header-left
header-right facebook
  Nieuws nr. 72 - december 2015    
  photo
Alvast onze beste wensen voor 2016!
  photo
Meerlaagse waterveiligheid in strijd tegen wateroverlast
Ook Vlaanderen werkt aan een meerlaagse waterveiligheid. Die aanpak van de overstromingsproblematiek draait rond protectie, preventie en paraatheid. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeheer (CIW) legt het principe uit.
Lees meer >
  photo
Kruibeke: grootste gecontroleerd overstromingsgebied van Vlaanderen klaar voor zijn taak
Het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke, Bazel en Rupelmonde is werkingsklaar en werd op 3 oktober plechtig ingehuldigd. Het gebied bergt bij stormvloed overtollig Scheldewater en behoedt zo grote delen van Vlaanderen voor wateroverlast. Tegelijk krijgt ook de natuur er volop kansen.
Lees meer >
  photo
(Her)ontdek de Durmevallei!
De komende jaren staat er langs de Durme in Hamme, Temse, Waasmunster, Zele en Lokeren een groot project op stapel. Het Sigmaproject Durmevallei, een project van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), wil de Durme haar veerkracht terug geven. Zo wordt de regio beter beschermd tegen overstromingen, krijgt de magnifieke Durmenatuur een boost en wordt de streek nog aantrekkelijker voor wandelaars en fietsers.
Lees meer >
  photo
Herstel in de natuurlijke toestand van een Zenne-arm
in Anderlecht
Voor de revitalisering van de Zenne heeft Leefmilieu Brussel de oevers van het eiland van Aa in Anderlecht heraangelegd. Het resultaat is nu al zichtbaar : tal van watervogels en de scholen stekelbaarzen vonden er hun weg.
Lees meer >
  photo
Het droogleggen van vijvers: een noodzakelijke beheeractie voor de goede gezondheid van de vijvers
Net als elke winter zullen een aantal vijvers die Leefmilieu Brussel beheert gedurende enkele maanden worden drooggelegd. Als ze goed worden onderhouden, vormen deze vochtige zones een ecosysteem dat zeer belangrijk is voor het behoud van het natuurlijk erfgoed.
Lees meer >
  photo
Sleutelen aan het waterbeheer in je gewest: doe mee!
Grenzeloze Schelde roept je op om je hierover te informeren en om te reageren op het openbaar onderzoek door meer aandacht te vragen voor een integraal en interregionaal waterbeheer.
In Brussel >
In Wallonië >
In Vlaanderen is het openbaar onderzoek achter de rug en worden de definitieve plannen op 22 december a.s. door de Vlaamse regering goedgekeurd.
  photo
Nederlandse overheden werken samen
voor meer Ruimte voor de Rivier
Om de waterafvoer te verbeteren en daarmee de veiligheid te verhogen wordt in Nederland al 15 jaar ingezet op verregaande samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de provincies, de waterschappen en de gemeenten.
Lees meer >
  photo
Sterk verband tussen richtlijnen ‘Water’ en ‘Pesticiden’
De kwaliteit van de landbouwpraktijken is van zeer groot belang voor de geleidelijke verbetering van de kwaliteit van de waterlopen. Zal de kwaliteit van het milieu afhangen van de Europese richtlijnen?
Lees meer >
  Nieuws uit het Scheldebekken

Vijf jaar na de zware overstromingen in het Zenne- en Denderbekken: hoe staan we er nu voor?
Wat zou er gebeuren indien de weersomstandigheden dezelfde zouden zijn als in november 2010?
Wat is er veranderd zodat dergelijke overstromingen niet of minder zouden voorkomen?
Contrat de Rivière Senne maakte alvast een balans op voor het Waalse deel van het Zennebekken:
een samenvatting van hun vierde overstromingsoverleg vind je hier >
De volgende maanden zullen Grenzeloze Schelde en Coördinatie Zenne samen met hun partners de informatie verzamelen uit de drie gewesten en een stand van zaken opmaken.
U hoort en leest er nog over.


Vlaanderen
 • Onderzoekers van het INBO hebben in het najaar 2014 en voorjaar 2015 het visbestand bemonsterd in toekomstige overstromingsgebieden langs de Zeeschelde >>
 • VNSC lanceert nieuwe website om je op de hoogte te houden van de actualiteit over
  het Schelde-estuarium >>
 • Het INBO publiceerde een rapport over de invloed van de geplande waterpeilverlaging van
  de Dender, regio’s Aalst en Teralfene op de vegetatie en hydrologie >>
 • Jaarverslag Water 2014: geeft een algemeen overzicht van de oppervlaktewaterkwaliteit in Vlaanderen, de bronnen van waterverontreiniging en de zwemwaterkwaliteit in Vlaanderen op basis van de cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij in 2014 >>
 • In Landegem is een meander opnieuw verbonden met de Oude Kale. De natuur krijgt er nieuwe kansen, vismigratie is er weer mogelijk. Een samenwerking van de provincie Oost-Vlaanderen, de watering Oude Kale en Meirebeek en de Vlaamse Milieumaatschappij. >>
 • Klimaatrapport 2015 (uitgave 17/9/2015), samengesteld door MIRA (Milieurapport Vlaanderen) in samenwerking met experten van de KU Leuven, VITO en het KMI.
  In welke mate is de klimaatverandering nu al zichtbaar in Vlaanderen en België? Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Welke gevolgen heeft dit? En hoe kunnen we ons tijdig aanpassen om de effecten van klimaatverandering op te vangen? >>
 • Nieuw wandelnetwerk in Scheldeland: het netwerk Kalkense Meersen-Donkmeer serveert je 100 km wandelplezier langs knooppunten in de buurt van het Donkmeer in Berlare en de Scheldeboorden richting Dendermonde >>
 • Hoog water zonder kater >>
Brussel
 • Het nieuwe Brusselse Waterbeheerplan: openbaar onderzoek.
  Neem op 16/12/2015 deel aan de voorstelling bij Leefmilieu Brussel. >>
 • Heropening van het riolenmuseum in Brussel >>
 • Verslagen van de Brusselse ontmoeting rond water van 24/09/2015 >>
 • Klimaat: een expo om het beter te begrijpen >>
 • Brussel duidt Woluwe- en Molenbeekvallei aan als Natura 2000-gebied:
  goed nieuws voor de natuur! >>
 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten aanzien van de klimaatveranderingen - 2015 >>
Wallonië
 • Nieuwe publicatie van Contrats de Rivière du Hainaut occidental
  'Plongée en milieu aquatique - de l’autre côté du miroir' >>
 • Overstromingen in het Waalse deel van het Zennebekken: 5 jaar later... >>
 • Plan 'Air, Climat, Energie' in Wallonië >>
 

vzw Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières asbl
Secretariaat: Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel - e-mail - www.grenzelozeschelde.org

Grenzeloze Schelde wordt gesteund door de Vlaamse overheid, het Brussels Gewest en de Provincie Waals-Brabant.

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>