Is deze mail onleesbaar, klik dan hier.

logo GS-ESF en logo WenZ link naar GS-ESF link naar WenZ

UITNODIGING

Studiedag op de Boven-Schelde:
waterbeheersing en vernieuwing van de stuwen
op een multifunctionele waterweg


dinsdag 19 oktober 2010
12u - 17.30uDinsdagnamiddag 19 oktober organiseert Grenzeloze Schelde i.s.m. de afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) een studiedag tijdens een boottocht op de Boven-Schelde, al eeuwen een belangrijke transportas.
Tijdens deze studiedag staat het thema 'waterbeheersing' centraal.

W&Z is volop bezig met het vernieuwen en ontdubbelen van de stuwen van Oudenaarde, Asper en Kerkhove. Dit grootse project komt niet alleen de scheepvaart op de Boven-Schelde ten goede, maar ook ... de vissen. Door de realisatie van visnevengeulen vormt het stuw-sluiscomplex immers niet langer een onoverbrugbare hindernis voor de opwaarts migrerende vissoorten.

Deskundige sprekers lichten verschillende aspecten van deze multifunctionele waterweg toe: waterbeheersing, scheepvaart, economie, natuur, waterkwaliteit, erosie, gemeentelijke projecten, zachte recreatie... Op het einde van de dag wordt de balans opgemaakt.

Deze dag wil een gelegenheid bieden tot informatie, kennismaking, er-varen, discussie, formeel en informeel overleg tussen de betrokkenen.

Het doelpubliek voor dit project zijn in het bijzonder gemeentelijke, provinciale en gewestelijke politici, administraties en technische diensten, bedrijven, (milieu)verenigingen en media.

PROGRAMMA

12.00u - 12.15u: onthaal in Waarmaarde (Kerkhove), stroomopwaarts de sluis op het schip Mozart.
Voor bereikbaarheid en parkeergelegenheid, klik hier.
12.15u - ca.16.00u: start begeleide boottocht met broodjesmaaltijd. Versassingen in Kerkhove en Oudenaarde. Tijdens de boottocht brengen deskundige sprekers uiteenzettingen over de verschillende functies van de Boven-Schelde.
rond 16u: aankomst in Asper en ontschepen.
Busrit van Asper naar Kerkhove met terreinbezoek in Zwalm. Aan de visnevengeul van de Biestmolen in Zwalm geeft Alain Dillen, provinciaal visserijbioloog van het Agentschap voor Natuur en Bos, een demonstratie fuikvissen en elektrisch vissen.
17.30u: aankomst in Waarmaarde (Kerkhove) en einde van de studiedag.

Gastvrouw: ir. Agnes Peil, Waterwegen en Zeekanaal NV - afdeling Bovenschelde, afdelingshoofd.

Eerstdaags kan u hier het gedetailleerde programma raadplegen.

Deelnemen is gratis. U kan inschrijven tot maandag 4 oktober via dit inschrijvingsformulier.
Wees er snel bij, het aantal deelnemers is beperkt!

Enkele dagen vr de activiteit sturen wij u per mail een bevestiging van uw deelname en de laatste praktische informatie.

Zin in een dag vol kennisuitwisseling, verkenning en ontmoeting en niet allerminst een intense beleving van de Boven-Schelde vanaf het water?
Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen!

Namens de organisatoren,Mieke De Leeuw en Dolores Baita
Grenzeloze Schelde
Akenkaai 2bis - 1000 Brussel
TEL 02 201 08 08
E-mail
www.grenzelozeschelde.org
Agnes Peil
Waterwegen en Zeekanaal
afdeling Bovenschelde
Nederkouter 28 - 9000 Gent

www.wenz.be


Deze activiteit is een organisatie van Grenzeloze Schelde in opdracht van en in samenwerking met
W&Z afdeling Bovenschelde, met medewerking van o.a. De Milieuboot
.

logoreeks

Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.
link naar GS-ESF link naar WenZ link naar Vlaamse overheid link naar MB