Is deze mail onleesbaar, klik dan hier. Pour la version FR, cliquez ici.

DINSDAG VAN DE ZENNE

Info- en debatsessie in Woluwe
dinsdag 30 juni 2009

Waterbeheersing in het Zennebekken

De voorbije jaren werd het Zennebekken meerdere keren getroffen door zware overstromingen.

Zowel in het Vlaams Gewest als in het Brussels en het Waals Gewest worden maatregelen ondernomen om overstromingen tegen te gaan. Dit gebeurt door o.a. meer ruimte te geven aan rivieren en beken (bv. overstromingsgebieden,…), door regenwater zoveel mogelijk te laten infiltreren, door aanleg van nieuwe infrastructuur (bv. stormbekkens,…) en door de burger tijdig te informeren over aankomende wateroverlast (overstromingsvoorspellers).

Coördinatie Zenne en Grenzeloze Schelde nodigen u graag uit om de aanpak van de waterbeheersing en de overstromingspreventie in het Zennebekken in de 3 gewesten nader te bestuderen. De info- en debatavond wordt voorafgegaan door een terreinbezoek langs de Woluwe.

Programma:

16u: onthaal parking restaurant Colmar, Woluwedal 71, Sint-Lambrechts-Woluwe (op 10 min stappen van metro Roodebeek).

16.30u - 18u: begeleide wandeling langs de Woluwe door een gids van de MOB (Milieucommissie van Brussel en Omgeving vzw).

18.15u: broodjesmaaltijd in de zaal boven restaurant Colmar.

19u - 21u: info- en debatavond met presentaties gegeven door deskundigen uit de 3 gewesten:

  • Françoise Onclincx van Leefmilieu Brussel (BIM) presenteert het beheer van de oppervlaktewateren in het Brussels Gewest.
  • Kurt Duerinckx van de Vlaamse Milieumaatschappij zal een woordje uitleg geven over het Europees INTERREG-project in de vallei van de Woluwe op Vlaams grondgebied 'FloodResilienCity' en over de website van de overstromingsvoorspeller (www.overstromingsvoorspeller.be).
  • Paul Dewil van Service Public de Wallonie - DG02 Mobilité & Voies hydrauliques licht het Plan PLUIES (Prévention et Lutte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés) toe voor het Waalse deel van het Zennebekken.
Deelname: Het deelnamegeld bedraagt € 5 voor het volledige programma en € 3 voor een deel van de activiteit.

Inschrijving: is verplicht (het aantal plaatsen is beperkt) via het inschrijvingsformulier. Na ontvangst van betaling sturen we u een bevestiging van uw inschrijving met de laatste praktische informatie.

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen!


Karin Huffer en Dorothee Lequeux
Coördinatie Zenne
Akenkaai 2bis - 1000 Brussel
Tel: 02 206 12 07 of 03
E-mail - www.coordinatiezenne.be
Mieke De Leeuw
Grenzeloze Schelde vzw
Akenkaai 2bis - 1000 Brussel
Tel: 02 201 08 08
E-mail - www.grenzelozeschelde.be

Doelstellingen van de 'Dinsdagen van de Zenne'

Het stimuleren van een sereen, 'informeel', gemoedelijk en voor iedereen toegankelijk debat.
De ontwikkeling van een gemeenschappelijk reflectie- en actieplatform in het Zennebekken.