header-left  
header-right facebook
  Nieuws nr. 73 - maart 2016    
 

Rioolwater: afval of waardevolle grondstof?

Met de stijgende vraag naar drinkwater staan de watervoorraden onder druk, vooral in regio’s met waterschaarste of in sterk verstedelijkte gebieden.

imgWaterschaarste

Elk jaar wordt er in de wereld bijna 14.600.000.000.000 liter afvalwater gerecycleerd. Dat is evenveel als elke 5 seconden een olympisch zwembad (ongeveer 3.000 m³)! Er zijn veel mogelijkheden om behandeld afvalwater te hergebruiken: irrigatie (landbouw, groene ruimtes, golfbanen,...), koelwater en water voor industriële processen, brandbestrijding, schoonmaak van wegen, herstel van draslanden en oppervlaktewater, aanvullen van de grondwaterlagen, bescherming van het grondwater (beperking van het insijpelen van zout water). Al deze toepassingen bestaan al, maar het hergebruik van gezuiverd afvalwater als drinkwater is nog heel beperkt.


Van de riool naar de kraan

Stel u voor dat de drinkwaterverdeler het water niet uit de waterlopen of de grondwaterlagen zou halen, maar rechtstreeks aan de uitgang van de waterzuiveringsinstallaties! Momenteel leveren deze zuiveringsinstallaties het water niet rechtstreeks aan de consument, maar lozen ze het terug in de watercyclus waaruit de drinkwaterproducent het terug oppompt.

img

In regio’s waar steeds terugkerende periodes van droogte de watervoorraden bedreigen, wordt rioolwater niet langer gezien als afval, maar als een waardevolle grondstof!

img
Van de riool naar de kraan
Het verschil tussen gezuiverd afvalwater dat opnieuw in de waterkringloop wordt gebracht of als drinkwater wordt gebruikt, zit in het zuiveringsproces. Vooraleer het water terug in de natuur terechtkomt, volgt er na de klassieke zuivering nog een chemisch proces van omgekeerde osmose om het water te zuiveren en met UV-stralen om het te steriliseren. Het water dat daaruit resulteert zou zo puur zijn dat men er een beetje mineralen moet aan toevoegen voor de smaak en om de leidingen niet aan te tasten.

Deze techniek wordt gebruikt in de ruimtevaart waar speciale apparatuur de urine en het zweet van de astronauten verzamelt om er water van te maken voor koffie of om de tanden te poetsen. Ze wordt ook al toegepast in een aantal Australische en Amerikaanse steden en ook in Singapore waar 'NEWater' werd ontwikkeld: in tijden van droogte wordt gezuiverd afvalwater er onder andere gebruikt om de drinkwatervoorraden aan te vullen. Het afvalwater wordt er dus gebruikt voor menselijke consumptie, maar meestal op een indirecte manier.

Men zegt dat eender welke vervuiling uit het water kan gehaald worden. Het zou een kwestie van kostprijs zijn. Deze techniek is blijkbaar niet zo heel duur. Water in flessen zou 10.000 keer duurder zijn. Toch tonen studies aan dat het zuiveringsproces wel de bacteriën doodt, maar nog niet alle medicijnen uit het afvalwater haalt.


Bronnen:
- 'Assoiffée, l'Australie répugne à boire l'eau des égouts' >>
- 'Des toilettes au verre d'eau, recyclage pour défier la sécheresse en Californie' >>
- 'Eaux usées municipales recyclées dans le monde' >>
- 'Recycler les eaux usées' >> 
Terug naar de inhoudsopgave >