Is deze mail onleesbaar, klik dan hier.


WATER IN DE STAD - DENDER

Info- en ontmoetingsdag op zaterdag 27 september 2008

- te voet, al varend en per bus -

van 9u tot ca. 17.15u

De Dender in de stad, aan herwaardering toe!Geachte mevrouw, mijnheer,
Beste Dendervrienden,

Diverse Vlaamse besturen worden zich steeds meer bewust van de waarde van water in de stad. Jarenlang werd op vele plaatsen het stinkende water ingebuisd of de rug toegekeerd. Nu de waterkwaliteit verbetert, wint vooral de recreatieve meerwaarde van open water in onze agglomeraties aan belangstelling; overwelvingen worden weggehaald, promenades en aanlegsteigers aangelegd, riviergerichte woonprojecten opgezet …
Ook de Dendersteden spelen dit meer en meer als troef uit. Een aantal recente projecten en plannen voor de toekomst getuigen hiervan.

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de info- en ontmoetingsdag 'Water in de Stad' in verschillende Dendersteden op zaterdag 27 september 2008. Ontdek hoe de waterkant opfleurt door de opwaardering van de Dender.

In de voormiddag staat het project 'De Dender loopt' van Dendermonde op het programma. Na een algemene inleiding over het thema 'Water in de Stad', stelt burgemeester Piet Buyse het project voor. Nadien beleven de deelnemers al varende vanaf Dendermonde tot Aalst de omgeving van de Dender en lichten deskundige sprekers de geplande projecten in Aalst toe.
In de namiddag is een begeleide busrit voorzien waarbij de bevoegde burgemeester, schepen en/of ambtenaar telkens de projecten in de Dendersteden Geraardsbergen, Ninove en Denderleeuw tijdens een korte stop ter plaatse toelichten.

Het doelpubliek zijn bestuurders en mandatarissen, diensten ruimtelijke ordening, openbare werken, toerisme en leefmilieu (zowel gemeentelijk, provinciaal als gewestelijk), leden GECORO's en MINA-raden, (toekomstige) urbanisten, studie- en ontwerpbureau's, studenten ruimtelijke planning, architecten, bedrijven, kamer van koophandel, milieu- en natuurverenigingen, pers, geïnteresseerde oeverbewoners van de Dender.

U kan deelnemen voor € 20 per persoon (steunbijdrage = € 40). Studenten nemen deel aan halve prijs. In die prijs zitten de boottocht, lunch en de busrit vervat.

Voor het programma en om in te schrijven, klik op de linken. Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt!
Enkele dagen voorafgaand aan de activiteit (en na ontvangst betaling) ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.

Aarzel niet deze uitnodiging door te sturen naar uw collega's en andere mogelijk geïnteresseerden.

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen!

Namens de organisatoren,

Kathleen Van Damme

De Waterkant
De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst
Tel. 053 72 94 21
www.dewaterkant.org
Mieke De Leeuw

Grenzeloze Schelde
Akenkaai 2bis - 1000 Brusse
Tel. 02 201 08 08
www.grenzelozeschelde.org


Deze studiedag is een organisatie van De Waterkant en Grenzeloze Schelde - werkgroepen 'Dender' en 'Water in de Stad',
in samenwerking met en met steun van de steden Dendermonde, Aalst, Denderleeuw, Ninove en Geraardsbergen, Waterwegen
en Zeekanaal, Natuurpunt en De Milieuboot. De studiedag past in een reeks 'Water in de Stad'.
Voor een beeld van de vorige studiedag in Mechelen, klik hier.