header-left  
header-right facebook
  Nieuws nr. 73 - maart 2016    
 

Sigmaplan: dijken bouwen met baggerspecie

Het Sigmaplan, met de S van Schelde, is een plan van de Vlaamse overheid om de wijde regio rond de Schelde en haar zijrivieren te beschermen tegen overstromingen. Niet alleen wordt Vlaanderen veiliger door het bouwen en verhogen van dijken, maar ook natuurlijker. Door de aanleg van Gecontroleerde Overstromingsgebieden (GOG’s) wordt er aan natuurherstel gedaan en wordt er rekening gehouden met het recreatieve en economische belang van de rivieren.

img
Compartimenteringsdijk Vlassenbroek. © Jan De Nul
Het Sigmaplan gaat uit van een langetermijnvisie. Momenteel lopen er verschillende projecten en Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) probeert met duurzame werkwijzen een steentje bij te dragen aan de circulaire economie. Zo werd er in het Sigmaproject Vlassenbroek in Dendermonde voor het eerst een innovatieve techniek toegepast om dijken te bouwen. Voor de compartimenteringsdijk werd daar gebruik gemaakt van zo’n 100 000 m³ baggerspecie uit de Schelde. Deze baggerspecie werd aangevoerd per schip en onmiddellijk daarna verwerkt. Er werden specifieke toeslagstoffen aan het slappe baggermateriaal toegevoegd om de nodige sterkte en ondoorlaatbaarheid te verkrijgen.

Ondertussen krijgt deze recyclerende techniek van baggerspecie internationale aandacht en is deze techniek ook toegepast bij de aanleg van het noordwestelijk gedeelte van de ringdijk in Vlassenbroek. Door W&Z wordt overwogen om deze techniek ook in toekomstige Sigmaprojecten nog verder te gaan toepassen.

Daarnaast wordt ook reeds baggerspecie hergebruikt in de Sigmagebieden in de Durmevallei, dit volgens een meer klassieke techniek. Als het Durmezand aan bepaalde milieuhygiënische criteria voldoet, kan het zand dat bij deze baggerwerken vrijkomt hergebruikt worden bij de ophoging en versteviging van dijken bij de inrichtingswerken van De Bunt, Klein Broek en Groot Broek langs de Durme.


Bron:
- Internationale aandacht voor Vlaamse innovatieve manier van dijken bouwen >> 
Terug naar de inhoudsopgave >