Klik hier indien de mail niet goed wordt weergegeven. Pour la version FR, cliquez ici.


Overstromingsbeheer van de Dender
Stand van zaken in Wallonië en Vlaanderen en een blik naar de toekomst

met terreinbezoek aan
de vernieuwde stuwen en de projecten in uitvoering

donderdag 30 maart 2017 (11.45u - 17.00u)

UITNODIGING

De overstromingsproblematiek van de Dender is een oud zeer. Na de grote overstromingen van november 2010 trokken de Dendersteden aan de alarmbel en vroegen zij aan de gewestelijke overheden om dit belangrijke probleem ten gronde en versneld aan te pakken.

fotos

Het Denderbekken strekt zich uit over Wallonië en Vlaanderen en elk Gewest is verantwoordelijk voor het beheer van zijn deel van de rivier. Het intergewestelijk karakter van het Denderbekken vereist dat de regio’s hun aanpak van de overstromingsproblematiek onderling op elkaar afstemmen.

Om overstromingen en schade in de Dendersteden te voorkomen worden sinds november 2010 verhoogde inspanningen geleverd. Enerzijds moeten o.a. erosiebestrijding en nieuwe wachtbekkens er voor zorgen dat het regenwater meer in de grond kan dringen daar waar het valt en het afstromende water zoveel mogelijk vasthouden. Anderzijds zetten de waterwegbeheerders van de twee Gewesten vooral in op de vernieuwing van alle stuwen op de Dender als meest effectieve middel om Denderwater af te voeren en overstromingen te voorkomen.

De sluizen en stuwen op de Dender dateren van 1865 en de capaciteit van de waterafvoer werd in die 150 jaar maar in geringe mate aangepast. Van zodra alle te vernieuwen stuwen operationeel zullen zijn, zal de waterafvoercapaciteit bijna verdubbelen en zal door automatisering het debiet beter geregeld kunnen worden.

Desondanks neemt de bezorgdheid in de Dendersteden nog altijd toe. De verstedelijking gaat verder. De stuwen in het stroomopwaartse deel in Wallonië zullen in oktober 2017 allemaal vernieuwd en operationeel zijn, maar de stuwen in het stroomafwaartse deel in Vlaanderen worden niet even snel vernieuwd. Eind 2017 zal Wallonië bij overstromingsgevaar een groter volume water kunnen laten afvloeien richting Geraardsbergen, Ninove, Roosdaal, Liedekerke, Denderleeuw, Affligem, Aalst, Lebbeke en Dendermonde. De mensen zijn ongerust over hun veiligheid en stellen zich vragen.

fotos

Hoe ver staan de twee Gewesten met het vernieuwen van de stuwen?
Op welke termijn kan een daling van het overstromingsrisico verwacht worden?
Welke maatregelen kunnen in afwachting van de vernieuwing van alle stuwen in Vlaanderen op korte termijn genomen worden om eventueel extra afstromend water aan te kunnen?
Wat is het globaal streefbeeld van de bevoegde waterbeheerders voor de Dender en specifiek voor het meer overstromingsgevoelige Vlaamse deel van de Dender tussen Geraardsbergen en Aalst, waar al meer dan 30 jaar zo goed als geen goederenvervoer meer is?

De werkgroep Dender van Grenzeloze Schelde en De Waterkant nodigen u op donderdagnamiddag 30 maart 2017 uit om samen op het terrein op zoek te gaan naar de antwoorden op zulke vragen.
We bezoeken de stuwen die al vernieuwd zijn of die momenteel vernieuwd worden. Betrokken waterbeheerders en gemeenten geven uitleg op het terrein.

Die dag kunnen alle betrokkenen bij de overstromingsproblematiek in het Denderbekken elkaar over de gewestgrenzen heen ontmoeten, informatie uitwisselen, discussiëren en zowel formeel als informeel overleggen.

Klik hier voor het uitgebreide programma.

Deze activiteit richt zich voornamelijk naar gemeentelijke, provinciale en gewestelijke mandatarissen, administraties en technische diensten, (milieu)verenigingen, betrokken en geïnteresseerde burgers en media uit zowel Vlaanderen als Wallonië.

Deelnamegeld: € 25. Verminderd tarief € 15 voor particulieren en leden van (milieu- en natuur)verenigingen. Broodjeslunch, drank en bus zijn in de prijs inbegrepen.
U kan inschrijven tot maandag 27 maart 2017 via dit inschrijvingsformulier.
Schrijf snel in want het aantal deelnemers is beperkt.

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen!

Marcel Rijdams,

namens de organisatoren,

Grenzeloze Schelde
werkgroep Dender
TEL 02 206 12 09
E-mail
www.grenzelozeschelde.org
  De Waterkant

TEL: 053 72 94 21
E-mail
www.dewaterkant.org

Voor de verslagen van vorige studiedagen over de overstromingsproblematiek in de Dendervallei,
klik hier.
Deze activiteit is een organisatie van werkgroep Dender van Grenzeloze Schelde en De Waterkant
met de medewerking van Contrat de Rivière Dendre en diverse gemeenten in het stroomgebied van de Dender.
De werking van Grenzeloze Schelde wordt gesteund door de Vlaamse overheid.

logos GS-ESF De Waterkant

Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.