Klik hier indien de mail niet goed wordt weergegeven. Pour la version FR, cliquez cliquez ici.
 
  Havenbedrijven: geef de natuur een boost langs het kanaal!
   
 

© Y. Coatanéa
 

Het project ‘Het kanaal, een ecologische corridor in hartje Brussel’, dat gesteund wordt door Leefmilieu Brussel, is bedoeld om de rol van het kanaal als ecologische corridor voor fauna en flora te versterken.

Vanuit die optiek nodigen wij alle bedrijven en industrieën langs het kanaal uit om mee hun schouders te zetten onder dit initiatief voor meer natuur en biodiversiteit.

     
 

Als u interesse heeft, staan projectpartners klaar om hun expertise te delen en u op weg zetten.
Onze partners (natuurverenigingen, ornithologen, onderzoeksbureau, tuinbedrijf) adviseren en begeleiden u bij het planten van bomen, heggen, klimplanten, het opvangen en herwaarderen van regenwater, de ontwikkeling van groene gevels, groendaken en bloemenweiden, het laattijdig maaien van gazons en de installatie van nestkastjes op gebouwen.

     
 

Een aantal bedrijven in de kanaalzone hebben de stap al gezet en hebben hun terreinen of gebouwen op een natuurvriendelijke manier aangepakt. Solvay en het waterzuiveringsstation Aquiris bijvoorbeeld, werken samen met natuurverenigingen voor het milieuvriendelijk onderhoud van hun groene ruimtes (laattijdig maaien, bloemenweiden, behoud van vochtige zones...). Aan de gebouwen van Bpost, Greenbizz en de voormalige Belle-Vue brouwerij werden verschillende nestkasten opgehangen voor trekvogels (gierzwaluw).

 
Solvay © Nos Pilifs
     
 

Ingrepen die goed zijn voor de biodiversiteit en de opvang van regenwater kunnen ook een positieve impact hebben op de werknemers van uw bedrijf, omdat hun werkomgeving erop vooruitgaat. Een gevarieerd, natuurlijk kader is gezonder om in te functioneren, helpt mensen om zich te concentreren en zich goed te voelen op hun werk en zorgt voor minder stress en andere klachten. Door te kiezen voor duurzaamheid kan uw bedrijf ook een belangrijke maatschappelijke rol vervullen bij het sensibiliseren van werknemers over biodiversiteit in de stad: mensen kunnen uw keuze voor vergroening als werkgever immers ook bij hen thuis gaan toepassen.

 
Nestkastjes © M. Wauters
     
 

Aquiris © Y. Coatanéa
 

Verder is er ook een economisch voordeel aan het project, want een meer extensief onderhoud van groene ruimtes betekent minder kosten.
Ten slotte zorgen wij ervoor dat uw engagement voor meer biodiversiteit niet onopgemerkt blijft bij uw klanten en partners.

Voor meer informatie over de partners van het project die u helpen en advies geven kan u onze website raadplegen op volgende pagina: www.zennekanaal.be/nl/engageerje.php

     
 

We nodigen u uit om met ons een afspraak te maken voor een eventuele samenwerking met uw bedrijf.

Van harte dank bij voorbaat,

 

Guillaume de Wouters - David Kuborn
Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières
werkgroep ‘Water in de Stad'
Akenkaai 2bis, 1000 Brussel
02 206 12 09 - e-mail

 
 
 

‘Het kanaal - een ecologische corridor in hartje Brussel’ is een project geleid door Grenzeloze Schelde en zijn werkgroep ‘Water in de Stad’, gesteund door Leefmilieu Brussel in het kader van de oproep ‘Natuur in de Stad’ en georganiseerd met de expertise en medewerking van Natagora, Natagora Bruxelles, Natuurpunt Brussel, Brussel Natuur, Bral, Coördinatie Zenne, De Groene Wandeling van Neder-over-Heembeek, het collectief ‘t Rad, de LRBPO, la Ferme Nos Pilifs, het Brussels collectief de Bûûmplanters, Écorce, 21 Solutions en de Haven van Brussel.

 
 


U ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief en/of omdat de inhoud van deze uitnodiging u rechtstreeks
kan aanbelangen. Als organisatie geven we u volledige openheid over welke gegevens we verzamelen en wat we met die data doen.
Klik door naar ons privacybeleid. Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.