Is deze mail onleesbaar, klik dan hier. Pour la version FR, cliquez ici.

logo GS-ESF en logo De Waterkant De Waterkant GS-ESF

Overstromingen in het Denderbekken
2,5 jaar later


met terreinbezoek aan
'de Markevallei, een interregionaal verhaal
van waterbeheer en natuurontwikkeling'

vrijdag 7 juni 2013 (9.30u - 17.30u)

UITNODIGINGDe overstromingsproblematiek in het Denderbekken is een oud zeer dat met de tijd frequenter de kop opsteekt. Sinds de grote overstromingen van november 2010 staat het water bij de getroffenen hoog aan de lippen en dringen fundamentele oplossingen zich onafwendbaar op. Het interregionale karakter van het bekken eist een globale visie voor de twee gewesten.

Een primeur! Op donderdag 17 januari 2013 zijn Vlaamse, Waalse en Brusselse parlementsleden samengekomen voor een gemeenschappelijke commissievergadering. Op de agenda stond een onderwerp dat de taal- en regionale grenzen overschrijdt: de overstromingspreventie en het interregionale beheer van de waterlopen. De overstromingen in Dender- en Zennebekken kregen alle aandacht.

Op kleinere schaal, in de Markevallei - deelbekken van het Denderbekken, namen de gemeentebesturen het heft reeds in eigen handen. Zij vormden het voorbije jaar de drijvende kracht voor de start van een interregionaal overleg georganiseerd door het waterschap van de Marke, het bekkensecretariaat van het Denderbekken en de Contrat de Rivière Dendre. Gaandeweg resulteert dit overleg in de uitvoering van maatregelen ter bescherming van de omliggende gemeenten tegen overstromingen en ter bevordering van de ecologische waarde van het gebied. De Markevallei, een interregionaal verhaal van waterbeheer en natuurontwikkeling, een voorbeeldbekken dat uw aandacht verdient.img 1
 
img 2
 
img 3
 
img 4
 
img 5
 
De werkgroep Dender van Grenzeloze Schelde en De Waterkant nodigen u uit op vrijdag 7 juni 2013 voor een 3de interregionale samenkomst met terreinbezoek over de overstromingsproblematiek in het Denderbekken.

In de voormiddag te Ninove komt de opvolging van de overstromingsproblematiek van november 2010 aan bod.
De burgemeesters van enkele getroffen gemeenten getuigen over hun ervaringen, een deskundige van het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout brengt een wetenschappelijke analyse van de overstromingsproblematiek in het Denderbekken. Aan de water(weg)beheerders werd gevraagd om 2,5 jaar na de grote overstromingen van november 2010 een stand van zaken te geven van de realisaties en van de geplande maatregelen om overstromingen in de toekomst te voorkomen.

In de namiddag vindt een geleid terreinbezoek plaats. Per bus bezoekt u de Markevallei van bron tot monding, een voorbeeld van interregionaal overleg voor waterbeheer hand in hand met natuurontwikkeling.

Klik hier voor het uitgebreide programma.

Deze activiteit richt zich voornamelijk naar (nieuwe) gemeentelijke, provinciale en gewestelijke mandatarissen, administraties en technische diensten, (milieu)verenigingen, betrokken en geďnteresseerde burgers en media uit zowel Vlaanderen als Wallonië.

Deze dag biedt ook de gelegenheid tot kennismaking, informatie, discussie, formeel en informeel overleg en uitwisseling tussen de betrokkenen uit het Denderbekken over de gewestgrens heen.

Deelnamegeld: € 40. Verminderd tarief € 15 voor (milieu- en natuur)verenigingen, studenten, particulieren.
U kan inschrijven tot dinsdag 4 juni 2013 via dit inschrijvingsformulier.

U kan ook deelnemen aan een gedeelte van deze activiteit.
Wees er snel bij, het aantal deelnemers is beperkt!

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen!

Namens de organisatoren,Riet Van Mieghem
Grenzeloze Schelde
werkgroep Dender
TEL 02 201 08 08
E-mail
www.grenzelozeschelde.org

Kathleen Van Damme
De Waterkant
TEL: 053 72 94 21
E-mail
www.dewaterkant.org
Voor een verslag van de twee eerste studiedagen over de overstromingsproblematiek in de Dendervallei, klik hier.


Noteer reeds vrijdag 22/11/2013 in uw agenda voor de interregionale opvolgingsconferentie ‘overstromingen in Dender- en Zennevallei’ te Edingen.


Deze activiteit is een organisatie van werkgroep Dender van Grenzeloze Schelde en De Waterkant
met de medewerking van Natuurpunt, Contrat de Rivière Dendre, Bekkensecretariaat Denderbekken
en diverse gemeenten in het stroomgebied van Dender en Marke.

De werking van Grenzeloze Schelde wordt gesteund door de Vlaamse overheid
en de Service public de Wallonie.


Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.