Is deze mail onleesbaar, klik dan hier.


 


De drie gewesten verenigd rond een gezonde Zenne

studiedag
donderdag 11 december 2008
van 13.30u tot 19u


Mevrouw, meneer,

Hoe is het gesteld met de Zenne? Wil je het antwoord kennen, kom dan op donderdag 11 december naar de studiedag over de waterkwaliteit van de Zenne en de waterlopen in het Zennebekken.

De afgelopen jaren werden zowel in Vlaanderen als in Wallonië en Brussel grote inspanningen geleverd om het afvalwater te zuiveren.
Om een zicht te krijgen wat dat betekent voor de 'schoonheid' van de Zenne, het kanaal en de andere waterlopen in het Zennebekken - gewestgrensoverschrijdend, biedt Coördinatie Zenne in samenwerking met Grenzeloze Schelde u volgend gevarieerd programma aan:

In de namiddag brengt u een begeleid bezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Brussel-Noord. Met een zuiveringscapaciteit van 1,1 miljoen inwoner-equivalenten levert zij reeds gedurende een tweetal jaar een spectaculaire bijdrage aan de zuivering van de Zenne. Dit positief nieuws vernam u allicht meerdere malen via de pers!
Na het bezoek brengen afgevaardigden uit elk van de 3 gewesten een actuele stand van zaken betreffende de waterkwaliteit in het Zennebekken, gelinkt aan de zuiveringsinfrastructuur, …
De toelichtingen grijpen plaats aan boord van het schip Vivaldi, aangemeerd ter hoogte van de RWZI, aan de Budabrug (Brussel).

Klik hier voor het volledige programma. Deelnamegeld: € 2
Schrijf u snel in (uiterlijk donderdag 4/12)
m.b.v. het inschrijvingsformulier.
Het aantal deelnemers is beperkt!
Ten laatste enkele dagen voorafgaand aan de activiteit (en na ontvangst betaling) ontvangt u
een bevestiging van uw inschrijving en de laatste praktische informatie.Tot binnenkort,

 
 


Karin Huffer
Mieke De Leeuw

 
 

Deze studiedag kadert in de reeks 'Water in de Stad'.

 

Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan .