Klik hier indien de mail niet goed wordt weergegeven.


    UITNODIGING
Info- en vormingsdag


Wintervogels langs de Zeeschelde
met de boot vanuit Temse

zondag 11 december 2016 | 08.30u - 13.00u
logo
  foto
     
  De werkgroep Natuur- en Milieueducatie van Grenzeloze Schelde en Natuurpunt nodigen u van harte uit op een interessante vormingsactiviteit over de wintervogels langs de Zeeschelde op zondagmorgen 11 december 2016, tijdens een boottocht vanuit Temse.

Vogels zijn één van de grote rijkdommen in het Schelde-estuarium. Getijdenrivieren zijn van cruciale betekenis voor trekvogels, wintergasten en broedvogels. De doortrek- en winterperiode is het hoogseizoen voor watervogels: trekvogels komen van duizenden kilometers ver verpozing zoeken en eten langs de Schelde. Het gaat hier voornamelijk om steltlopers, eenden en ganzen. Andere soorten watervogels zoals duikers, futen en aalscholvers komen maar in kleine aantallen voor.

Watervogels kunnen gezien worden als barometers van een estuarien ecosysteem. Na jaren van toename vertonen de aantallen overwinterende watervogels in de Zeeschelde sinds 2001 een aanhoudende dalende trend. Het internationale en nationale belang van de Zeeschelde voor watervogels blijft evenwel een vaststaand feit.

Tijdens een boottocht vanuit Temse ontdekt u onder deskundige begeleiding van vogelkenner Walter Roggeman de vogels die we in onze regio tijdens de wintermaanden op en langs het water kunnen ontmoeten. Na een korte inleiding speurt u de waterkant af naar de gevleugelde wintergasten van de Zeeschelde. Op het einde van deze excursie weet u de vogels te herkennen en kan u meer vertellen over hun voorkomen, levenswijze en biotoopvoorkeur... Breng zeker uw verrekijker mee!

Wij hopen van harte u te ontmoeten!


Elina Bennetsen
Grenzeloze Schelde vzw
T. 02 201 08 08 - 053 72 94 26 - e-mail
grenzelozeschelde.org
Wim Van Gils
Natuurpunt vzw
T. 015 29 72 78 - e-mail
natuurpunt.be
 
     
     
  PRAKTISCHE INFO

Programma

08.30u - 09.00u: Onthaal aan boord van het schip Mozart in Temse
(Wilfordkaai 14, 9140 Temse).
09.00u - 13.00u: Geleide boottocht richting Dendermonde en terug met deskundige uitleg aan dek door vogelkenner Walter Roggeman (erevoorzitter Natuurpunt en ondervoorzitter Grenzeloze Schelde).
Voorzie aangepaste kledij en vergeet uw verrekijker niet!
13.00u: Einde. Ontschepen in Temse (Wilfordkaai).

Inschrijven

Het deelnamegeld bedraagt
€ 12 per persoon (incl. boottocht, onthaalkoffie en soep), vooraf te betalen door overschrijving op het rekeningnummer BE35 0012 1955 5637 (BIC-code GEBABEBB) van Grenzeloze Schelde met als mededeling 'Naam Voornaam - 11december2016'. Terugbetaling van het deelnamegeld gebeurt enkel als u minstens 5 dagen op voorhand verwittigt.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk via dit
inschrijvingsformulier. Uiterste datum van inschrijving is woensdag 7 december. Uw inschrijving is definitief na betaling. Enkele dagen voorafgaand aan de activiteit en na betaling ontvangt u een bevestiging van deelname en de laatste praktische informatie.

Indien u dit wenst, kan u uw eigen picknick nuttigen aan boord (eigen dranken zijn niet toegelaten).

Aarzel niet deze uitnodiging door te sturen naar vrienden, collega’s
en andere mogelijk geïnteresseerden!
 
     
foto   logos
  De activiteit is een organisatie van
Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières samen met Natuurpunt.


Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.