PROGRAMMA

De 'Seine-Scheldeverbinding' op Vlaams grondgebied
vandaag en in de toekomst

- vak Gent-Deinze -

Verkenning en ontmoeting op en langs de Ringvaart om Gent, het Kanaal Gent-Brugge-Oostende,
het Afleidingskanaal van de Leie en de Leie op
woensdag 2 september 2009


07.45u - 08.00u

Onthaal en inschrijving van de deelnemers in Deinze (bedrijf Dossche,
Vaart Linkeroever).
Voor het situeringsplan, klik hier. Er is voldoende parkeergelegenheid.
08.00u - 08.50u Busrit van Deinze naar Evergem sluis.
08.45u - 09.00u Onthaal en inschrijving van de deelnemers aan boord van het schip, dat aangemeerd ligt aan het sluizencomplex Evergem.
Voor het situeringsplan, klik hier. Opgelet, parkeergelegenheid is hier beperkt!
Bij voorkeur wordt om 7.45u afgesproken in Deinze (met busvervoer).
's Avonds is er geen bus voorzien van Deinze naar Evergem!
09.00u - 09.15u Verwelkoming en inleiding door de organisatoren.
09.15u - 09.55u Begeleid bezoek in 2 groepen met doorschuifsysteem:
- sluizencomplex Evergem: grootste binnenvaartsluis van België en belangrijke mijlpaal in het Seine-Scheldeproject;
- River Information Services (RIS): ondersteunende instrumenten voor de planning en het beheer van het verkeer en het vervoer op de binnenwateren.
10.05u - 12.25u Begeleide boottocht van Evergem tot Schipdonk: op het Noordervak van de Ringvaart, via een deel van het Kanaal Gent-Terneuzen, en het Kanaal Gent-Brugge-Oostende.
Ruime aandacht voor het binnenvaartluik van het project ‘Seine-Scheldeverbinding’. Daarnaast komen ook gerelateerde thema’s zoals de ontwikkelingen van de Haven van Gent en het visbestand en -beheer aan bod.
12.25u - 13.10u Broodjeslunch aan boord van het schip.
13.15u - 14.45u Begeleide boottocht op het Afleidingskanaal van de Leie van Schipdonk naar Deinze met toelichting over het binnenvaartluik, de drinkwaterwinning Kluizen, de visstand en het visbeheer, de slib- en overstromingsproblematiek.
14.45u - 15.45u Begeleide boottocht op de Toeristische Leie tot sluis Astene en terug met toelichting over o.a. het toerisme en de zachte recreatie in kader van het projectluik Rivierherstel Leie.
15.45u - 16.00u Einde van de tocht in Deinze en afsluiting van de dag.

Gastheer: ir. Willem Van Crombrugge, Waterwegen en Zeekanaal NV -
afdeling Bovenschelde, projectleider Seine-Schelde
Moderator: Jean Vrijsen, communicatieconsultant Waterwegen en Zeekanaal NV


Deze activiteit is een organisatie van Grenzeloze Schelde in opdracht van W&Z afdeling Bovenschelde,
i.s.m. De Milieuboot en andere,
met steun van de Vlaamse overheid.