Is deze mail onleesbaar, klik dan hier.


Grenzeloze Schelde - Escaut sans Frontières

Water in de Stad - Gent


Info- en ontmoetingsdag op vrijdag 17 juli 2009


Water in Gent,
Gent aan het water,
vroeger, nu en later


van 9u tot ca. 16.30u


Geachte mevrouw, mijnheer, beste vrienden,

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de volgende editie van 'Water in de stad’, ditmaal
in stad Gent.
De geschiedenis van Gent is aan water gebonden. Talrijke plaatsen in Gent getuigen nog van de vroegere aanwezigheid van vaarwegen en havens, van de strijd tegen overstromingen, van de watergebonden nijverheid, de sociale armoede en de cholera-epidemieën.

Op vrijdag 17 juli 2009 laat Grenzeloze Schelde, samen met haar werkgroep ‘Water in de Stad’, u graag met eigen ogen ontdekken hoe integraal waterbeheer in stedelijk gebied op een concrete manier kan worden benaderd.
Gent richt haar blik naar het water en speelt de aanwezigheid van water als troef uit! De herwaardering van de Gentse binnenwateren kan als voorbeeld dienen voor vele andere steden in binnen- en buitenland: een hernieuwde aandacht voor het water, rekening houdend met een aantal economische en sociale voorwaarden.

In de voormiddag lichten deskundige sprekers actuele thema’s en aandachtspunten toe, met mogelijkheid tot vraagstelling.
In de namiddag staat een gegidste rondleiding - te water en te land - langs verschillende sites in het stadscentrum op het programma.
Voor het volledige programma, klik hier.

Het doelpubliek bestaat uit betrokken personen uit de administraties, beleidsvoerders, milieu- en natuurverenigingen (zowel gemeentelijk, provinciaal als gewestelijk), (toekomstige) stedenbouwkundigen, pers, geďnteresseerde burgers.
De thema's zijn 'integratie van water in de stad, waterkwaliteit, betekenis van water voor Gent met de vele recent gerealiseerde en nog geplande projecten'.

Informatie/ Deelname
Deelnameprijs bedraagt € 20 voor de volledige dag, lunch en boottocht inbegrepen (steunbijdrage € 40). U kan zich inschrijven aan de hand van het inschrijvingsformulier.
In de namiddag is het aantal deelnemers beperkt tot 38 (max. capaciteit boot).
Enkele dagen voorafgaand aan de activiteit en na ontvangst betaling, sturen we u een bevestiging van uw inschrijving en de laatste praktische informatie.

Aarzel niet deze uitnodiging door te sturen naar uw collega's en andere mogelijk geďnteresseerden.

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen!


Namens Grenzeloze Schelde,Sophie Boitsios en Mieke De Leeuw
Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel
TEL +32 2 201 08 08
E-mail - www.grenzelozeschelde.be


Deze studiedag is een organisatie van Grenzeloze Schelde vzw en haar werkgroep ‘Water in de Stad’,
in samenwerking met o.a. stad Gent, Waterwegen & Zeekanaal NV (W&Z) - afdeling Bovenschelde,
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), AG Stadsontwikkelingsbedrijf (SOB) Gent en De Milieuboot vzwIndien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan .