Klik hier indien de mail niet goed wordt weergegeven. Pour la version FR, cliquez ici.
 
  Kanaal ecologische corridor | Newsletter 04 | november 2020
   
 

© Yann Coatanéa
  De kleine plevier, een vogel die al
een paar jaar weinig geobserveerd wordt

Terwijl bepaalde vogelsoorten regelmatig over de hele lengte van het kanaal in Brussel worden waargenomen, zoals de aalscholver, de zilvermeeuw, de wilde eend of zelfs de kwikstaart, zijn er andere die minder constant voorkomen. Sommige soorten worden helaas zeldzaam vanwege het verdwijnen van hun leefgebieden. Dit is het geval voor de kleine plevier, een kleine trekkende waadvogel, die elk jaar in de lente vanuit Afrika naar ons terugkeert om in onze streken te broeden. Lees meer >

 
 
  Werken aan de biodiversiteit
op de oevers van de Zenne

In 2019 werden de werken afgerond voor de bouw van een tijdelijke overstromingszone langs de Zenne in Anderlecht, die hier op een boogscheut van het kanaal stroomt. Het belangrijkste doel van dergelijke installatie is om overstromingen te voorkomen, maar deze nieuwe zone biedt ook kansen voor de ontwikkeling van flora en fauna die bij waterrijke gebieden horen. Even verder werden ook de oevers van de Zenne hersteld op een manier die natuurontwikkeling bevordert. Een pluspunt dus voor de biodiversiteit langs een rivier waarvan de waterkwaliteit de afgelopen jaren trouwens aanzienlijk is verbeterd.
Video (GOG bouwwerf) >
Natuurontwikkeling op de oevers van de Zenne >

 
 

© Luc Schuiten
  Groene eilanden ter opwaardering
van het kanaallandschap

Vandaag stroomt het kanaal in het centrum van Brussel tussen grijze stenen kaaimuren. Dit biedt geen voordelen voor mens, dier of natuur en zorgt ervoor dat het kanaal in het centrum lijdt aan natuur- en biodiversiteitsarmoede. Daarom stelt Canal It Up een project van drijvende eilanden met waterplanten voor. Deze planten met de wortels in het water creëren een habitat voor vissen, vogels en insecten en zouden een heel ecosysteem activeren. Het zou een opwaardering zijn van het kanaal en het zo een aangenamere plek maken voor de mens waar er nabijheid is tot natuur. Lees meer >

 
 

© Yann Coatanéa
  Fotoreportage van het kanaal en zijn oevers

Bepaalde oevers van het kanaal beschikken nog over aantrekkelijke vegetatie voor de aanwezige soorten op de waterweg. Toch zijn er talrijke plaatsen waar de oevers sterk gemineraliseerd zijn. Het vergroenen van deze plekken zou de biodiversiteit bevorderen en het leven van de bewoners aangenamer maken. Ontdek, via een fotoalbum, het kanaal en zijn oevers in het Brussels Gewest vertrekkend in het zuiden in Anderlecht tot het noorden in Haren.
Fotoalbum >

 
 

© Jean-Marc Bouillon
  Conferentie ‘Water en vegetatie
om onze steden te redden’

In het kader van het forum ‘Cool Planning’ (Brussel) heeft de landschapsarchitect J-M Bouillon zijn online conferentie gedeeld: "Een verandering van model is aan de gang waar water en vegetatie, natuurlijke en kunstmatige intelligentie, publiek en privé vermengd wordt, de natuur een infrastructuur wordt en de biodiversiteit functioneel. Het vergroenen geeft spaarzame en relevante antwoorden omwille van hun technische efficiëntie, duurzaamheid en autonomie op de belangrijkste lasten van ecologische oorsprong die onze levenskwaliteit vandaag verminderen."
Lees meer (FR) >

 
 
  Gunstige maanden voor het inrichten
van uw groene ruimten

Aan het einde van de herfst wordt het tijd om bomen en struiken te planten, bij voorkeur inheemse soorten die de groene ruimten verfraaien en insecten en verschillende zangvogels aantrekken. Andere inrichtingen ten voordele van de biodiversiteit kunnen zijn: het plaatsen van vogelnesten, een stapel dood hout maken of nog het creëren van een natte zone. Enkele tips >

 
 
 
 

‘Het kanaal - een ecologische corridor in hartje Brussel’ is een project geleid door Grenzeloze Schelde en zijn werkgroep ‘Water in de Stad’, gesteund door Leefmilieu Brussel en Leefmilieu Brussel en georganiseerd met de expertise en medewerking van Natagora, Natagora Bruxelles, Natuurpunt Brussel, Brussel Natuur, Bral, Coördinatie Zenne, De Groene Wandeling van Neder-over-Heembeek, het collectief ‘t Rad, de LRBPO, la Ferme Nos Pilifs, het Brussels collectief de Bûûmplanters, Écorce en 21 Solutions.

 


U ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief en/of omdat de inhoud van deze uitnodiging u rechtstreeks
kan aanbelangen. Als organisatie geven we u volledige openheid over welke gegevens we verzamelen en wat we met die data doen.
Klik door naar ons privacybeleid. Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.