In de kijker

Unieke getijdennatuur
in een veilige Durmevallei


Merk jij al die veranderingen in de Durmevallei ook op? Wil je weten hoe jouw Durmevallei er in de toekomst zal uitzien? Kom dan snel kennis maken met het Infopunt en de verschillende project-gebieden: te voet, per fiets of met de boot!
INSCHRIJVEN >

Blijf op de hoogte

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten en ontvang je graag de nieuwsbrief, meld je dan aan voor onze mailinglijst.
AANMELDEN >

Actualiteit

Vacature vzw Coördinatie Zenne

Vzw Coördinatie Zenne is op zoek naar een stafmedewerker natuur- en milieueducatie en communicatie met standplaats Brussel. Je maakt deel uit van een communicatie- en educatieteam en staat mee in voor het uitwerken en begeleiden van educatieve projecten, studiedagen en evenementen op en om waterlopen.

Meer weten >

Unieke getijdennatuur in een veilige Durmevallei

Merk jij al die veranderingen in de Durmevallei ook op? Wil je weten hoe jouw Durmevallei er in de toekomst zal uitzien? Kom dan kennis maken met de verschillende projectgebieden: te voet, per fiets of met de boot!

Meer weten en inschrijven >

Wandelingen 2023:
op ontdekking langs de waterlopen van de Zennevallei in Brussel en Vlaanderen

Wist je dat meerdere waterlopen uit het Brusselse Gewest ook door het Vlaamse Gewest stromen? Ben je geïnteresseerd in de Zenne en haar zijrivieren in en om Brussel en wil je er tijdens een wandeling langs het water meer over leren? Van mei tot november 2023 stelt Coördinatie Zenne je een programma voor van gegidste wandelingen.

Meer info en inschrijven >

Milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken' 2023

Van 4 tot 24 oktober 2023 organiseert Coördinatie Zenne opnieuw de milieueducatieve rondvaarten op het 'Zennekanaal' in Brussel. Deze tochten laten leerlingen op een originele manier kennismaken met de thema’s water en waterlopen. Actief waarnemen, beleven en zelf onderzoeken vormen de basis van het programma dat uit 3 ateliers van elk 45 minuten bestaat.

Meer weten en inschrijven >

Brusselse Waterdagen 2023

Van zondag 19 tot zondag 26 maart 2023 waren het Brusselse Waterdagen: het blauwe patrimonium van de hoofdstad een week lang in de kijker en Brusselaars konden ‘Brussel langs het water’ herontdekken!

Fotoselectie >

Zennekrant nr. 30 | maart 2023

Ontdek de 30ste Zennekrant! De Zennekrant wil het Zennebekken op een gewestoverschrijdende en integrale manier benaderen, met oog voor de veelheid aan thema's die hiermee verband houden.

Meer weten >

Verslag over de staat van de natuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hoe gaat het met de natuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hoe evolueert ze? Fauna, flora en ecosystemen staan in stedelijke gebieden onder druk en dat op verschillende manieren. Er is met name de dreiging van habitatverlies door verstedelijking, de klimaatveranderingen, invasieve uitheemse soorten, kunstmatige verlichting ‘s nachts, enz. De natuur in de stad is echter belangrijk omdat ze in hoge mate bijdraagt aan de levenskwaliteit van de stadsbewoners. Regelmatig een stand van zaken opmaken is dus nodig om de behoeften inzake natuurbescherming te beoordelen en het overheidsbeleid te sturen.
Het Verslag over de staat van de natuur in 2022 van Leefmilieu Brussel is verdeeld in enerzijds een samenvattend document met de belangrijkste trends en kerncijfers, en anderzijds een reeks van gedetailleerde informatiefiches die toegankelijk zijn via links in dat samenvattende document.

Meer weten >

Project 'Ruimte voor Water' moet overlast Dendervallei aanpakken

Het project Ruimte voor Water Dendervallei schuift vijf alternatieven naar voor om wateroverlast in de Dendervallei tegen te gaan. Tijdens infomarkten konden burgers de plannen inkijken en commentaar geven. Na verdere studie zal één optie gekozen en uitgevoerd worden. (Bron: De Standaard - 25/11/2022)

Meer weten >

1  2  >