header-left  
header-right facebook
  Nieuws nr. 75 - december 2016  
 

De herinrichting van de Woluwelaan in Brussel

De Woluwe ontspringt in het Zoniënwoud. Na een traject van 21 km, waarvan 10 km in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, mondt de rivier in Vilvoorde uit in de Zenne. Oude kaarten laten zien dat haar loop nu veel minder impact heeft op het landschap dan vroeger. Na de Tweede Wereldoorlog is men beginnen bouwen in de moerassige valleibodems. In de jaren ’50 werd de Woluwelaan, nu nog altijd een grote laan, voor een deel in de bedding van de rivier aangelegd. In de jaren ’90 werd het gewest in het leven geroepen en sindsdien is de Woluwe her en der opnieuw ingericht. Vandaag is het project voor de verlenging van tramlijn 94 een kans om de Woluwelaan opnieuw in te richten in functie van een grotere leefbaarheid.


Beschrijving van het project

Tramlijn 94

De verlenging van tramlijn 94 van de Tervurenlaan tot aan het metrostation Roodebeek is de ideale gelegenheid om de Woluwelaan beter in te richten: versmalling van de rijwegen, aanleg van de tramsporen in een graslint, beveiliging van de oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers.

De Woluwe

Woluwelaan - beeldontwerp
Momenteel bevindt de Woluwelaan zich op minder dan 6 meter van de Woluwe en is haar impact op het Natura 2000-gebied aanzienlijk. Het project voorziet een bufferzone van 4 à 6 meter tussen de rivier en de tram. Deze gemengde zone wordt afgeboord met bomen en zal ingericht worden voor fietsers en wandelaars.

Het wegverkeer

De laan blijft ingedeeld in 2 x 2 rijstroken, maar de breedte van de rijstroken wordt teruggebracht van 2 x 8 m naar 2 x 6 m, van elkaar gescheiden door een middenberm. Aan weerszijden van de rijstroken komt een groene strook voor eiken, elzen en essen en worden wadi’s aangelegd.

Stadse kant

Aan de kant van de gebouwen blijven de ventweg en de parkeerplaatsen behouden, maar minder breed. Langs de ventweg komt een dubbelrichtingsfietspad van 3 meter en blijft een voetpad van 2 à 4 meter breed.
Beheer van het afstromende water

Nu stroomt regenwater van de laan af naar de riolen en vandaar naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. In het project is een gescheiden stelsel voorzien. Het regenwater van de aansluitende wegen zal opgevangen worden in de wadi’s. Eigenlijk gaat het over een brede greppel waarop eiken, elzen en essen geplant worden en met op de bodem lagen geotextiel, grint, aarde en lavastenen die de koolwaterstof vasthouden. De wadi’s zullen er voor zorgen dat minder regenwater afgevoerd wordt naar de riolen en dat er meer water infiltreert naar de grondwaterlaag en uiteindelijk afvloeit naar de Woluwe. Als de wadi’s overstromen zal het water overstorten naar het nieuwe rioleringsnet onder de Woluwelaan dat uitsluitend bedoeld is voor regenwater. Het regenwater dat zo opgevangen wordt, zal vervolgens gebufferd worden in de vijver van het Slot om uiteindelijk ook naar de Woluwe af te voeren.

De bestaande riolen worden onderhouden voor de waterafvoer van de gebouwen in de buurt: grijs water (van badkamers, keukens, …), zwart water (van toiletten) en regenwater (van de daken). Die riolen zijn aangesloten op de waterzuiveringsinstallatie. Op termijn zal het regenwater van de daken kunnen afvoeren naar het nieuwe gescheiden stelsel dat bedoeld is voor regenwater (en afvoert naar de vijver van het Slot). Het netwerk is berekend om op volle capaciteit te werken, maar dat zal maar geleidelijk gebeuren naar gelang ook de privégebouwen voorzien zijn van een gescheiden afvoerstelsel.

Doordat de Woluwelaan aangelegd is in een riviervallei en een oud moeras, staan de laan en de tunnel regelmatig onder water. Momenteel wordt een aantal studies uitgevoerd om dat probleem aan te pakken door middel van een stormbekken, maar dit maakt geen deel uit van het project.


Bronnen:
- SumProject Architecture & Engineering >>
- Atelier EOLE bvba - Tuin en landschapsarchitectuur 
Terug naar de inhoudsopgave >