PROGRAMMA

De 'Seine-Scheldeverbinding' op Vlaams grondgebied
vandaag en in de toekomst

- vak Deinze-Wervik -

Verkenning en ontmoeting op en langs de Leie op
donderdag 3 september 2009


07.35u - 07.55u

Onthaal en inschrijving van de deelnemers in Wervik (Balokstraat, nabij de Briekenmolen). Voor het situeringsplan, klik hier. Er is voldoende parkeergelegenheid.
07.55u - 08.50u Busrit van Wervik naar Deinze.
08.40u - 09.00u Onthaal en inschrijving van de deelnemers aan boord van het schip, dat aangemeerd ligt in Deinze (bedrijf Dossche, Vaart Linkeroever). Voor het situeringsplan, klik hier.
Er is voldoende parkeergelegenheid.
09.00u - 09.25u Verwelkoming en inleiding door de organisatoren.
09.25u - 10.10u Begeleide boottocht op de Leie van Deinze tot Sint-Baafs-Vijve. Ruime aandacht voor het luik Rivierherstel Leie van het project ‘Seine-Schelde verbinding’. Daarnaast komen ook de gerelateerde thema’s zoals de oeverzwaluw en het monitoringsprogramma natuurvriendelijke oevers aan bod.
10.10u - 10.30u Korte pauze
10.35u - 11.45u Begeleid bezoek aan de oude Leiemeander van Sint-Baafs-Vijve.
11.45u - 12.15u Begeleide boottocht op de Leie van Sint-Baafs-Vijve tot Harelbeke met toelichting over o.a. de waterkwaliteit, het Kanaal Roeselare Leie, infrastructuurwerken en het grijswatercircuit als alternatief voor oppompen van sokkelwater door industrie.
12.15u - 13.00u Broodjeslunch aan boord van het schip en versassing in de sluis van Harelbeke.
13.00u - 16.00u Begeleide boottocht op de Leie van Harelbeke naar Wervik met toelichting over het rivier- en oeverherstel Leie, doortocht Kortrijk en Wervik, zachte recreatie,…
16.00u - 16.30u Einde van de tocht in Wervik en afsluiting van de dag.
16.35u - 17.30u Busrit van Wervik naar Deinze.

Gastheer: ir. Willem Van Crombrugge, Waterwegen en Zeekanaal NV -
afdeling Bovenschelde, projectleider Seine-Schelde
Moderator: Jean Vrijsen, communicatieconsultant Waterwegen en Zeekanaal NV


Deze activiteit is een organisatie van Grenzeloze Schelde in opdracht van W&Z afdeling Bovenschelde,
i.s.m. De Milieuboot en andere,
met steun van de Vlaamse overheid.