Is deze mail onleesbaar, klik dan hier.

UITNODIGING

Sigma studie- en belevingsdag

dinsdag 8 november 2022
09:00 - 17:30

Ontdek en beleef de Sigmaprojecten tussen Temse, Hamme en Dendermonde
met de boot, te voet of per fiets.

Terreinbezoeken aan o.a. De Bunt, Lippenbroek,
Wal-Zwijn, Groot Schoor en Vlassenbroek.

Focus op klimaatverandering en -adaptatie, leven in de Schelde, ontwikkeling van topnatuur
en veilig wonen langs de Schelde, wateroverlast en droogte.De voorbije jaren zijn langs de Zeeschelde heel wat Sigmaprojecten uitgevoerd. Tal van overstromings-gebieden beschermen de dichtbevolkte regio nu reeds veel beter tegen overstromingen vanuit de getijdenrivier. Maar dankzij die realisaties is er niet alleen meer veiligheid. Langs de rivier ontstaat stilaan een bijna aaneengesloten lint van indrukwekkende waardevolle natte natuur die ook buffert tegen droogte. Fietspaden, wandelwegen en aanlegsteigers maken deze natuurgebieden toegankelijk voor het brede publiek. Natuurbeleving, recreatie en toerisme worden een steeds sterkere troef voor de regio.

Met medewerking van De Vlaamse Waterweg en het Agentschap Natuur en Bos organiseren Grenzeloze Schelde en Natuurpunt een studie- en belevingsdag om de vorderingen en resultaten van het Sigmaplan tussen Temse, Hamme en Dendermonde te ontdekken. Ook de knelpunten en uitdagingen bij de uitvoering van de Sigmaprojecten komen aan bod.

Wat staat op het programma?

Samen met deskundigen uit verschillende vakgebieden varen we met het passagiersschip Verdi op de Schelde tussen Temse, Hamme en Dendermonde langs verschillende Sigmagebieden. We gaan ook in verschillende gebieden rondkijken, wandelen en/of fietsen: de Bunt, Lippenbroek, Wal-Zwijn, Groot Schoor en Vlassenbroek. Op het schip komt ook het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dender aan bod.

Hoe zien die overstromingsgebieden er nu uit?
Zullen de gerealiseerde en geplande projecten ook voldoende bescherming bieden tegen de klimaatverandering? En welke meerwaarde hebben de gebieden voor de natuur? Hoe is het gesteld met het visbestand in het Lippenbroek en met de waterkwaliteit in de Zeeschelde in het algemeen?


Op deze studie- en belevingsdag wil Grenzeloze Schelde in samenwerking met Natuurpunt op deze vragen inspelen.
Je krijgt zowel aan wal als op het water de hele dag uitleg van deskundigen van o.a. De Vlaamse Waterweg, Agentschap Natuur en Bos, Vlaamse Milieu-maatschappij, Waterbouwkundig Labo, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Universiteit Antwerpen, SPARC, Blue Deal, Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, Scheldegids en De Milieuboot. Na elk terreinbezoek is er op het schip ruimte voor vragen, bemerkingen en gesprek.

De dag staat open voor de betrokken gemeentelijke, provinciale en regionale diensten en bestuurders, natuurliefhebbers, gidsen, pers, fotografen en alle andere belangstellenden.

Trek je wandelschoenen aan of neem je fiets mee aan boord en ontdek met ons hoe het Sigmaplan het leven in en rond de Schelde beïnvloedt.

Ontdek het programma >
Inschrijven >


Praktisch

Wanneer: dinsdag 8 november 2022.
Onthaal om 09:00 aan boord van het passagiersschip Verdi, aangemeerd in Temse, Wilfordkaai.
Afvaart om 09:30.
We komen terug in Temse omstreeks 17:30.

Meebrengen: stapschoenen of fiets. Fietsen kunnen mee aan boord. Aangepaste (regen)kledij.

Wij voorzien: begeleide boottocht, fiets- en wandel-tocht, topsprekers die een gevuld programma stofferen. De fietstochten zijn telkens ongeveer 7 km, de wandelingen ongeveer 2 tot 4 km.

 
Kost: deelnameprijs is € 50 per persoon. Je schrijft in voor de hele dag. Wie bij uitzondering slechts een deel kan meevolgen, kan met ons contact opnemen. Uiterste inschrijvingsdatum is 5 november.

Zin in deze dag vol verkenning, ontmoeting, kennisverwerving, discussie en beleving?
Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten!


Vriendelijke groeten!
Namens de organisatoren,

Aarzel niet deze uitnodiging door te sturen naar vrienden, collega's en andere geïnteresseerden!

Dolores Baita
Grenzeloze Schelde
e-mail
053 72 94 26 - 02 206 12 09

Robin Verachtert
Natuurpunt
e-mail© Foto's: Sigmaplan, De Vlaamse Waterweg (Vilda - Yves Adams), Vservice


Deze activiteit is een organisatie van Grenzeloze Schelde i.s.m. Natuurpunt met de medewerking van o.a.
De Vlaamse Waterweg, Agentschap Natuur en Bos, SPARC, Blue Deal,
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Universiteit Antwerpen, Vlaamse Milieumaatschappij,
Waterbouwkundig Laboratorium, Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, Scheldegids en De Milieuboot.


Volg dit event op facebook >

#sigmaplan


logos Sigmaplan Natuurpunt GS-ESF

U ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief en/of omdat de inhoud van deze uitnodiging u rechtstreeks kan aanbelangen.
Als organisatie geven we u volledige openheid over welke gegevens we verzamelen en wat we met die data doen. Klik hier voor ons privacybeleid >
Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.