INSCHRIJVINGSFORMULIER
- vrijdag 2 april 2010

Het geactualiseerde Sigmaplan in het Schelde-estuarium,
met bijzondere focus op het Hedwige-Prosperproject
De verruiming van de WesterscheldeInschrijven kan tot en met maandag 22 maart.
Gelieve het ingevulde formulier terug te sturen
via de knop 'verzenden' onderaan of te faxen naar Grenzeloze Schelde - Escaut sans Frontières
Tel.: + 32 2 201 08 08 - Fax +32 2 203 07 09


Gelieve 1 formulier per persoon te gebruiken!
Voor het invullen van het formulier, gebruik de Tab-toets en niet de Enter-toets - (*) = verplicht

Naam en voornaam*:
Organisatie / dienst:
Functie:
Straat en nummer:
Postcode:
Gemeente:
Tel/GSM:* E-mail:*
De deelnameprijs (€ 20) moet vooraf worden betaald door overschrijving op het rekeningnummer
001-2195556-37 van Grenzeloze Schelde, met als mededeling 'Vorming 02/04/2010'.
Voor internationale betalingen: BIC-code GEBABEBB en IBAN-code BE35 0012 1955 5637.
Omdat de infokeet met het openbaar vervoer niet zo gemakkelijk te bereiken is, anticiperen we graag met volgende vraag:
ik kom met de wagen en kan aan het Frederik Van Eedenplein (Antwerpen)
(aantal) mensen oppikken
ik geraak niet op eigen krachten aan de infokeet en zou graag carpoolen
vanaf het Frederik Van Eedenplein (Antwerpen)
Ik stel eveneens voor volgende personen / organisaties uit te nodigen:
Naam en voornaam:
Organisatie / dienst:
E-mail
Naam en voornaam:
Organisatie / dienst
E-mail
Opmerkingen:
Datum: