header-left  
header-right facebook
  Nieuws nr. 75 - december 2016  
 

De metamorfose van de Woluwevallei
in Vlaanderen

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werkt samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en vele andere partners aan een meer natuurlijke inrichting van de Woluwevallei. Het gaat om een cluster van projecten die op korte en iets langere termijn kunnen gerealiseerd worden. De Vlaamse Landmaatschappij geeft hier binnenkort al een startschot door de aanleg van een eerste stuk Woluwepad. De Vlaamse Milieumaatschappij bereidt dan weer allerlei concrete projecten voor om de Woluwe terug open te leggen en om waterberging in de vallei te koppelen aan groen en landschap.

De rode draad is het openmaken van de Woluwe gecombineerd met de aanleg van een wandelpad en tal van parken. Zo ontstaat er langsheen de Woluwevallei een groene, doorlopende verbinding tussen het Zoniënwoud en de Zenne in Vilvoorde. Het groene karakter dat de Woluwe op Brussels Gewest heeft, wordt op deze manier doorgetrokken doorheen het Vlaams gewest, wat de luchthavenzone meer leven kan inblazen.

In de huidige toestand is de Woluwe op Vlaams grondgebied op een aantal plaatsen ingebuisd. Op andere plaatsen loopt ze in open bedding maar is ze weggestopt en ontoegankelijk. Dit wekt soms zelfs de foutieve indruk dat de Woluwe bijna volledig is ingebuisd op Vlaams grondgebied. Dit gebrek aan zichtbaarheid komt de aandacht voor de Woluwe in allerlei projecten zeker niet ten goede. Vaak wordt deze waterloop gewoon over het hoofd gezien in ontwikkelingsprojecten, of als een van de vele nutsleidingen in de grond beschouwd.

Wandelen langs de Woluwe kan enkel in het Brussels gewest, het continue Woluwepad stopt op de gewestgrens met Vlaanderen. Zo een pad is essentieel om ook in Vlaanderen de Woluwe in de publieke ruimte te laten opnemen en op die manier het publieke draagvlak voor herstel te vergroten. De resterende groenzones rond de Woluwe in Vlaanderen zijn nu vaak minder toegankelijk en ook weinig of niet gekend.

Momenteel is het dus erg moeilijk voor vele partijen om de kansen voor de Woluwe in hun aparte projecten te kunnen zien en er iets mee aan te vangen. Maar het is juist in deze aparte projecten dat de kansen liggen om een groene Woluwe op groter niveau te creëren en: dit is haalbaar, zoals de kaart ook wil aantonen.


Deze kaart geeft een overzicht van de cluster van projecten rond de Woluwe in Vlaanderen.

Om deze cascade aan projecten goed in gang te zetten, start de VLM binnenkort al met het verdertrekken van het Woluwepad vanaf de grens met Brussel tot al een stuk in Zaventem. De werken zijn voorzien begin 2017. Via een groen traject kan je dus vanaf volgend jaar wandelen van de Brusselse parken langsheen de Woluwe tot in Zaventem en omgekeerd.

Dit strategische gelegen project aan de gewestgrens zal dan voor een domino van projecten zorgen: Kort hierna zal immers Zaventem via een parkinrichting dit pad nog een stuk verdertrekken op hun grondgebied. De VMM geeft op zijn beurt aan dit traject dan weer een vervolg via een geïntegreerde inrichting van een waterbuffer. Stroomafwaarts van dit VMM-project wordt vervolgens een nieuwe bedrijfszone aangelegd langs de Woluwe (Lozenberg 3): Hier zal de aanleg van een nieuwe stuk wandeling en buffergroen het Woluwepad tot in een bestaand park in Zaventem brengen dat vlakbij het centrum ligt.

Tegelijkertijd zullen er op grondgebied Diegem soortgelijke initiatieven genomen worden zoals een open Woluwe gekoppeld aan een nieuwe tramlijn. Maar ook werkt men erop iets kortere termijn aan een slinger van parken met nieuwe paden tot aan het viaduct van Vilvoorde. Dan zijn we dus al beland aan het viaduct van Vilvoorde! Hier kan de aanleg van een nieuwe bedrijvenzone een Woluwepad laten aansluiten op het Zennepad in de Watersite van Vilvoorde. En zo is de cirkel dan rond.

In het plan voor de watersite van Vilvoorde, opgemaakt door Xaveer de Geyter Architecten, was de Zenne als een continu element voorzien tussen verschillende kamers zoals je op onderstaand kaartje kan zien.

Nu wordt dit principe opgetild tot het niveau van heel de Woluwe met impact op de leefbaarheid van heel de luchthavenregio.


Conceptstudie Xaveer de Geyter voor Watersite Vilvoorde (2006)


Met dank aan Maarten Sper van de Vlaamse Landmaatschappij


 
Terug naar de inhoudsopgave >