Is deze mail onleesbaar, klik dan hier.


Grenzeloze Schelde - Escaut sans Frontières

Water in en om Hasselt


Info- en ontmoetingsdag op donderdag 17 december 2009


van 9u tot ca. 16.10u


Geachte mevrouw, mijnheer, beste vrienden,

Grenzeloze Schelde heeft het genoegen u uit te nodigen voor de info- en ontmoetingsdag ‘Water in en om Hasselt’ op donderdag 17 december 2009.
Overal in Europa herovert het water meer en meer de stadscentra. Het water terug in de stad brengen staat op vele plaatsen bovenaan de politieke agenda. Herinrichting en (her)waardering van de waterlopen, ontwikkeling van activiteiten op en langs het water …: de stad richt haar blik naar het water en speelt de aanwezigheid van water als troef uit!

Grenzeloze Schelde, samen met haar werkgroep ‘Water in de Stad’ en bekkenwerking Demerbekken, laat u graag met eigen ogen ontdekken hoe integraal waterbeheer in en om het stedelijk gebied van Hasselt op een concrete manier kan worden benaderd.
Zegt het project ‘Blauwe Boulevard’ u iets? Welke uitdagingen en oplossingen bestaan er voor het integraal waterbeheer van het Albertkanaal? Hoe wordt het rioleringsbeleid in een stadscentrum zonder aanwezige waterlopen - zoals Hasselt - gerealiseerd? Hoever kan men gaan in deze scheiding van het rioleringsstelsel? Welke projecten rond integraal waterbeleid staan er op stapel in het Demerbekken, en heel concreet in en rond Hasselt: Herckenrode, De Wijers en Herk en Mombeek?

In de voormiddag lichten deskundige sprekers actuele thema’s en aandachtspunten toe met mogelijkheid tot vraagstelling. In de namiddag staat een gegidste rondleiding op de site van het Integraal Project Herk en Mombeek op het programma.
Voor een detail van het programma, klik hier.

Het doelpubliek bestaat uit betrokken personen uit de administraties, beleidsvoerders, milieu- en natuurverenigingen (zowel gemeentelijk, provinciaal als gewestelijk), (toekomstige) stedenbouwkundigen, (toekomstige) architecten, pers, geïnteresseerde burgers.

Informatie/ Deelname
Deelnameprijs bedraagt € 25 voor de volledige dag, lunch inbegrepen (steunbijdrage € 40).
U kan zich inschrijven aan de hand van het inschrijvingsformulier.
Enkele dagen voorafgaand aan de activiteit en na ontvangst van de betaling, sturen we u een bevestiging van uw inschrijving en de laatste praktische informatie.

Aarzel niet deze uitnodiging door te sturen naar uw collega's en andere mogelijk geïnteresseerden.

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen!


Namens Grenzeloze Schelde,Mieke De Leeuw
Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel
TEL +32 2 201 08 08
E-mail - www.grenzelozeschelde.be


Deze studiedag is een organisatie van Grenzeloze Schelde vzw - werkgroep ‘Water in de Stad’,
in samenwerking met bekkenwerking Demerbekken en De Milieuboot vzw
en met medewerking van nv De Scheepvaart, Infrax en de Dienst Technische Werken
van de stad Hasselt. De studiedag past in de themareeks ‘Water in de stad’.Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.