Sigmaplan spaart Zeescheldebekken van waterellende

Het gevaarlijke stormtij, dat zich in de nacht van 5 op 6 december 2013 heeft voorgedaan en het daaropvolgende stormtij, dat zich op 6 december in de vooravond heeft voorgedaan, hebben in het Zeescheldebekken gelukkig geen ravage aangericht. Het is net tegen dit soort stormen dat de maatregelen van het Sigmaplan Vlaanderen beschermen. Dankzij de reeds gerealiseerde gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s) bleef de bevolking langs de Schelde en haar zijrivieren van watersnood gespaard.

Het gecontroleerd overstromingsgebied Bergenmeersen
Scheldekaai Antwerpen
Het gecontroleerd overstromingsgebied Paardeweide
Het gecontroleerd overstromingsgebied Paardeweide
Het gecontroleerd overstromingsgebied
met gereduceerd getij: proefproject Lippenbroek
Overstromingsgebieden in actie

Om Vlaanderen ook in de toekomst voldoende te kunnen blijven beschermen tegen overstromingen, legt W&Z in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan ca. 1430 hectare bijkomende gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s) aan: een langetermijnproject dat tot 2030 zal duren, maar dat Vlaanderen voldoende bescherming tegen overstromingen moet bieden tot 2100. Een aantal van deze overstromingsgebieden zijn intussen reeds aangelegd, in andere gebieden zijn de werken volop aan de gang, in nog andere staan ze op de planning.

Tijdens de voorbije sinterklaasstorm 2013 werden de hoge waterstanden in de Schelde, de Rupel, de Durme, de Zenne, de Dijle en de Netes afgetopt door het in werking treden van de reeds aangelegde GOG’s, zodat wateroverlast kon worden vermeden. Onder meer de volgende GOG’s zijn in werking getreden: Tielrodebroek (Temse), Scheldebroek (Zele), Lippenbroek (Hamme), Uiterdijk (Dendermonde), Groot Schoor (Hamme), Paardeweide (Berlare) en Bergenmeersen (Wichelen) langs de Schelde, Potpolder I (Waasmunster) langs de Durme, Bovenzanden (Heindonk) langs de Rupel, Polder van Lier, Anderstadt 1 en 2 (Lier) langs de Nete.

Nut Sigmaplan bewezen

Dat de werking van de overstromings-gebieden bij een stormvloed van deze grootteorde zeer adequaat is gebleken, toont ruimschoots het nut van deze overstromingsgebieden aan. Gelukkig ging deze sinterklaasstorm niet gepaard met hevige neerslag. De waterwegbeheerder W&Z zal dan ook nauwgezet blijven verder werken aan de aanleg van de voorziene bijkomende overstromingsgebieden en de uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan in het algemeen. De monitoring van dit geactualiseerde Sigmaplan zal eveneens worden verder gezet, en de totale aanpak zal op regelmatige basis worden geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. De lekken in de poorten van de waterkeringsmuur te Antwerpen hebben tevens de noodzaak van de heraanleg van de Scheldekaaien, in het kader van de uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan, aangetoond.

Bron(nen): www.sigmaplan.be >>Terug naar de inhoudsopgave >>
 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>