fotostrook
Is deze mail onleesbaar, klik dan hier.
GS-ESF - Integraal Waterbeleid
INFO- EN ONTMOETINGSDAG
WATER IN DE BUURT

Maandag 17 oktober 2011 in DiestGeachte mevrouw, mijnheer,

De bekkensecretariaten van het Dijle-Zennebekken, het Demerbekken en het Maasbekken en Grenzeloze Schelde vzw hebben het genoegen u uit te nodigen voor de info- en ontmoetingsdag 'Water in de Buurt' op maandag 17 oktober 2011 in Diest.

In Vlaanderen liggen heel wat rivieren en ook kleinere beken vaak aan de basis van de ontstaansgeschiedenis van een stad of dorp. Ook nu nog bieden waterlopen een grote meerwaarde voor de steden en gemeenten die zij doorkruisen. De aanwezigheid van water biedt interessante mogelijkheden voor veiligheid, recreatie en natuurontwikkeling in en om de stad/gemeente. Het moderne waterbeheer besteedt dan ook heel wat aandacht aan het zichtbaar maken van water om zo de waardering voor en de belevingswaarde van water opnieuw te vergroten. Ook in de bekkenbeheerplannen is het herwaarderen van water in de bebouwde kernen een belangrijke actie.

Een voorbeeld hiervan is Diest. In een ver verleden groeide Diest langs de kronkelende Demer. Maar door overstromingen en watervervuiling met de bijhorende geurhinder is 40 jaar geleden de liefde tussen beide bekoeld en werd de Demer in de binnenstad dichtgegooid. Ondertussen is de waterkwaliteit van de Demer sterk verbeterd, en besloot de stad Diest samen met de Vlaamse Milieumaatschappij de Demer waar mogelijk terug zichtbaar te maken in het stadscentrum.


Programma

In de voormiddag wordt het algemene kader geschetst rond de integratie van water in onze woonomgeving. Vervolgens stellen we enkele concrete watergebonden projecten in Sint-Truiden, Overijse en Opitter voor. Daarna volgt een toelichting over het toenemend belang van dit soort projecten in het licht van verschillende klimaatscenarioĺs. We eindigen met een toelichting van 'Water in de buurt' in de bekkenbeheerplannen en focussen daarbij op enkele dynamiserende ideeŰn.

In de namiddag staat het project 'Demer in Diest' in de kijker. Na een inleiding door de stad Diest over het toekomstbeeld van de Demer in Diest ontdekt u zelf tijdens een gegidste rondleiding hoe de Demer opnieuw in de Diestse binnenstad zal gebracht worden, zonder gevaar voor overstromingen en met helder water zonder geurhinder.

Voor de details van het programma, klik hier.

Het doelpubliek omvat voornamelijk de gemeentelijke mandatarissen en ambtenaren bevoegd voor water, leden van de bekkenstructuren van het Dijle-Zenne-, het Demer- en het Maasbekken, milieuverenigingen, (toekomstige) stedenbouwkundigen en pers. Daarnaast zijn alle ge´nteresseerden uiteraard ook welkom.


Informatie - deelname

Deelname is gratis.
Inschrijven is wel verplicht en kan tot 10 oktober aan de hand van het inschrijvingsformulier (of telefonisch bij de bekkensecretariaten).
Ten laatste enkele dagen voorafgaand aan de activiteit, ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving en de laatste praktische informatie.
Aarzel niet deze uitnodiging door te sturen naar uw collega's en andere mogelijk ge´nteresseerden.

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen!


Filip Uyttersprot
Grenzeloze Schelde vzw
Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 201 08 08 -

Katrien Piessens
Bekkensecretariaat van het Dijle-Zennebekken
Diestsepoort 6 bus 73, 3000 Leuven
Tel: +32 (0)16 66 53 54 -

Jan Vanvelk
Bekkensecretariaat van het Demerbekken
Diestsepoort 6, bus 73, 3000 Leuven
Tel: +32 (0)16 66 53 50 -

Jef Guelinckx
Bekkensecretariaat van het Maasbekken
Havenstraat 44, 3500 Hasselt
Tel: +32 (0)11 29 84 28 -


Deze studiedag is een organisatie van de bekkensecretariaten van Dijle-Zenne-, Demer- en Maasbekken
en Grenzeloze Schelde vzw - werkgroep ‘Water in de Stad’, in samenwerking met de stad Diest,
VMM - Operationeel Waterbeheer en De Milieuboot vzw.

De studiedag past in de themareeks ‘Water in de stad’ van Grenzeloze Schelde.
De werking van Grenzeloze Schelde en van De Milieuboot wordt gesteund door de Vlaamse overheid.Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.