Is deze mail onleesbaar, klik dan hier. Pour la version FR, cliquez ici.

logo GS-ESF en logo De Waterkant link naar De Waterkant link naar GS-ESF

Overstromingen in het Denderbekken:
op zoek naar oorzaken en oplossingen

UITNODIGING

Interregionaal terreinbezoek van Lessines, over Silly, naar Geraardsbergen
vrijdag 17 juni 2011 - 9.00u - 17.30u
img_1
 
img_2
 
img_4
 
img_4
 
img_5
 
img_6
 
Midden november 2010 richtten overstromingen grote schade aan in de Dender- en Zennestreek. Waterbeheerders van de verschillende regio’s zetten cijfers en gegevens op een rijtje om de situatie te analyseren. Druppelsgewijs sijpelen de eerste verklaringen door naar het grote publiek. Maar daarmee is de kous niet af.

De bevolking wil niet alleen meer inzicht verwerven in de situatie. De inwoner van de Denderstreek verwacht dat weldra doeltreffende maatregelen genomen worden om de in frequentie toenemende overstromingen in de streek te keren.

Ter ondersteuning van het maatschappelijk debat over deze overstromingen én over de oplossingen, organiseert de werkgroep Dender van Grenzeloze Schelde een aantal terreinbezoeken en studiesessies, in samenwerking met Centrum De Waterkant en Natuurpunt. De bedoeling is meer inzicht verwerven in de concrete problematiek.

Een knelpunt in deze overstromingsproblematiek is ongetwijfeld dat het hele bekken - dat zich zowel in Wallonië als Vlaanderen uitstrekt - onvoldoende in zijn geheel gekend is, benaderd en bestudeerd wordt. Daaruit volgt dat het waterbeheer vandaag onvoldoende interregionaal gecoördineerd en op mekaar afgestemd verloopt.


In het kader van de activiteitenreeks 'overstromingen en waterbeheersing in het Denderbekken' nodigt de werkgroep Dender van Grenzeloze Schelde u uit om op vrijdag 17 juni 2011 deel te nemen aan een eerste activiteit: een informatief terreinbezoek langs de bovenloop van de Dender op Waals en Vlaams grondgebied.

Tijdens dit terreinbezoek bezoekt u per bus verschillende locaties aan weerszijden van de taalgrens. Per site geven de betrokken beheerders en/of bestuurders toelichting bij de knelpunten.
Ook reeds bestaande en goed werkende waterbeheersings-constructies of -maatregelen komen aan bod.

In het najaar wordt een terreinbezoek in het Denderbekken tussen Ninove en Dendermonde georganiseerd, gevolgd door een infosessie over concrete voorstellen en plannen voor verbetering in de toekomst.

Het doelpubliek is in het bijzonder gemeentelijke, provinciale en gewestelijke mandatarissen, administraties en technische diensten, (milieu)verenigingen, betrokken en geïnteresseerde burgers en media uit zowel Vlaanderen als Wallonië.

Deze dag wil een gelegenheid bieden tot informatie, kennismaking, discussie, formeel en informeel overleg tussen de betrokkenen over de gewestgrens heen.

Voor het gedetailleerde programma van dit terreinbezoek,
klik hier.

Deelnamegeld: € 15 (steunbijdrage: € 40).
U kan inschrijven tot vrijdag 10 juni 2011 via dit inschrijvingsformulier. Wees er snel bij, het aantal deelnemers is beperkt! Enkele dagen vóór de activiteit sturen wij u per mail een bevestiging van uw deelname en de laatste praktische informatie. Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen!

Namens de organisatoren,


Riet Van Mieghem
& Dolores Baita
Grenzeloze Schelde
Akenkaai 2bis - 1000 Brussel
TEL 02 201 08 08
E-mail
www.grenzelozeschelde.org

Kathleen Van Damme

Centrum De Waterkant
De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst
TEL: 053 72 94 21
www.dewaterkant.org


Deze activiteit is een organisatie van werkgroep Dender van Grenzeloze Schelde,
Centrum De Waterkant, Natuurpunt m.m.v. Contrat de Rivière Dendre
en Bekkensecretariaat Denderbekken.

logos


Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.