Is deze mail onleesbaar, klik dan hier. Pour la version FR, cliquez ici.

GS-ESF / Dender-Dendre

UITNODIGING

3 dagen fietsen, ontdekken en ontmoeten langs de Dender
zondag 6, maandag 7 en dinsdag 8 juli 2014Mevrouw, mijnheer,
beste Dendervrienden,

Grenzeloze Schelde bestaat 20 jaar, voor de eerste Dendermilieuacties gaan we al 25 jaar terug in de tijd! Dat vieren we met een bijzondere zomeractiviteit, waarvoor we u van harte uitnodigen.

25 jaar geleden brachten wij voor het eerst tal van verenigingen, overheden en personen bijeen in de actiegroep ‘Dender-SOS-Dendre’ om in het gehele Denderbekken grensoverschrijdend te strijden tegen de zware Dendervervuiling. Op verschillende manieren werden bevolking en doelgroepen bij deze acties betrokken. Nadat ook voor andere zijrivieren van de Schelde gelijkaardige initiatieven waren ontstaan, werd in 1994, nu precies 20 jaar geleden, de vzw ‘Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières’ als overkoepelende milieuorganisatie opgericht.

Op 6-7-8 juli 2014 nemen wij u op sleeptouw langs de Dender, van het prachtige brongebied stroomopwaarts Ath tot de monding in Dendermonde.
U leert de rivier echt ‘begrijpen’ in al haar functies en in haar evolutie van de voorbije 25 jaar. U zal ervan opkijken hoe vergane glorie aan de waterkant uiteindelijk wordt omgeturnd tot echte pareltjes van historisch erfgoed. Maar vooral: u krijgt er een globaal beeld van de troeven, problemen en uitdagingen van de Dender anno 2014.
25 jaar geleden was de Dender een zwaar vervuilde rivier. Door de aanzienlijke inspanningen van overheden en verstrengde reglementering werd het water weer schoon. Als dat ook geen reden is om te vieren!
De driedaagse, waaraan u ook gedeeltelijk kan deelnemen, wordt een aangename en tegelijk leerrijke combinatie van fietsen, geleide bezoeken en wandelingen. U krijgt info uit eerste hand en in directe confrontatie met de Dender. Tijdens de driedaagse zullen er ook ontmoetingsmomenten zijn met speciale genodigden.
Met de Denderdriedaagse wil Grenzeloze Schelde het maatschappelijke draagvlak mee helpen verbreden om de Dender en haar omgeving verder ecologisch, economisch, landschappelijk en toeristisch-recreatief op te waarderen en om o.m. het zware knelpunt van de overstromingen beter aan te pakken.
Visievorming en gedachtewisseling over de toekomstige rol van de Dender voor streek en vallei en het streven naar meer integraal waterbeheer staan daarbij centraal.zondag 6 JULI 2014: Verkenning van het brongebied van de Dender, van Ath als stad aan het water en van het Kanaal Blaton-Ath - 40 km - met de fiets of de bus.

maandag 7 JULI 2014: Verkenning van de Dender rond de gewestgrens: van Ath, via Lessines en Geraardsbergen naar Ninove - 40 km - met de fiets.

dinsdag 8 JULI 2014: Verkenningstocht naar de monding van de Dender in de Schelde: van Ninove, via Liedekerke, Denderleeuw, Aalst en Lebbeke naar Dendermonde - 30 km - met de fiets.

Voor meer details over het programma en de afspraakplaatsen, klik hier.

fotosDeelnameprijs: afhankelijk van het aantal dagen waaraan u deelneemt, betaalt u:
€ 30 p.p. voor 1 dag, € 55 p.p. voor 2 dagen, € 80 p.p. voor 3 dagen.
50% korting mogelijk voor leden van (milieu- en natuur)verenigingen, studenten en particulieren.
Bij de prijs zijn inbegrepen: het georganiseerd vervoer (ook voor de fietsen) zowel ’s morgens als
‘s avonds van eindplaats naar startplaats, de bezoeken, de lunch, de busrit (enkel op zondag 06/07) en bezemwagen. U brengt uw eigen fiets mee.

De toelichtingen worden gegeven in het Frans of in het Nederlands. Vertaling is voorzien.

Inschrijven: u schrijft vooraf in aan de hand van het inschrijvingsformulier en dit uiterlijk op 30 juni.
Het aantal deelnemers per dag bedraagt minimum 20 en maximum 50.
Ten laatste enkele dagen voorafgaand aan de activiteit en na ontvangst van betaling krijgt u een bevestiging van uw deelname en alle praktische informatie.

   
Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières staat dit jaar in de bloemetjes!
20 jaar geleden werd de vzw in het leven geroepen als uitloper van de actiegroep Dender-SOS-Dendre die toen al enkele jaren met plaatselijke groepen, bewoners en politici acties organi-seerde in Vlaanderen en Wallonië tegen de Dendervervuiling en voor schoon water.
Naar aanleiding van deze 20ste verjaardag wordt 3 dagen lang de Dender met haar lange strijd voor een verbeterde waterkwaliteit, maar ook met haar huidige problemen van wateroverlast en haar oude en nieuwe troeven in de belangstelling geplaatst.
Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières is een tweetalige organisatie én een overleg- en samenwerkingsverband van natuur- en milieuverenigingen en personen actief in het Scheldebekken. Samen zetten zij zich in voor een integraal en grensoverschrijdend waterbeleid en benadrukken daarbij het belang van overleg en coördinatie tussen de verschillende landen en gewesten.

Wij hopen van harte u te ontmoeten op deze interessante én gezellige zomeractiviteiten in de groenblauwe Dendervallei!Riet Van Mieghem - Dolores Baita

TEL: +32 2 201 08 08
E-mail - www.grenzelozeschelde.org

Kathleen Van Damme

Tel: +32 53 72 94 21
www.dewaterkant.orgDeze Denderdriedaagse is een organisatie van Grenzeloze Schelde - werkgroep Dender, De Waterkant, Contrat de Rivière Dendre
m.m.v. van o.a. Natuurpunt, Dendervallei, de Vlaamse Milieumaatschappij en de Dendergemeenten.
logos
logos

Aarzel niet deze uitnodiging door te sturen naar vrienden,
collega's en andere mogelijk geïnteresseerden!

Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.