Is deze mail onleesbaar, klik dan hier. Pour la version FR, cliquez ici.

logo GS-ESF en logo De Waterkant link naar De Waterkant link naar GS-ESF

Overstromingen in het Denderbekken:
op zoek naar oorzaken en oplossingen
1,5 jaar later

VOORUITNODIGING

tweede terreinbezoek: de Dender tussen Ninove en Dendermonde
vrijdag 8 juni 2012 (9u - 17u)




 
 
 
 
 
De overstromingen van november 2010 staan in het geheugen gegrift als 'nooit eerder geziene waterellende', bovenop de 'gewone' regelmatig voorkomende overstromingen die de Dendervallei treffen.
Is de situatie in het Denderbekken, nu anderhalf jaar later, veranderd? Zijn er al concrete maatregelen gepland om overstromingen in de toekomst te vermijden of de gevolgen ervan te beperken?


Werkgroep Dender van Grenzeloze Schelde en De Waterkant, in samenwerking met Natuurpunt, het Bekkensecretariaat Denderbekken en Contrat de Rivière Dendre, nodigen u uit op vrijdag 8 juni 2012 voor een tweede, informatief terreinbezoek in het Denderbekken, ditmaal tussen Ninove en Dendermonde.

Op 8 juni gaan we van start met een terugblik op het eerste interregionaal terreinbezoek van 17 juni 2011, dat focuste op de zone tussen Lessines en Geraardsbergen.
Vlaamse en Waalse waterbeheerders, wateractoren en betrokkenen geven een stand van zaken in deze zone anderhalf jaar na de overstromingen.

Nadien bezoeken we per bus de benedenloop van de Dender tussen Ninove en Dendermonde met haltes in o.a. Ninove, Liedekerke, Teralfene, Erembodegem, Aalst, Hofstade, Lebbeke en Dendermonde. Op deze locaties lichten de betrokken beheerders en bestuurders het knelpunt of juist het goed functioneren van de waterbeheersingsinfrastructuur of -maatregel toe.

Het terreinbezoek is vooral bedoeld voor gemeentelijke, provinciale en gewestelijke mandatarissen, administraties en technische diensten, (milieu)verenigingen, betrokken en geïnteresseerde burgers en media uit zowel Vlaanderen als Wallonië.

De dag wil een gelegenheid bieden tot informatie, kennis- uitwisseling, discussie, formeel en informeel overleg tussen de betrokkenen over de gewestgrens heen.

Meer informatie over dit terreinbezoek met het definitieve programma en mogelijkheid tot inschrijven ontvangt u later. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, mag u nu al uw naam opgeven. Dan reserveren we een plaats voor u.
Deelnemen kost € 15 (steunbijdrage € 40).

Hou 8 juni alvast vrij in uw agenda!
Wij kijken er naar uit u te mogen ontmoeten.

Namens de organisatoren,




Riet Van Mieghem
Grenzeloze Schelde
werkgroep Dender
Akenkaai 2bis
1000 Brussel
TEL 02 201 08 08
E-mail
www.grenzelozeschelde.org

Kathleen Van Damme
De Waterkant

De Gheeststraat 16
9300 Aalst
TEL: 053 72 94 21
E-mail
www.dewaterkant.org


Voor een terugblik op het terreinbezoek van 17 juni 2011: klik hier.


Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.