Kanaal ecologische corridor | Newsletter 08 | juni 2022
   
 
Sensibiliseringscampagne 'Hier begint de zee - niets ingooien'

De Brusselse Waterdagen, georganiseerd in het kader van Wereldwaterdag op 22 maart, vonden eind maart met succes plaats. Voor deze gelegenheid verscheen de opvallende slogan 'Hier begint de zee - niets ingooien’ langs verschillende rioolputjes in alle Brusselse gemeenten, o.a. in de buurt van het kanaal.


Wat betekent dit bericht? Wat is de link tussen de riolen en de zee?
En waarom mogen we er niets ingooien?


Te weinig mensen zijn er zich van bewust, maar de reis van een waterdruppel die in de riolen terecht komt (afkomstig van afval- of regenwater) eindigt daadwerkelijk in de zee. Nadat hij in de riolen is beland, trekt hij verder naar een collector en mondt uit in een Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Er zijn er twee in Brussel: RWZI Noord in werking sinds 2007, die het water van 1,4 miljoen inwoners-equivalent (IE) zuivert, en RWZI Zuid, in werking sinds 2000, die het water van 360 000 IE zuivert. Na zuivering wordt de waterdruppel in de Zenne geloosd. Die stroomt daarna verder naar de Schelde om uiteindelijk in de Noordzee te eindigen.

Het water wordt dus gezuiverd, wat is dan het probleem?

Het zuiveren van ons afvalwater heeft gezorgd voor een aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit van de Zenne, maar het lost niet alles op:
  • Sommige rioolputjes sturen het regenwater rechtstreeks naar vijvers, waterlopen en het kanaal: het zwerfvuil (plastiek, verpakkingen, blikjes, sigarettenpeuken,...) die in die rioolputjes terechtkomen hebben een rechtstreekse impact op het milieu.
  • Bij hevige regenval kunnen de riolen overlopen in het kanaal en sommige waterlopen: de ‘overstorten’ voorkomen dat water overloopt in kelders en straten, maar ze voeren wel onbehandeld afvalwater en het zwerfvuil af naar onze waterlopen (voornamelijk in de Zenne en het kanaal).
  • Sommige producten worden weinig of niet uit het water gehaald in de RWZI en belanden dus in onze rivieren. Ze hebben een negatieve impact op de waterkwaliteit en de biodiversiteit:
    • sommige giftige producten (zoals motorolie of chemische producten) die bovendien het zuiveringsproces verstoren kunnen een gevaar vormen voor de rioolarbeiders;
    • sommige onderhoudsproducten zijn niet biologisch-afbreekbaar;
    • geneesmiddelen: ze moeten teruggebracht worden bij uw apotheker.
  • Zwerfvuil veroorzaakt verstoppingen van de riolen en vervuilt de zuiveringsstations: dat bemoeilijkt het onderhoud van het riolennetwerk en het zuiveringswerk, het kan overstromingen veroorzaken als de riolen verstopt zijn (bv.: frituurolie, vochtige doekjes,...).
Onderneem dus de juiste actie door niets in de rioolputjes te gooien of te gieten!

Alle Brusselse gemeenten nemen deel aan deze sensibiliseringscampagne die ook in Vlaanderen en Wallonië plaatsvindt.

Maakt u deel uit van een collectief, een buurthuis, een vereniging of een groep geëngageerde burgers? We nodigen u uit om contact op te nemen met uw gemeente die u ecologische verfsprays en sjablonen kan bezorgen om tags te realiseren om zo veel mogelijk mensen te sensibiliseren.

Bent u leerkracht en wenst u dit thema aan te kaarten met uw leerlingen? Coöördinatie Zenne heeft een nieuwe animatie over dat thema ontwikkeld. Op het programma: interactieve spelletjes, puzzel, korte video, een quiz en het taggen van de rioolputjes op de speelplaats om de link tussen de riolen en de zee te ontdekken. Doelpubliek: 5&6 LO en 1&2 SO. Interesse? Contacteer ons!

Coördinatie Zenne-Coordination Senne

 

Terug naar de inhoudsopgave >