Is deze mail onleesbaar, klik dan hier.


UITNODIGING

De 'Seine-Scheldeverbinding' op Vlaams grondgebied
vandaag en in de toekomst

- vak Deinze-Wervik -Geachte mevrouw, mijnheer,

De afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en Grenzeloze Schelde vzw nodigen u van harte uit op een studiedag over het Europese project ‘Seine-Scheldeverbinding’ op donderdag 3 september 2009.
Een dag van verkenning en ontmoeting op en langs de Leie tussen Deinze en Wervik.

Op deze studiedag staat het thema ‘Rivierherstel Leie binnen de Seine-Scheldeverbinding’ centraal. Deze binnenvaartverbinding vraagt een heleboel aanpassingen van de waterwegen en hun infrastructuur. Een ideaal moment om met alle betrokkenen ook eens na te denken over de toekomst van de Leie en haar vallei. Want hoe kunnen thema’s als ecologie, landschap en recreatie een plaats krijgen binnen dit Europees project?

Deskundige sprekers lichten tijdens het varen verschillende aspecten van het luik Rivierherstel Leie en de Seine-Scheldeverbinding toe. Op het einde van de dag wordt de balans opgemaakt.
Voor de toelichtingen kunnen wij rekenen op de medewerking van volgende instanties: W&Z, bekkenwerking, ANB, Toerisme Leiestreek, VMM, INBO, provincie West-Vlaanderen, …

Voor het volledige programma, klik hier.

Het doelpubliek bestaat uit de beleidsverantwoordelijken en betrokken ambtenaren van de Leiegemeenten,
van de provincies Oost- en West-Vlaanderen, van de Vlaamse overheid en de milieu- en natuurverenigingen.

Deelnemen kost € 10 per persoon. In die prijs zitten de boottocht, de busrit, een infomap en de lunch vervat.
U kan zich inschrijven tot woensdag 26 augustus via dit inschrijvingsformulier.
Wees er snel bij, het aantal deelnemers is beperkt tot 60!

Enkele dagen vóór de activiteit (en na ontvangst betaling) ontvangt u een bevestiging van inschrijving en de laatste praktische informatie.

Zin in een dag vol kennisverwerving, verkenning en ontmoeting en niet allerminst een intense ‘Leiebeleving’
vanaf het water? Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen!

Namens de organisatoren,

Mieke De Leeuw en Dolores Baita
Grenzeloze Schelde
Akenkaai 2bis - 1000 Brussel
TEL 02 201 08 08 - E-mail
www.grenzelozeschelde.org
Claudia Van Vooren
Waterwegen en Zeekanaal, afdeling Bovenschelde
Nederkouter 28 - 9000 Gent
TEL 09 268 02 24-
www.wenz.be


Deze studiedag wordt voorafgegaan door een gelijkaardige activiteit op woensdag 2 september
met als hoofdthema het binnenvaartluik van de Seine-Scheldeverbinding. Voor meer info, klik hier.Deze activiteit is een organisatie van Grenzeloze Schelde in opdracht van W&Z afdeling Bovenschelde,
i.s.m. De Milieuboot en andere,
met steun van de Vlaamse overheid.

GS-ESF / WenZ / Vlaamse overheid / EuropaIndien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik .


CBH-site BBW-site KTB-site