GS-ESF


INSCHRIJVINGSFORMULIER

De 'Seine-Scheldeverbinding' op Vlaams grondgebied
vandaag en in de toekomst

- vak Deinze-Wervik -


Gelieve 1 formulier per persoon te gebruiken!

Uiterlijk op vrijdagochtend 28 augustus terug te sturen naar het secretariaat
van Grenzeloze Schelde – Escaut sans Frontières
Tel.: +32 2 201 08 08 - Fax: +32 2 203 07 09

Naam en voornaam:
Organisatie / dienst:
Functie:
Adres:
Tel: Fax: E-mail:

Ik neem deel op donderdag 3 september 2009 en betaal vooraf 10 euro op het rekeningnummer 001-2195556-37 van Grenzeloze Schelde*
Ik maak ’s morgens graag gebruik van het busvervoer Wervik-Deinze.
Ik maak ’s avonds graag gebruik van het busvervoer Wervik-Deinze.
Ik kan slechts aan een deel van de dag deelnemen** en neem contact met u op om de mogelijke aansluitingsplaatsen te overlopen.
Ik ben vegetariër.

Ik ga niet mee, maar
ik bestel de infomap t.w.v. € 10 (incl. verzendingskosten).
ik wens op de hoogte gehouden te worden van de andere activiteiten van de vereniging.

Ik stel voor ook volgende personen / organisaties uit te nodigen:

Naam en voornaam:
Organisatie / dienst:
E-mail
Naam en voornaam:
Organisatie / dienst
E-mail
Opmerkingen:
Datum:
* de deelnameprijs dient vooraf te worden betaald door overschrijving op het rekeningnummer 001-2195556-37 van Grenzeloze Schelde, met als mededeling: ‘Seine-Schelde 03/09/09’

** Er wordt voorrang gegeven aan de mensen die de ganse dag deelnemen.