header-left  
header-right facebook
  Nieuws nr. 73 - maart 2016    
 

Wat met de microplastics in de waterkringloop?

Op dit moment wordt elke minuut zoveel als een halve aanhangwagen (20 à 26 ton) plastic in de oceanen gestort. Aan dat tempo zal er in 2050 meer plastic in de zee zitten dan vis (in gewicht). Dat is het gevolg van twee fenomenen: langs de ene kant slinken de visvoorraden onder het gewicht van de niet-duurzame industriële visvangst. Aan de andere kant dreigt de productie van plastic tegen 2050 te verviervoudigen.

img

32 % van onze plastics komt terecht in het milieu en daarna via de waterlopen in de oceanen. De microplastics zijn afkomstig van de afbraak van verpakkingen, synthetische textielvezels, enz.Stroomopwaarts actie ondernemen

De microplastics zijn zo klein dat het moeilijk is om hen uit het water te filteren zonder andere waterdiertjes eruit te halen. Maar we kunnen stroomopwaarts actie ondernemen door wetten te stellen, meer te recycleren en te investeren in bioplastic. Bij bioplastics wordt het petrochemische hars in plastic vervangen door een hars van plantaardige of bacteriële aard.

Plantaardig plastic

img
Productiecyclus biologisch afbreekbaar, plantaardig plastic.
Plantaardige plastics worden uit hernieuwbare grondstoffen gemaakt: maïs, aardappel, graan, suikerriet, castorolie, hout. Plastic kan gemaakt worden uit elk plantaardig element dat via gisting alcohol geeft. De molecule ethanol (alcohol) die onstaat door gisting, wordt door uitdroging omgezet in ethyleen. Die molecules worden op hun beurt samengesmolten tot polyethyleen, het basiselement van plastic. Plastic dat gemaakt wordt uit biologisch materiaal is niet persé biologisch afbreekbaar. Het feit of een product al dan niet volledig kan worden afgebroken na een relatief korte tijd wordt niet bepaald door de grondstof van dat product.
Plantaardig plastic is een verbetering op voorwaarde dat de productie van de grondstof geen concurrentie betekent voor de voedselproductie, maar er een aanvulling op is. Het zou dus niet mogen zijn dat er velden voor bewerkt worden, maar het zou eerder een nieuwe manier kunnen zijn om afvalproducten uit de voedingsindustrie, zoals dennenschors, graankorrelvliesje, schillen van appelsienen of aardappelen, te gaan gebruiken. .

Bacterieel plastic

Een andere soort bioplastic wordt gemaakt uit rioolwater. Sommige bacteriën die in het afvalwater zitten, slaan energie op onder de vorm van polymeren. Die bactieriën kunnen herkend worden aan de afwisselende cycli van voedselovervloed en -tekort. Bij afwezigheid van voedingstoffen begint de productie van polymeren. De voedingsstoffen die gebruikt worden zitten in de modder die overblijft na het zuiveringsproces. Dit plastic biedt het voordeel dat het gemaakt wordt uit biomassa van lage waarde. De methode blijft echter duur omwille van de selectie van de juiste bacteriën. De waterzuiveringsinstallatie moet bovendien groot genoeg zijn om massaal te kunnen produceren.


Stroomafwaarts actie ondernemen

Als het aanpakken van micro-plastics moeilijk lijkt, is het wel haalbaar om grote stukken te verzamelen en te recycleren. Maar de ambitie om de oceanen proper te maken met gigantische filters is heel duur. Bovendien gaat het produceren van plastic veel sneller dan het weer opruimen ervan.

img

‘The ocean clean up’, een reusachtige trechter die kan worden aangepast aan de waterlopen om grote stukken plastic die aan de oppervlakte drijven uit het water te halen.

img   img
Een fles gemaakt van het plastic dat uit de oceanen werd opgevist.   Een paar sneakers dat gemaakt werd van gerecycleerd plastic uit de oceanen.

Bronnen:
- 'Vers une économie circulaire: opportunités pour le secteur des biens de consommation' >>
- 'Plus de plastique que de poissons dans les océans d’ici 2050' >>
- 'Micro-plastiques: l’accablant constat de l’expédition Tara' >>
- 'Adidas fabrique des baskets à partir de déchets plastiques récupérés en mer' >>
- 'Une bouteille en plastique recyclé des océans' >>
- 'Bioplastique: le plastique végétal pas si fantastique?' >>
- 'Plastique végétal, plastique pétrole quelles différences?' >>
- 'Les plastiques végétaux, une industrie naissante...' >>
- 'Des bioplastiques à partir des eaux usées: ce n’est qu’un début...' >> 
Terug naar de inhoudsopgave >