Is deze mail onleesbaar, klik dan hier. Pour la version FR, cliquez ici.

UITNODIGING

De Dender tussen Ath en Aalst: een interregionale as
voor natuurbeleving, zachte recreatie en toerisme?

Twee dagen van verkenning, studie, beleving en overleg
over de toekomst van de Dender

vrijdag 20 augustus 2010 met de fiets van Ath tot Geraardsbergen
maandag 30 augustus 2010 met de boot van Geraardsbergen tot Aalst


foto Dender 1
foto Dender 2
foto Dender 3
foto Dender 4
foto Dender 5
foto Dender 6
 


Aan de geďnteresseerde burgers en verenigingen,
de betrokken beleidsvoerders en administraties,
al wie zich verbonden voelt met de Dender


De Dender is een meanderende rivier die door unieke natuur- en stiltegebieden en dwars door stedelijke agglomeraties loopt. Tussen Aalst en Dendermonde heeft de Dender verschillende functies: waterbeheersing, goederenvervoer en ook zacht toerisme en recreatie. Hiervoor zijn belangrijke beslissingen genomen en investeringen vastgelegd.

Maar welke toekomst heeft de Dender stroomopwaarts Aalst?

Hier is het vrachtverkeer heel beperkt geworden en is de waterkwaliteit de laatste jaren fel verbeterd. Kan de Dender hier uitgebouwd worden tot een interregionale as voor natuurbeleving, zachte recreatie en toerisme? En hoe is het gesteld met de beveiliging tegen overstromingen?

Op vrijdag 20 augustus 2010, tijdens een fietstocht van Ath naar Geraardsbergen, en op maandag 30 augustus 2010, tijdens een boottocht van Geraardsbergen naar Aalst, ervaren en analyseren we samen de rivier en overleggen over haar toekomst.
Op vrijdag fietsen we langs de Dender en maken we kennis met een aantal plaatsen die vanuit natuur- of landschappelijk oogpunt of cultuur-historisch van belang zijn.
Tijdens de boottocht op maandag brengen deskundigen de huidige situatie van de Dender en haar vallei, mét troeven en knelpunten, in kaart. Die dag worden ook twee milieueducatiecentra bezocht: De Waterkant in Aalst en De Helix in Grimminge.

Belangrijke thema's zijn:

  • waterkwantiteit / beveiliging tegen overstromingen
  • waterkwaliteit
  • scheepvaart
  • natuur en landschapsontwikkeling
  • toerisme en recreatie
Waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal - afdeling Bovenschelde, en Service public de Wallonie - Voies Hydrauliques, de Dendersteden en
-gemeenten, de provincies, de Vlaamse overheid en het Waalse Gewest, verenigingen als Scaldisnet en Natuurpunt verlenen hun medewerking om tot een beter begrip van de situatie te komen.
Maatschappelijk overleg is daarbij uitermate belangrijk. U bent dus van harte welkom op de tweedaagse van de Dender, want uw mening kan wel degelijk een verschil maken!

De gedetailleerde dagprogramma's vindt u hier.

Deelnameprijzen:

- Vrijdag 20 augustus: € 20 (steunbijdrage: € 40)
(incl. bezoeken, broodjes en eventueel trein- en fietsvervoer Geraardsbergen - Ath).

- Maandag 30 augustus: € 30 (steunbijdrage: € 60)
(incl. boottocht, bus, bezoeken en broodjes).

Schrijf in met dit inschrijvingsformulier.
U bent niet verplicht aan beide activiteiten deel te nemen, maar bij plaatsgebrek zal wel voorrang worden gegeven aan wie inschrijft voor de twee dagen.
Ten laatste enkele dagen voorafgaand aan de activiteit (en na betaling) ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving en de nodige praktische afspraken.

Aarzel niet deze uitnodiging door te sturen naar vrienden, collega's en andere mogelijk geďnteresseerden!

Wij hopen van harte u te ontmoeten op 20 en/of 30 augustus!

Namens de organisatoren,Mieke De Leeuw Christine Braet

Meer info
: 02 201 08 08 - E-mail - www.grenzelozeschelde.orgEen organisatie van Grenzeloze Schelde i.s.m. De Waterkant, De Helix, De Milieuboot en Scaldisnet,
met de steun van de Vlaamse overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen en het Waals Gewest

logo GS-ESF link naar GS-ESF link naar lne link naar MB link naar Scaldisnet link naar de Waterkant
Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.