Is deze mail onleesbaar, klik dan hier.

logos Sigmaplan Natuurpunt GS-ESF

Uitnodiging

maandag 6 april 2020
9.30u - 17.15u

*** UITGESTELD ***

Grenzeloze Schelde en Natuurpunt nodigen u uit voor een

Studie- & belevingsdag
Sigmaproject 'Dijlemonding'
en de klimaatverandering

Terreinbezoeken aan de huidige en toekomstige Sigmaprojecten
‘Dijlemonding’ in het Rivierenland rond Mechelen en Willebroek:
stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen.
Varen door Mechelen.
Bezoek aan het natuurgebied Den Battelaer (voor de fietsers).

Met de boot, te voet en/of per fiets

Welke bescherming geniet Mechelen tegen wateroverlast?
Het Rivierenland rond Mechelen en watergebonden natuur:
een gedroomd huwelijk?
Hoe succesvol is de attractieve stadsvernieuwing aan de waterkant?
Krijgt de klimaatverandering voldoende aandacht in dit verhaal?
En hoe is het gesteld met de waterkwaliteit en het visbestand in het gebied?

Voor het gedetailleerde programma en de praktische info: klik hier >

Inschrijven kan met dit inschrijvingsformulier >Het Rivierenland rond Mechelen en Willebroek is een prachtige streek waar Zenne, Dijle, Nete, Rupel en het kanaal Leuven-Dijle ver doordringen in het bebouwde gebied. Bovendien vormen ze belangrijke ecologische en recreatieve verbindende structuren. Het is ook een dichtbevolkte regio met belangrijk historisch erfgoed, economische bedrijvigheid en nieuwe watergebonden attractieve stadsontwikkeling.

Helaas wordt ook deze streek bedreigd door de klimaatverandering met een groter overstromingsrisico als gevolg. Het Sigmaplan, een project van De Vlaamse Waterweg en het Agentschap Natuur en Bos, wil hier dat overstromingsgevaar het hoofd bieden door de aanleg van overstromingsgebieden zoals o.a. Zennegat en Grote Vijver. Tegelijkertijd creëert het meer ruimte voor waardevolle natuur.

Hoe zien die nieuwe overstromingsgebieden er uit? Bieden de gerealiseerde en geplande projecten wel voldoende bescherming tegen de klimaatverandering? En welke meerwaarde hebben de gebieden voor de natuur? Hoe is het gesteld met de waterkwaliteit en het visbestand in het Rivierenland? En hoe speelt de stad Mechelen in op de mogelijkheden die veilige en propere waterlopen bieden om de stad attractiever te maken?

Op de studie- en belevingsdag ‘Sigmaprojecten Dijlemonding’ van maandag 6 april 2020 wil Grenzeloze Schelde in samenwerking met Natuurpunt op deze vragen inspelen.
Hiervoor werd de medewerking verkregen van o.a. De Vlaamse Waterweg, Agentschap Natuur en Bos, stad Mechelen, Vlaamse Milieumaatschappij, Waterbouw-kundig Labo, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en Open Ruimte In en Om Mechelen.

We nodigen u uit om samen met geïnteresseerde burgers en groepen, gemeentelijke, provinciale en regionale diensten, politici, gidsen en pers actief deel te nemen aan deze dag in het Mechelse Rivierenland.
Vaar mee en bezoek samen met ons de verschillende Sigmaprojecten en de stad Mechelen, waarbij telkens uitleg gegeven wordt en u in direct gesprek kan treden met de deskundigen. Het schip Mozart wordt hierbij ingezet als centraal vervoermiddel en logistiek centrum waar de presentaties en besprekingen plaatsvinden. Voor de fietsen wordt apart vervoer geregeld.

PROGRAMMA

De dag start om 9.30u aan de Hanswijkvaart in Mechelen, vlakbij het station. Van hieruit vaart u op het Kanaal Leuven-Dijle dwars door Mechelen en via de sluis van Battel naar het Zennegat waar we ontschepen.
In de overstromingsvlakte van het Zennegat krijgt u de kans om een afvissing mee te maken: welke soort vissen zijn hier aanwezig en welke conclusies kunnen hieruit getrokken worden?
Na een gezamenlijke broodjeslunch op het schip, kan u in de namiddag kiezen tussen een begeleide fietstocht of begeleide wandeltocht langs de omliggende Sigmagebieden.
U wandelt of fietst onder andere voorbij het geplande gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Tien Vierendelen en bezoekt het GOG Grote Vijver.
De fietsers bezoeken ook het natuurgebied Den Battelaer.
Hierna vaart het schip door de getijdensluis van het Zennegat (aan de monding van de Zenne in de Dijle).
We varen op de Dijle tot de samenvloeiing van Dijle
en Nete terug naar Mechelen en leggen aan de Winketkaai aan.
U krijgt de volledige dag, zowel op het schip als aan wal, deskundige uitleg. Natuurlijk is er ook plaats voor discussies, vragen en opmerkingen.
Rond 17.15u eindigt de studie- en belevingsdag aan de Winketkaai in Mechelen.
Indien u dat wenst kan u van daaruit om 17.15u nog kiezen voor een geleide stadswandeling langs het Dijlepad, met aankomst vlakbij het station.

 
Voor het gedetailleerde programma en de praktische info: klik hier >

Inschrijven kan met dit inschrijvingsformulier >

Zin in deze dag vol verkenning, ontmoeting, kennisverwerving, discussie en beleving?
Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten!


Vriendelijke groeten!
Namens de organisatoren,


Sophie Vanderschueren
Grenzeloze Schelde
e-mail
053 72 94 26 - 02 206 12 09

Robin Verachtert
Natuurpunt
e-mail© Foto's: de Dijleterrassen, luchtfoto Zennegat en GOG Grote Vijver: De Vlaamse Waterweg | Overige foto's: Vservice


Aarzel niet deze uitnodiging door te sturen naar vrienden,
collega's en andere mogelijk geïnteresseerden!


Deze activiteit is een organisatie van Grenzeloze Schelde i.s.m. Natuurpunt met de medewerking van o.a.
De Vlaamse Waterweg afdeling Zeeschelde-Zeekanaal, Agentschap Natuur en Bos, stad Mechelen,
Vlaamse Milieumaatschappij, Waterbouwkundig Laboratorium, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek,
Open Ruimte In en Om Mechelen, Regionaal Landschap Rivierenland, Scheldegids en De Milieuboot.


logos

U ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief en/of omdat de inhoud van deze uitnodiging u rechtstreeks kan aanbelangen.
Als organisatie geven we u volledige openheid over welke gegevens we verzamelen en wat we met die data doen. Klik hier voor ons privacybeleid >
Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.