header-left
header-right facebook
  Nieuws nr. 77 - december 2017 SPECIAL KLIMAATADAPTATIE  
  Speciale editie - Klimaatadaptatie

Het valt niet meer te ontkennen: ons klimaat is aan het veranderen. Hittegolven komen alsmaar meer voor en hebben een negatief effect op onze gezondheid, doen onze landbouwgewassen verdrogen en veroorzaken watertekorten. Verder worden er (mettertijd) heftigere vloedstromen verwacht, met een hoger overstromingsrisico tot gevolg.

Het is dus absoluut noodzakelijk om maatregelen te treffen. Enerzijds moeten we de effecten van de klimaatverandering afzwakken door de uitstoot van broeikasgassen te verlagen, anderzijds moeten we ons aanpassen aan de (verwachte) gevolgen van de klimaatverandering.
 
Natuur is de oplossing bij hittegolven en droogte,
niet het probleem
Dit artikel (23/06/2017) illustreert het belang van de natuur in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Het is inderdaad al aangetoond dat dichtbebouwde stedelijke zones meer warmte vasthouden dan landelijke gebieden. Dat wordt verklaard door het feit dat beton en smalle asfaltstraten warmte opnemen, terwijl groene en blauwe zones de warmte terug afgeven via verdamping en voor schaduw zorgen.
Lees meer >
 
Adaptatiestrategie
In België is de 'adaptatiestrategie' in het kader van de klimaatveranderingen voor het eerst ter sprake gekomen in het Nationaal Klimaatplan van België 2009-2012. Een Nationaal Adaptatieplan is uiteindelijk door de Nationale Klimaatcommissie opgesteld en goedgekeurd in april 2017. Naast de betere communicatie en de samenwerking tussen de verschillende niveaus (regionaal, nationaal, Europees en internationaal), streeft dit plan er ook naar om een Nationaal Actieplan in het leven te roepen. Er werden door de 3 gewesten al actieplannen voorgesteld:
- Vlaams Gewest: Vlaams Adaptatieplan >>
- Waals Gewest: Le plan Air Climat Energie (PACE) >>
- Brussels Gewest: Le Plan Régional air-climat-énergie >>
 
In de Schelderegio hebben zowel de overheden als verenigingen initiatieven genomen om
de steden beter bestand te maken tegen de klimaatverandering:
 
Hemelwaterplannen geven ruimte aan water
In Vlaanderen werkt Aquafin een ‘regenplan’ uit in de strijd tegen een van de gevolgen van de klimaatverandering: de hevige regenval. Ze baseren zich op het principe dat water best infiltreert, eventueel gebufferd wordt en pas als laatste mogelijkheid afgevoerd wordt. In samenwerking met de gemeenten en de betrokkenen op het terrein worden maatregelen genomen zodat onze steden op termijn bestand zijn tegen extreme regenval.
Lees meer >
 
Beïnvloedt de opwarming van de aarde Gent?
De stad Gent, die is aangesloten bij het Europese Burgemeesters-convenant, is de eerste Vlaamse stad geweest die het ‘hitte-eilandeffect’ heeft aangetoond. Gent engageert zich om haar stad aan te passen aan de gevolgen van de klimaatveranderingen door verharde ondergronden te beperken, meer groen aan te leggen en het water beter vast te houden in plaats van af te voeren via de riolen.
Lees meer >
 
Lancering van het project ‘Het kanaal,
een ecologische corridor in het hart van Brussel’
In Brussel wil de werkgroep 'Water in de Stad' van Grenzeloze Schelde bedrijven, inwoners, verenigingen en de overheid samenbrengen om de rol van het kanaal als ecologische corridor in het hart van de stad te versterken. Er is een dubbele doelstelling: dat het kanaal (en de Zenne op de plaatsen waar ze niet overdekt is) volop haar rol van ecologische corridor kan vervullen en dat tegelijk de leefomgeving voor de inwoners verbetert. Het voordeel is dat er ook wordt bijgedragen aan het beheer van het regenwater en de strijd tegen het hitte-eilandeffect.
Lees meer >
 
Brussel, gevoelig voor Water- BrusSeau
In Brussel hebben verschillende universitaire onderzoekscentra (VUB, ULB, La Cambre-ULB) in samenwerking met de Staten Generaal van het Water in Brussel een project op poten gezet om het grondgebied van de Brusselse regio beter bestand te maken tegen water: BrusSEau (Bruxelles Sensible à l’Eau - Brussel, gevoelig voor water).
Lees meer >
 
Vijver van Latour: overstromingsbekken
én biologisch een uiterst waardevol gebied
In Wallonië wil de AWAC (Agence Wallonne de l’air et du climat) de gemeenten aanmoedigen om zich aan te passen aan de klimaatveranderingen via het platform ‘Adapte ta commune’. Één van hun successen is de vijver van Latour: een overstromingsbekken en een gebied met grote biologische waarde.
Lees meer >
 
Groene daken voor meer leefbare steden
In Nederland brengt de Wageningen Environmental Research de 'groene daken' naar voor als aanpassing aan de klimaatverandering. Bovenop de isolerende werking voor de huizen, zorgen groene daken ervoor dat de planten het regenwater opnemen en dat het niet of minder afgevoerd wordt naar de riolen.
Lees meer >
 
Herstel deltanatuur helpt Nederland beschermen
tegen zeespiegelstijging
In Zeeland zijn de aanpassingen in het kader van het Deltaplan erin geslaagd om bescherming tegen de hoge stand van het zeewater te combineren met de opwaardering van de natuur in de Delta door een groene kustbescherming aan te leggen in plaats van hoge betonnen dijken.
Lees meer >
 
De Durmevallei springlevend ...
De Durmevallei, die zich uitstrekt van Hamme tot Lokeren, is het decor van belangrijke werkzaamheden. Het zijn ingrepen tegen wateroverlast en voor de ontwikkeling van riviernatuur. Tegelijk proberen we het wandelaars en fietsers naar hun zin te maken. Wat realiseerden we het voorbije jaar? En waar zijn we momenteel aan de slag?
Lees meer >
 
Alvast onze beste wensen voor 2018!
  Activiteiten van en met Grenzeloze Schelde
  • Van zondag 18 tot zondag 25 maart 2018 zijn het Brusselse Waterdagen: een mooie gelegenheid om het blauwe patrimonium van de hoofdstad een week lang in de bloemetjes te zetten en de Brusselaars uit te nodigen om Brussel langs het water te ontdekken! Programma binnenkort online. SAVE THE DATE! >>
  • Van maandag 19 tot vrijdag 23 maart 2018 staan de Brusselse Waterdagen helemaal in het teken van de scholen: een mooie gelegenheid om het blauwe patrimonium van de hoofdstad een week lang in de bloemetjes te zetten en de jongeren - de beslissers van morgen - te sensibiliseren. >>
  • Ontdek de Durmevallei tijdens een bezoek aan het Infopunt Sigmaplan Durmevallei te voet, per fiets of met de boot! Groepen kunnen gans het jaar door een wandeling, fietstocht of boottocht aanvragen met een bezoek aan de tentoonstelling over de Durmevallei en het Sigmaplan in het Infopunt Durmevallei aan Hamme-Driegoten. Voor individuele deelnemers voorzien we op geregelde tijdstippen een open activiteit. Deze activiteiten worden telkens gecombineerd met een geleid bezoek aan het Infopunt Sigmaplan Durmevallei.
    Nieuwe data 2018
    hier beschikbaar. Inschrijven kan via de website >>
  • Dinsdag 3 april 2018: opvolgingstocht van de Sigmawerken met boot en fiets op en langs de Zeeschelde tussen Schellebelle en Temse. De nieuwe overstromings- en natuurgebieden worden bezocht en de werking van de sigmagebieden worden uitgelegd door een terreinbezoek aan de projecten Vlassenbroek (Dendermonde) en de Bunt (Hamme). Praktische info binnenkort op de website! >>

 

vzw Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières asbl
Secretariaat: Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel - e-mail - www.grenzelozeschelde.org

Met de steun van de Vlaamse overheid en het Brussels Gewest.

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>