header-left  
header-right facebook
  Nieuws nr. 73 - maart 2016    
 

Bouwafval: urban mining?

De sector van de bouw en afbraak speelt een belangrijke rol in de afvalverwerking. Het grootste deel van hun afval bestaat uit beton en bouwmaterialen dat, afhankelijk van de vervuilingsgraad (asbest), al dan niet recycleerbaar is. Bouwmaterialen worden echter hoe langer hoe technischer en meer samengesteld, en dus ook minder en minder recycleerbaar (isolatiemateriaal, zonnepanelen, composieten of vezel-versterkte kunststoffen).

100% gerecycleerd beton...

De recyclage van afval uit de bouw en uit sloopwerken biedt een oplossing voor de schaarser wordende grondstoffen en zorgt voor nieuwe mogelijkheden voor het afval.

Het is mogelijk om beton te produceren waarvan de grondstoffen voor 100% vervangen worden door gerecycleerde materialen zonder dat de eigenschappen van het beton verloren gaan:
  • De sedimenten zijn afkomstig van bagger uit de waterlopen. Op dit moment wordt het baggerslib vooral gebruikt voor bemesting, landschapsinrichting, wegenbouw en maritieme werken.
  • Het zand komt uit de metaalverwerkingsbedrijven (staalfabrieken en gieterijen). Ze worden gebruikt voor het maken van gietvormen die dienen voor het gieten van de metalen onderdelen. Momenteel worden ze vooral gebruikt bij de wegenbouw.
  • Het puin komt van bouwwerven.
img Samenstelling van traditioneel en gerecycleerd beton


...Vervoerd via het water?

Het transport via de waterwegen laat de aanlevering toe van zware massa’s, in grote hoeveelheden en in bulk, vervoerd over grote afstanden: zand, grind, brandstof, schroot, granen, ...
Van alle goederen die via het water vervoerd worden, vormen bouwmaterialen het belangrijkste aandeel. Vaak laten de betonfabrieken hun grondstoffen aanleveren per boot (grind, zand, cement) en vervoeren zij hun afgewerkt product (beton) naar de werven in de stad met vrachtwagens.
Het transport via het water is een keuze die zowel ecologisch als economisch interessant is in vergelijking met andere transportmiddelen:
  • Energiebesparend: de hoeveelheid brandstof die verbruikt wordt per ton getransporteerd goed is het laagst.
  • Arbeidsbesparend: een ploeg van 3 personen is voldoende voor het transport van 1500 ton vracht.
  • Veilig en betrouwbaar: het verkeer op het water is minder druk dan op de autowegen, het risico op ongevallen is er extreem laag. De reistijden worden er sterk gerespecteerd.
  • Minder vervuilend: een boot met Europese afmetingen van 1350 ton vervoert evenveel als ongeveer 60 vrachtwagens van 20 ton.
  • De kost per vervoerde ton is laag en het laadvermogen is zeer groot.
  • Het blijkt dat het transport via het water actief bijdraagt tot het verlichten van de overvolle wegen wanneer de goederen bestemd zijn voor de stad zelf en er geen extra transport met de vrachtwagen meer nodig is.

Bronnen:
- 'SITA et DOUBLET pour développer la solution innovante et écologique C’Urban' >>
- 'Métabolisme de la Région de Bruxelles-Capitale: identification des flux, acteurs et activités économiques sur le territoire et pistes de réflexion pour l’optimisation des ressources' >>
- 'Waterlopen en water in Brussel' >>
- 'L’eau et les cours d’eau en Wallonie' >> 
Terug naar de inhoudsopgave >