header-left  
header-right facebook
  Nieuws nr. 78 - juni 2018  
 

Terugblik op de Brusselse Waterdagen
editie 2018

Van maandag 17 tot zondag 25 maart 2018 waren het de Brusselse Waterdagen: een initiatief van Leefmilieu Brussel, gecoördineerd door Coördinatie Zenne en georganiseerd met de hulp van een 50-tal partners actief rond het thema water in Brussel. Talrijke activiteiten hebben het blauwe patrimonium van de hoofdstad een week en twee weekends lang in de bloemetjes gezet.

Ter opening en afsluiting van de Brusselse Waterdagen waren 6 'Waterdorpen' verspreid over het hele Brussels Gewest. Talrijke activiteiten werden er aangeboden voor het hele gezin op plaatsen die nauw met het water verbonden zijn. Deze waterdorpen vormden een unieke gelegenheid om de wateroperatoren, de verenigingen actief rond dit thema en de verkozenen die voor deze materie bevoegd zijn rond een ontbijt of een gezellig aperitief te ontmoeten terwijl de kleinsten aan ludieke animaties deelnamen.

Tijdens de week en gedurende de twee weekends werden 33 activiteiten georganiseerd dankzij de medewerking van de Brusselse wateroperatoren en van de milieuorganisaties actief rond het thema water.

De scholen genoten van een speciaal programma en konden uit meer dan 20 activiteiten kiezen over het thema water met als bedoeling de jongeren - de beslissers van morgen - te sensibiliseren.

Ter gelegenheid van de Brusselse waterdagen, werd de gids ‘Water in Brussel’ opnieuw afgedrukt. Daarin vindt u niet alleen een schat aan informatie over het water en de geschiedenis van het water in Brussel, maar ook een overzicht van de vele organisaties die educatieve activiteiten aanbieden over de thema’s water, waterlopen en natte natuur. Ondanks de extreme koude tijdens het eerste weekend hebben 4200 bezoekers deelgenomen aan één van de 6 ‘waterdorpen’ of aan één van de talrijke gratis activiteiten georganiseerd tijdens die periode. Het programma voor de scholen heeft 76 klassen kunnen sensibiliseren, dus ongeveer 1750 leerlingen.

Besluit van de editie 2018: dankzij een groot succes werd al aangekondigd dat een nieuwe editie in 2019 zal plaatsvinden van 16 tot 24 maart, dus opnieuw verspreid over twee weekends.


Meer info, programma, foto's enz.: www.coordinatiezenne.be


 
Terug naar de inhoudsopgave >