header-left  
header-right facebook
  Nieuws nr. 76 - maart 2017    
 

Wereldwaterdag

In 1992 is 22 maart door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationale Wereldwaterdag en elk jaar wordt een specifiek waterthema in de kijker gezet. De resolutie nodigt de VN-lidstaten uit om dit thema telkens volgens de eigen nationale context in te vullen en uit te werken. Sinds 2003 kiest het programma VN-Water het thema van Wereldwaterdag. In 2017 is dat ‘afvalwater’.

Waarom afvalwater? Wereldwijd wordt vandaag het meeste afvalwater van huizen, steden, bedrijven en landbouw nog altijd ongezuiverd en onbehandeld in de natuur geloosd. Dit heeft uiteraard een enorme impact op het milieu.
Om het milieu te beschermen tegen lozingen van afvalwater tekende Europa in 1991 een richtlijn voor stedelijk afvalwater. Ze legt maatregelen vast in verband met rioleringen, collectoren en de zuivering van afvalwater.
Bovendien moeten we, in de plaats van water te verspillen, minder water gebruiken en meer water hergebruiken. Afvalwater moeten we gaan beschouwen als een waardevolle grondstof.
Meer info over dit onderwerp vind je bij Grenzeloze Schelde: de circulaire economie van water.


Welke acties in België?

In Brussel

Van maandag 20 tot zondag 26 maart zijn het de Brusselse Waterdagen. Brussel Leefmilieu wil het blauwe patrimonium van de hoofdstad een week lang in de bloemetjes zetten en de Waterdagen afsluiten met een feestelijke zondag voor het grote publiek.

Van maandag 20 tot zaterdag 25 maart is er elke avond en ook overdag een gevarieerd programma voor het grote publiek: films, conferenties, boottocht,… Om de jongeren te sensibiliseren - de beslissers van morgen - is er een speciaal programma voor scholen.

Op zondag 26 maart zullen de Brusselse Waterdagen feestelijk worden afgesloten met tal van gratis activiteiten voor het grote publiek, verspreid over het hele Brussels Gewest: geleide wandelingen langs de Brusselse waterlopen, natuur- en opruimwandelingen, bezoek aan een bufferbekken, waterwinning, waterzuiveringsinstallatie of sluis, terreinonderzoek, tentoonstelling over de biodiversiteit, ... Bovendien kan je op zondagmorgen op vier plaatsen aanschuiven voor een gezellig en familiaal ontbijt aan het water. Op het menu: lekker eten, activiteiten, animatie voor heel de familie, uitwisselen van informatie en gedachten over water,...

Een folder met alle activiteiten wordt wijd verspreid en verkrijgbaar bij alle deelnemende organisatie en bij Leefmilieu Brussel.

In de gids Water in Brussel vind je niet alleen een schat aan informatie over het water en de geschiedenis van het water in Brussel, maar ook een overzicht van de vele organisaties die educatieve activiteiten aanbieden rond de thema’s water, waterlopen en natte natuur. De gids is op vraag verkrijgbaar bij Leefmilieu Brussel.


In Wallonië

Omdat we meer respect hebben en dus meer zorg dragen voor wat we kennen, worden tijdens de ‘Journées Wallonnes’ overal in Wallonië wateractiviteiten georganiseerd.

Van 18 maart tot 2 april kan je samen met de Waalse Riviercontracten en hun partners de vele aspecten van het Waalse waterpatrimoium leren kennen tijdens wandelingen, conferenties, educatieve activiteiten voor scholen, een bezoek aan bv. een waterzuiveringsinstallatie, een sluis, een pompgebouw, een distributiecentrum, een molen of een waterkasteel. Overal in Wallonië zijn er bij de 400 gratis activiteiten voor alle leeftijden en voor elke geïnteresseerde!


In Vlaanderen

Op woensdag 22 maart vragen leerlingen en leerkrachten tijdens hun Walk for Water opnieuw aandacht voor proper drinkwater voor altijd en voor iedereen. Tijdens de Wereldwaterdag@school stappen kinderen en jongeren uit basis- en secundaire scholen solidair met waterdragers in het Zuiden. Een initiatief van MOS, PROTOS, GoodPlanet, Solidagro en Djapo.
 
Terug naar de inhoudsopgave >