In de kijker

Blijf op de hoogte

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten en ontvang je graag de nieuwsbrief, meld je dan aan voor onze mailinglijst. Inschrijven >

Foto van de maand

foto van de week

Zicht op het Vergotedok vanaf
de Koninginnelaan - Brussel
© Vservice

Bezorg ons jouw foto en misschien wordt jouw foto bekroond als foto van de maand!

fb-volg-ons.png (5,374 bytes)

Actualiteit

Zennekrant nr. 20 - editie Waterbeheerplannen

De Zennekrant wil het Zennebekken op een gewestoverschrijdende en integrale manier benaderen, met oog voor de veelheid aan thema's die hiermee verband houden.

Lees de Zennekrant nr. 20 >

Een unieke ervaring van het Albertkanaal - Met de milieuboot naar De Brug van Vroenhoven

Grenzeloze Schelde en De Milieuboot organiseerden in samenwerking met nv De Scheepvaart op woensdag 18 mei 2016 een milieuboottocht vanuit Lanaken samen met een geleid bezoek aan het belevingscentrum De Brug van Vroenhoven.

Beeldverslag >

Afterwork 'Waterbeheerplannen' - Voor de kwaliteit van onze waterlopen

Wat gebeurt er om de kwaliteit van de waterlopen in het Zennebekken te verbeteren?
Op dinsdag 10 mei 2016 organiseerde Coördinatie Zenne een info- en discussieavond over de thematiek.

Europa heeft in het jaar 2000 een richtlijn opgesteld om te komen tot een ‘goede waterkwaliteit’. Om dit te bereiken moet elke lidstaat Stroomgebiedbeheerplannen invoeren.
In België is elk Gewest hiervoor verantwoordelijk. Een dergelijk stroomgebiedbeheerplan bepaalt de gewestelijke doelstellingen op het gebied van waterbeheer en bepaalt tegelijk de acties om ze te verwezenlijken. Het Waterbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de periode 2016-2021 is in openbaar onderzoek tot en met 31 mei.

Verslag, presentaties en foto's >

Info- en vormingsdag:
Nieuwe topnatuur langs de Zeeschelde tussen Gent en Antwerpen
Verkenning van de Sigmaprojecten tussen Wetteren en Kruibeke

Met medewerking van tal van instanties, milieuorganisaties en toeristisch-recreatieve verenigingen organiseerden de vzw ’s Grenzeloze Schelde, Natuurpunt, Scheldegids en Scaldisnet op maandag 4 april 2016 een boottocht op de Zeeschelde van Wetteren naar Kruibeke en een wandeling op het nieuwe jaagpad tussen Schelde en natuurgebied tot Kruibeke-Scheldelei.

Beeldverslagen, informatieve kaarten en tekeningen >

Eurometropolitane Blauwe Ruimte: een grensoverschrijdende en participatief initiatief rond water

Naar aanleiding van Wereldwaterdag lanceerde de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai samen met haar partners in maart 2016 in Kortrijk de dynamiek Blauwe Ruimte. Hun ambitie? Dit territoriale project dat zich richt op water, omvormen tot een collaboratief burgerinitiatief. De Blauwe Ruimte heeft betrekking op een veelheid aan thema’s: vervoer, ruimtelijke planning, bescherming van de hulpbronnen, energie, toerisme, alsook het belang van het water, een grensoverschrijdend element bij uitstek.

Meer weten >

Gidsenopleiding Sigmaplan Durmevallei

In het voorjaar 2016 organiseerde Grenzeloze Schelde in opdracht van en in samenwerking met Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een gidsenopleiding ‘Sigmaplan Durmevallei’. Later in 2016 staat nog een laatste excursiedag op het programma.

- Meer weten >>
- Download de folder met het volledige programma >>
- Presentaties en foto's >>

Grenzeloze Schelde Nieuws nr. 73 - editie maart 2016:
de circulaire economie van het water

In een wereld die zich aanpast aan de klimaatverandering, onderneemt de circulaire economie pogingen om economie en milieu met elkaar te verzoenen. Grenzeloze Schelde heeft voor u enkele praktijkvoorbeelden verzameld over de circulaire economie en water en waterlopen.

Lees de Nieuwsbrief nr. 73 >

Op donderdag 25 februari 2016 organiseerde Waterwegen en Zeekanaal NV
in Antwerpen het symposium 'De Schelde door de getijden heen'

Heel wat vakspecialisten deelden er hun opvallende vaststellingen over verschillende facetten van de wetenschappelijke monitoring van de Schelde. Als je er niet bij kon zijn of als je alles nog eens wil nalezen, kan je het programmaboekje en de presentaties van de gastsprekers raadplegen op de website van WenZ.

Je kan ook de filmpjes herbekijken die tijdens het symposium werden getoond:
- Inleiding >>
- Het water neemt een vaart >>
- Zorgt de Schelde voor zichzelf? En wij voor de Schelde? >>
- Wat bloeit, doet leven >>
- Wat leeft, doet beleven >>
- Van experiment tot groot event >>

De belangrijkste resultaten van de monitoringprogramma’s werden bovendien vastgelegd in een nieuwe brochure ‘Meten voor een gezondere Schelde’. Je kan de brochure hier raadplegen.

1  2  >