Samen sterk: overstromingen bestrijden
in het rivierbekken van de Houille

Voorstelling van het INTERREG-project ‘Overstromingen Houille’

In 2008 dienden de Belgische en Franse overheden een projectvoorstel ‘INTERREG IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen' in om samen de overstromingen in het grensoverschrijdende stroomgebied van de Houille te bestrijden. Het project werd in 2009 goedgekeurd en in 2010 in het programma opgenomen, en dit voor een periode van vier jaar.

Dit grensoverschrijdende samenwerkingsproject wordt gedragen door de Communauté de Communes Ardenne rives de Meuse (deze intercommunale is de coördinerende partner aan Franse zijde) en de Directie Onbevaarbare Waterlopen van de Waalse Overheid (SpW als Belgische leidende partner). De betrokken partners zijn: de Franse Openbare Instelling voor de Inrichting van de Maas en haar Zijrivieren (EPAMA), de Prefectuur van de Regio Lotharingen - Dienst Overstromingsvoorspelling Maas Moezel, de Provincie Namen, het Riviercontract Boven-Maas, het Wateragentschap Rijn-Maas en alle gemeenten waar de Houille doorheen stroomt, langs beide zijden van de grens.


Situering van het bekken van de Houille in België

Doelstellingen van het INTERREG-project ‘Overstromingen Houille’:
de overstromingen in het gehele stroomgebied van de Houille bestrijden


De Houille, zijrivier van de Maas, is een grensoverschrijdende rivier die aan de basis ligt van steeds terugkerende overstromingen in België (gemeenten Gedinne, Vencimont) en Frankrijk (gemeenten Landrichamps, Charnois, Fromelennes en Givet). Eerst moet er een procedure worden opgesteld om de overstromingsrisico's te onderzoeken, waarna een actieplan voor de twee landen kan worden opgemaakt.

In januari 2011 zet de Houille de buurt van Le Moulin
in het Franse Givet onder water. © CRHM

In januari 2011 treedt de Houille in het Waalse Gedinne
buiten haar oevers. © CRHM

Doordat beide landen hun eigen reglementeringen hebben, zodat werken zonder enige overkoepelende visie zijn uitgevoerd, is de strijd tegen de overstromingen van de Houille in het verleden gemeenschappelijk noch op maat van het hele rivierbekken gevoerd. Daarom is het essentieel dat er een globale en grensoverschrijdende studie over het volledige Houille-bekken op poten wordt gezet.

Een dergelijke studie kan de grenzen doen vervagen en de kennis van de hydraulische, hydrologische en ecologische werking van de Houille vergroten. Het uiteindelijke doel is om kostenefficiënte werken uit te voeren die concreet en coherent zijn, om zo de overstromingen aan te pakken en een duurzame en grensoverschrijdende visie te ontwikkelen, mét waardering van de omgeving van de rivier.

Om overstromingen tegen te gaan en het milieu te herstellen, zijn er bijvoorbeeld bufferbekkens, specifieke beschermingsmaatregelen en andere technische oplossingen waardoor de impact van de overstromingen van de Houille kan worden beperkt. Deze waterbouwkundige aanpassingen mogen echter geen schade toebrengen aan de ecologische en natuurlijke staat van de waterlopen.

Het INTERREG-project ‘Overstromingen Houille’: een voorbeeld van samenwerking voor het Scheldedistrict

Op 17 januari 2013 hielden het Waalse, het Brusselse en het Vlaamse Parlement voor het eerst een interregionale parlementaire vergadering over de overstromingsproblematiek en het integraal waterbeheer. Er is gesproken over de financiering van bepaalde investeringen en de idee werd geopperd om met de drie regio's aan een gemeenschappelijke oplossing te werken.

Tijdens dit intergewestelijk overleg wezen verschillende parlementsleden op de terreinbezoeken, de acties en verslagen van Grenzeloze Schelde en Coördinatie Zenne aangaande de herhaaldelijke overstromingen in de Zenne- en de Dendervallei.

Lees meer >>

In november 2010 zet de Zenne Rebecq blank. In november 2010 zet de Dender Geraardsbergen
onder water.

Bronnen: Driemaandelijks informatieblad van Contrat de Rivière Haute-Meuse ‘La Haute-Meuse… Transparente n°70’ (december 2012) , p 4-6


Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>