Is deze mail onleesbaar, klik dan hier.

GS-ESF - Scheldegids GS-ESF

UITNODIGING


INFO- en VORMINGSDAG

Wintervogels langs de Zeeschelde
- met de boot vanuit Temse -

zondag 16 december 2012Geachte mevrouw, mijnheer,


De werkgroep Natuur- en Milieueducatie van Grenzeloze Schelde nodigt u van harte uit op een interessante vormingsactiviteit over de wintervogels langs de Zeeschelde op zondag 16 december 2012, tijdens een boottocht vanuit Temse.

Vogels zijn één van de grote rijkdommen in het Schelde-estuarium. Getijdenrivieren zijn van cruciale betekenis voor trekvogels, wintergasten en broedvogels. De doortrek- en winterperiode is het hoogseizoen voor watervogels: trekvogels komen van duizenden kilometers ver verpozing zoeken en eten langs de Schelde. Het gaat hier voornamelijk om steltlopers, eenden en ganzen. Andere soorten watervogels zoals duikers, futen en aalscholvers komen maar in kleine aantallen voor.
Watervogels kunnen gezien worden als barometers van een estuarien ecosysteem. Na jaren van toename vertonen de aantallen overwinterende watervogels in de Zeeschelde sinds 2001 een aanhoudende dalende trend. Het internationale en nationale belang van de Zeeschelde voor watervogels blijft evenwel een vaststaand feit.

Tijdens een boottocht vanuit Temse ontdekt u onder deskundige begeleiding van vogelkenner Wouter Faveyts (Natuurpunt) de vogels die we in onze regio tijdens de wintermaanden op en langs het water kunnen ontmoeten. Na een korte inleiding speurt u de waterkant af naar de gevleugelde wintergasten van de Zeeschelde. Op het einde van deze excursie weet u de vogels te herkennen en kan u meer vertellen over hun voorkomen, levenswijze en biotoopvoorkeur... Breng zeker uw verrekijker mee!


Programma
  • 09.30u - 10.00u: Onthaal aan boord van het schip Mozart in Temse (Wilfordkaai, 9140 Temse).
    Voor situeringsplan en bereikbaarheid, klik hier.

  • 10.00u - 13.00u: Begeleide boottocht richting Hoboken en terug met deskundige uitleg aan dek door vogelkenner Wouter Faveyts (Natuurpunt)
    Voorzie aangepaste kledij en vergeet uw verrekijker niet!

  • 13.00u: Einde. Ontschepen in Temse (Wilfordkaai).

Deelname - De activiteit is volzet!

Het deelnamegeld bedraagt € 10 (incl. boottocht en onthaalkoffie).
Vooraf inschrijven is noodzakelijk - en dit uiterlijk op maandag 10 december - aan de hand van het inschrijvingsformulier. Indien u zich op de wachtlijst wil plaatsen, vult u enkel het inschrijvingsformulier in. Wij contacteren u van zodra er een plaats vrijkomt.
Indien u dit wenst, kan u uw eigen picknick nuttigen aan boord (eigen dranken zijn niet toegelaten).

Enkele dagen voorafgaand aan de activiteit en na betaling ontvangt u een bevestiging van uw deelname en de laatste praktische informatie.

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen!

Aarzel niet deze uitnodiging door te sturen naar vrienden, collega's en andere mogelijk geïnteresseerden!Mieke De Leeuw
Grenzeloze Schelde vzw
Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel
Tel: 00 32 2 201 08 08 - e-mail www.grenzelozeschelde.org

 


Deze activiteit is een organisatie van de werkgroep Natuur- en milieueducatie
van Grenzeloze Schelde in samenwerking met Natuurpunt.Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.
link naar GS-ESF link naar WenZ link naar Vlaamse overheid link naar MB