header-left
header-right facebook
  Nieuws nr. 73 - maart 2016    
  De circulaire economie van het water

In een wereld die zich aanpast aan de klimaatverandering, onderneemt de circulaire economie pogingen om economie en milieu met elkaar te verzoenen. Grenzeloze Schelde heeft voor u enkele praktijkvoorbeelden verzameld over de circulaire economie en water en waterlopen.

De circulaire of kringloopeconomie staat in contrast met de conventionele economie die werkt volgens de principes ‘ontginnen, produceren, consumeren en weggooien’. De circulaire economie probeert de snelle uitputting van grondstoffen tegen te gaan door te consuminderen en grondstoffen te recycleren. Daarom onderzoekt ze elke mogelijkheid om zo weinig mogelijk waardevolle grondstoffen te laten verloren gaan vanuit de idee dat afval de grondstof van iets nieuws kan zijn.

  img
Rioolwater: afval of waardevolle grondstof?
Met de stijgende vraag naar drinkwater staan de watervoorraden onder druk, vooral in regio’s met waterschaarste of in sterk verstedelijkte gebieden.
Lees meer >
  img
Riothermie: de verwarming aangesloten op de riolering
Recyclage van warmte die nu verloren gaat: waarom afvalwater zonder meer naar de waterzuivering sturen?
Lees meer >
  img
Micro-waterkrachtcentrales: bron van groene stroom?
België is tegenwoordig voor meer dan 95% afhankelijk van de invoer van primaire energiebronnen. Dankzij de inzet van de overheid op hernieuwbare energie, zijn een aantal eigenaars geneigd om hun oude watermolens om te bouwen tot kleine waterkrachtcentrales.
Lees meer >
  photo
Wat met de microplastics in de waterkringloop?
In 2050 zal er in onze oceanen meer plastic zitten dan vis. Dat is het gevolg van twee fenomenen. Enerzijds slinken de visvoorraden onder het gewicht van de niet-duurzame industriële visvangst. Anderzijds dreigt de productie van plastic tegen 2050 te verviervoudigen.
Lees meer >
  photo
Bouwafval: urban mining?
De bouwsector is een belangrijke speler in de wereld van het afvalbeheer. Hun afval bestaat vooral uit beton en bouwmaterialen. Afhankelijk van de vervuilingsgraad is hun afval al dan niet recycleerbaar.
Lees meer >
  photo
Sigmaplan: dijken bouwen met baggerspecie
Met een innovatieve techniek recycleert Waterwegen en Zeekanaal baggerspecie om dijken te bouwen in het kader van het Sigmaplan.
Lees meer >
  Nieuws uit het Scheldebekken

Vlaanderen
 • Maandag 4 april verkent Grenzeloze Schelde samen met Natuurpunt, Scheldegids en Scaldisnet de Sigmaprojecten langs de Zeeschelde >>
 • In 2016-’17 is de milieuboot op de Dender, de Zeeschelde, de Boven-Schelde en het Kanaal Bossuit-Kortrijk >>
 • De stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 voor de Schelde en de Maas zijn gepubliceerd >>
  Er bestaat ook een niet-technische samenvatting >>
 • Patrick Meire van de Universiteit Antwerpen publiceerde een nieuw boek over de Schelde >>
 • Vanaf 1 januari 2017 fusioneren Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart fuseren tot De Vlaamse Waterweg NV >>
 • Vlaanderen in actie’ wil tegen 2020 uitmunten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving >>
Brussel
 • De Regering keurt het Gewestelijk Plan voor Circulaire Economie goed >>
 • Het Brusselse Waterbeheerplan is onderworpen aan een openbaar onderzoek tot
  31 mei 2016 >>
 • Vlaanderen en Brussel schreven een Territoriaal Ontwikkelingsplan voor de ‘Noordrand’ van Brussel: en kansen om de leefkwaliteit te verbeteren (lucht, mobiliteit, ...) >>
Wallonië
 • Nog 2 klassen kunnen deelnemen aan de educatieve boottochten van Cours d’Eau op het Kanaal Charleroi-Brussel >>
 • Nog enkele dagen om deel te nemen aan de Journées wallonnes de l’Eau >>
 • Steuncampagne 'l’Education à l’Environnement, ça compte pour vous?' >>
 • Het Waalse programma ‘NEXT’ wil de traditionele economie opnieuw uitvinden door resoluut te kiezen voor de circulaire economie >>
 

vzw Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières asbl
Secretariaat: Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel - e-mail - www.grenzelozeschelde.org

Met de steun van de Vlaamse overheid, het Brussels Gewest en Waals-Brabant.

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>