header-left  
header-right facebook
  Nieuws nr. 78 - juni 2018  
 

Internationaal decennium voor actie
'Water en duurzame ontwikkeling' (2018-2028)

Geen leven zonder water

Toegang tot water en tot waterzuivering is een absolute noodzaak om te kunnen leven en het is een officieel mensenrecht. Water is essentieel voor duurzame ontwikkeling en heeft een enorme impact op gezondheid, voeding, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de economie.

In de loop van de komende jaren zullen de uitdagingen rond water steeds hoogdringender worden. De groeiende bevolkingsdruk en de snelle ontwikkeling van de wereldeconomie, in combinatie met de gevolgen van de klimaatverandering, zullen de gebrekkige toegang tot water en tot waterzuivering voor huishoudelijk gebruik nog meer op scherp stellen. Heel wat experts zijn het erover eens dat schommelingen van de beschikbare waterreserves een rem kunnen zetten op de socio-economische vooruitgang in de toekomst.

De algemene vergadering van de Verenigde Naties is vastberaden om haar doelstelling te behalen om iedereen op een duurzame manier toegang te geven tot voldoende zuiver water. Daarom heeft ze de periode van 2018 tot 2028 uitgeroepen tot Internationaal Decennium voor Actie rond het thema 'Water voor duurzame ontwikkeling'. Het decennium voor actie is begonnen op 22 maart 2018 en loopt af op 22 maart 2028, Wereldwaterdag.


#ElkeDruppel telt

Het Decennium van Actie voor Water zal vooral de nadruk leggen op duurzame ontwikkeling en een geïntegreerd beheer van de watervoorraden voor sociale, economische en milieudoeleinden, en er zullen ook tal van concrete programma’s en bijhorende projecten georganiseerd en gepromoot worden. Het decennium is verder ook bedoeld om samenwerking en partnerschappen op alle mogelijke niveaus te versterken zodat de internationaal vastgelegde doelstellingen rond water gehaald kunnen worden. Een aantal van die doelstellingen staan ook in het Programma voor duurzame ontwikkeling 2030.

Het zal er in de loop van het decennium voor water op aankomen om iedereen aan te sporen om op een rationele manier met water om te springen. Water speelt immers een cruciale rol voor onze voeding, energie en het milieu. Ook is het belangrijk dat alle betrokken partijen - in het bijzonder vrouwen, kinderen, jongeren, ouderen, mensen met een beperking, autochtone volkeren en lokale gemeenschappen - zich volledig mee achter het initiatief scharen.


Doe mee!

Ook u kan uw steentje bijdragen om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te behalen door samen met duizenden andere mensen aan te sluiten bij Wereldwaterdag (22 maart) en Wereld Toilet Dag (19 november). Door u te informeren over belangrijke vraagstukken en het nieuws te volgen over gebrek aan (zuiver) water kan u mee een verandering op gang brengen. Aarzel niet om verhalen, artikels en statistieken te delen op sociale media: door kennis en hard cijfermateriaal te verspreiden helpt u mee om het grote publiek te sensibiliseren over de geboekte vooruitgang en roept u mee de verkozen vertegenwoordigers ter verantwoording.


Feiten en cijfers

  • Ongeveer 2,1 miljard mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater. (WHO/UNICEF 2017)
  • Zo’n 4,5 miljard mensen hebben geen toegang tot veilige waterzuivering. (WHO/UNICEF 2017)
  • Vier op tien mensen hebben nu al te kampen met watertekort. (WHO)
  • Ongeveer 90% van alle natuurrampen hebben met water te maken. (UNISDR)
  • Meer dan 80% van het afvalwater komt in het milieu terecht zonder dat het eerst is gezuiverd of hergebruikt. (UNESCO, 2017)

Bron (FR): http://www.un.org/fr/events/waterdecade/index.shtml


 
Terug naar de inhoudsopgave >