Is deze mail onleesbaar, klik dan hier.


Uitnodiging

Info- en debatavond in Geraardsbergen
dinsdag 20 november 2007


'Langetermijnvisie voor de Dender'


Wil u te weten komen wat er de komende jaren allemaal met de Dender gebeuren zal? Kom dan naar de info- en debatavond met als thema 'Langetermijnvisie voor de Dender' op dinsdag 20 november. Dit 'Denderend debat', een organisatie van de werkgroep 'Dender' van Grenzeloze Schelde in samenwerking met Natuurpunt en Centrum De Waterkant, zal plaatsgrijpen in jeugdhuis De Spiraal in Geraardsbergen van 19u tot 22u.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 18u-19u: mogelijkheid tot broodjeslunch
 • 19u: verwelkoming
 • 19.15u tot 21u: infogedeelte met volgende gastsprekers:
  • Mevrouw Annelies Sevenant, bekkencoördinator Denderbekken (VMM)
  • De heren Marc Hospied en Paul Dewil, resp. Directeur de la Direction des Voies hydrauliques de Tournai, gestionnaire de la Dendre en Premier ingénieur au Service des Etudes hydrologiques (MET)
  • Mevrouw Sara De Troeyer, projectingenieur (WenZ, afdeling Bovenschelde)
  • Mevrouw Ann De Rycke, coördinator Natuurrichtplan Dender (ANB)

  Wat staat op de agenda?
  Het secretariaat van het Denderbekken bespreekt de resultaten van de voorbije publieksconsultatie over het bekkenbeheerplan. U komt te weten welk nieuw beleid er voor de Dender op komst is. De waterwegbeheerders uit Vlaanderen en Wallonië en de natuurbeheerders zullen ingaan op hun vooruitzichten inzake bevaarbaarheid, waterafvoer, uitbouw pleziervaart, natuurontwikkeling langs de Denderoevers, …

 • 21u - 22u: vragen, discussie en debat, geleid door moderator Walter Roggeman, voorzitter Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud.
De organisatoren willen de betrokkenen langs beide zijden van de taalgrens samenbrengen om antwoorden te zoeken op de vele vragen, die ook ter sprake kwamen tijdens de fiets- en vaartweedaagse op 20 en 21 augustus 2007 (zie verslag).

Informatie/Deelname:
 • Plaats: jeugdhuis De Spiraal te Geraardsbergen
  (Zakkaai 29 - voor het situeringsplan, klik hier)
 • Deelnameprijs: € 5 (infomap en drankje inbegrepen).
  Broodjeslunch (facultatief): € 5
Vooraf inschrijven is verplicht (voor het inschrijvingsformulier, klik hier).

De presentaties zullen in het Frans of het Nederlands gebracht worden, vertaling is voorzien! Enkele dagen voorafgaand aan de activiteit ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen!

Namens de organisatoren,Mieke De Leeuw, Rebekka Dossche en Dolores Baita

Akenkaai 2bis - 1000 Brussel - Tel. +32 2 201 08 08 - Fax +32 2 203 07 09
info@gs-esf.be - www.grenzelozeschelde.org


Deze info- en debatavond is een activiteit georganiseerd door Grenzeloze Schelde
en haar werkgroep Dender, in samenwerking met Centrum De Waterkant, Natuurpunt
en De Milieuboot, en met medewerking en/of steun van Stad Geraardsbergen,
de Vlaamse overheid en het Waalse Gewest.