto bekroond als foto van de maand!

fb-volg-ons.png (5,374 bytes)

Actualiteit

Sigmaprojecten in de Durmevallei
Fietstocht verkenning van de Durmevallei en 'De Bunt'

Fiets mee met de Durmegidsen op zaterdag 29 oktober 2016 en ontdek wat het Sigmaplan voor de Durmevallei betekent. We staan stil bij de werken aan de ringdijk van De Bunt en werpen een blik op de toekomst van andere gebieden.

Meer weten >

Waterkwaliteit: hoe goed deed Vlaanderen het in 2015?

Uit de jaarlijkse evaluatie van de oppervlaktewaterkwaliteit in Vlaanderen door de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat de emissies door bedrijven, gezinnen en landbouw in 2015 verder verminderen. Daarmee wordt de trend van de laatste jaren voortgezet.

Meer weten >

INBO trends Zeeschelde 2015

Het INBO rapporteert jaarlijks over de toestand en de evolutie van de ecotopen en de biologische diversiteit in de Zeeschelde, onze grootste getijdenrivier, en haar zijrivieren. In 2015 werden meer bevers, finten, snorren en woudapen waargenomen, maar minder kiekendieven, zilte graslanden en visbiomassa.

Meer weten >

Grenzeloze Schelde Nieuwsbrief nr. 74 - editie september 2016

Grenzeloos Scheldenieuws voor de nazomer!

Lees de nieuwsbrief nr. 74 >

Gidsenopleiding Sigmaplan Durmevallei

In het voorjaar 2016 organiseerde Grenzeloze Schelde in opdracht van en in samenwerking met Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een gidsenopleiding ‘Sigmaplan Durmevallei’. Later in 2016 staat nog een laatste excursiedag op het programma.

- Meer weten >>
- Download de folder met het volledige programma >>
- Presentaties en foto's >>

Zennekrant nr. 20 - editie Waterbeheerplannen

De Zennekrant wil het Zennebekken op een gewestoverschrijdende en integrale manier benaderen, met oog voor de veelheid aan thema's die hiermee verband houden.

Lees de Zennekrant nr. 20 >

Eurometropolitane Blauwe Ruimte: een grensoverschrijdende en participatief initiatief rond water

Naar aanleiding van Wereldwaterdag lanceerde de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai samen met haar partners in maart 2016 in Kortrijk de dynamiek Blauwe Ruimte. Hun ambitie? Dit territoriale project dat zich richt op water, omvormen tot een collaboratief burgerinitiatief. De Blauwe Ruimte heeft betrekking op een veelheid aan thema’s: vervoer, ruimtelijke planning, bescherming van de hulpbronnen, energie, toerisme, alsook het belang van het water, een grensoverschrijdend element bij uitstek.

Meer weten >

Op donderdag 25 februari 2016 organiseerde Waterwegen en Zeekanaal NV
in Antwerpen het symposium 'De Schelde door de getijden heen'

Heel wat vakspecialisten deelden er hun opvallende vaststellingen over verschillende facetten van de wetenschappelijke monitoring van de Schelde. Als je er niet bij kon zijn of als je alles nog eens wil nalezen, kan je het programmaboekje en de presentaties van de gastsprekers raadplegen op de website van WenZ.

Je kan ook de filmpjes herbekijken die tijdens het symposium werden getoond:
- Inleiding >>
- Het water neemt een vaart >>
- Zorgt de Schelde voor zichzelf? En wij voor de Schelde? >>
- Wat bloeit, doet leven >>
- Wat leeft, doet beleven >>
- Van experiment tot groot event >>

De belangrijkste resultaten van de monitoringprogramma’s werden bovendien vastgelegd in een nieuwe brochure ‘Meten voor een gezondere Schelde’. Je kan de brochure hier raadplegen.

1  2  >