header-left  
header-right facebook
  Nieuws nr. 77 - december 2017    
 

De Durmevallei is springlevend

De Durmevallei, die zich uitstrekt van Hamme tot Lokeren, is het decor van belangrijke werkzaamheden. Het zijn ingrepen tegen wateroverlast en voor de ontwikkeling van riviernatuur. Tegelijk proberen we het wandelaars en fietsers naar hun zin te maken. Wat realiseerden we het voorbije jaar? En waar zijn we momenteel aan de slag?

Nieuw pompgemaal in Lokeren

 
 
Een nieuw pompgemaal op de dam in Lokeren beschermt de stad en haar omgeving sinds januari 2016 tegen overstromingen. Bij hevige regen pompt het overtollig water van de Moervaart naar de Durme. Zo stijgt het waterpeil in de Moervaart trager en is er minder kans op wateroverlast.

Beerkaaihuisje in Groot Broek

Aan de rand van het natuurgebied Groot Broek ligt het historische Beerkaaihuisje. Het deed vroeger dienst als pachterswoning en stond al een tijdlang leeg. Binnenkort zullen er kwetsbare jongeren worden opgevangen. De Vlaamse Waterweg nv, LIA vzw en natuurvereniging vzw Durme sloegen daarvoor de handen in elkaar. Enkele jongeren van het jeugdzorgcentrum van LIA vzw gaven het huisje het voorbije jaar al een opknapbeurt. De volledige renovatie zal naar schatting tegen 2019 afgerond zijn. Later zullen de jongeren ook instaan voor het onderhoud van het huisje, en zullen ze natuurliefhebbers ontvangen en helpen bij het natuurbeheer in de omgeving.

Pijpleiding in De Bunt

Van maart tot september 2017 verplaatste de Franse gasproducent Air Liquide een zuurstofleiding in De Bunt. Om veiligheids-redenen loopt de leiding niet langer in maar rond het toekomstige overstromingsgebied in Hamme. Bovendien loopt ze onder de Durme. Ondertussen wordt er ook hard doorgewerkt aan de nieuwe ringdijk van De Bunt. Daarna bouwen we twee in- en uitwateringssluizen, aan de Schelde en de Durme. De sluizen zullen twee keer per dag een beperkte hoeveelheid rivierwater in en uit het gebied laten stromen.
Zo wordt De Bunt een slikken- en schorrengebied
van ruim 85 hectare, dat Hamme beschermt tegen overstromingen.

Europa erkent belant Sigmagebieden als klimaatbuffer

Onlangs keurde Europa een subsidieaanvraag goed voor het LIFEproject SPARC (Space for Adapting the River Scheldt to Climate Change). SPARC situeert zich op het grondgebied van Dendermonde, Bornem, Hamme, Waasmunster en Temse. Trekker van het project is het Agentschap voor Natuur en Bos, dat samenwerkt met de Vlaamse Waterweg nv, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en E.V. Flanders Hydraulics. Met de subsidietoekenning onderstreept Europa het belang van het Sigmaplan om de veerkracht van de natuur tegen de klimaatverandering te verhogen. Binnen SPARC gaat ook heel wat aandacht naar het belevingsaspect. Bewoners en bezoekers moeten volop kunnen genieten van de Schelde en de Sigmagebieden langs haar oevers.

 
 
 
 
Werken aan de ringdijk in Klein Broek

In februari 2017 gingen de dijkwerken in Klein Broek van start. Dit gebied geven we terug aan de rivier, zodat ze meer speling krijgt om te stromen. Ecologisch voordeel: de vorming van prachtige slikken en schorren. De werken houden onder andere de bouw van een ringdijk in, die het achterland beschermt tegen het binnenstromende water. Aan de kant van het dorp leggen we een ringgracht en een bufferbekken aan. Daarna slaan we bressen in de oude Durmedijk, waardoor eb en vloed het gebied weer kunnen boetseren.

Koolputtensite weer open

Sinds het najaar van 2017 is de oude Koolputtensite nabij het Sigmagebied Groot Broek opnieuw toegankelijk voor het publiek. Een private partner renoveerde het industriƫle erfgoed met respect voor het authentieke uitzicht van de gebouwen. Een tentoonstellingsruimte, een bed and breakfast en horecagelegenheid rollen de rode loper uit voor al wie de Durmevallei wil komen verkennen.

Waterpoel in Hagemeersen

In Hagemeersen vind je al langer vochtige en bloemrijke graslanden, maar de authentieke natte natuur kreeg er onlangs nog een extra duwtje in de rug. Sinds eind september maken we van een bufferbekken aan de plaatselijke Ledebeek een natuurlijke waterpoel met moerasplanten, als trekpleister voor fauna en flora. Zo willen we het porseleinhoen aantrekken, een moerasvogel die al eerder in de omgeving op verkenning kwam.

Welkom in ons infopunt!

Benieuwd naar de Durmevallei en de werken die er aan de gang zijn? Sinds het voorjaar van 2017 kun je terecht in het infopunt aan de Scheldedijk, vlak bij De Bunt in Driegoten (Hamme). In de interactieve tentoonstellingsruimte maak je uitgebreid kennis met dit Sigmagebied. Je krijgt er ook informatie over het Sigmaplan en de inrichtingswerken. Wil je daarna de vallei te voet, met de fiets of per boot verkennen? Laat je dan op sleeptouw nemen door een van de veertig Durmegidsen.
Het infopunt is te bezoeken na afspraak.
Neem contact op met Grenzeloze Schelde vzw via 052 34 25 40 of via mail.

Bron: Jaarlijks Sigmagazine - Editie 2017



 
Terug naar de inhoudsopgave >